Maatschappelijke impact evaluatie

Concepten, voorbeelden, rough guide

Impact evaluatie kan EUR medewerkers helpen hun impact en leren rondom impact te tonen, beschrijven en delen. Als onderdeel van het 'Fostering societal impact' strategie thema, werkt het Evaluating Societal Impact (ESI) project voor en met de EUR community aan het ontwikkelen van methoden om de maatschappelijke impact van EUR onderzoek en onderwijs te evalueren. ESI leert zelf al doende. We nemen tijd om te reflecteren en de koers aan te passen als dat nodig is. We willen EUR medewerkers helpen om hetzelfde te doen.

Deze website is een levend document waar het ESI project hoogwaardige informatie deelt om EUR medewerkers te helpen maatschappelijke impact evaluatie onderdeel te maken van hun activiteiten. In het dropdown menu onderaan deze pagina is algemene Engelstalige informatie te vinden over het ESI project. Daarnaast zijn er twee aparte secties (alleen beschikbaar in het Engels) over 'impact evaluation' en de 'impact evaluation toolbox'. 

Als je graag meer informatie zou willen hebben, neem dan contact met ons op.

Impact in Sight - Arwin van Buuren

Impact in Sight - Arwin van Buuren

Wie zijn wij?

Maak kennis met het ESI-team!

ESI wil een breed gedragen kader (methoden, tools, sjablonen, enzovoorts) voor de evaluatie van maatschappelijke effecten ontwerpen en implementeren dat aansluit bij de identiteit van de Erasmus Universiteit. Ons werk bestrijkt de volgende gebieden:

Gebied

Bijdrage van ESI

Impactbeoordeling en -activiteiten

 • Ontwikkelen van een overzicht van de verschillende soorten impactactiviteiten
 • Ontwikkelen van conceptuele kaders voor impactbeoordeling
 • Ontwikkelen van impactindicatoren
 • Ontwikkelen van tools voor impactbeoordeling en -controle
 • Ontwikkelen van sjablonen voor impactrapportage
 • Ontwerpen van jaarlijks effectrapport

Impactambitie en -strategie

 • Sjablonen en bouwstenen voor strategievorming
 • Bevordering van kennisdeling en leren
 • Advies en peer review geven

Impact omgeving en capaciteit

 • Kennis delen over impactbeoordeling
 • Advies en peer review geven

 

 • Tools en middelen: in onze toolbox bieden wij een selectie van relevante methoden en handleidingen om aan de slag te gaan met impactevaluatie en manieren om uw projecten vanaf het begin op impact te richten.
 • Case studies: om gebruik te maken van verschillende impactevaluatiemethoden en deze uit te testen, hebben ESI-onderzoekers meerdere case studies uitgevoerd in verschillende faculteiten. Lees hoe we gebruik hebben gemaakt van evaluatiemethoden, hoe we deze evaluaties hebben opgezet en wat we hebben geleerd van het gebruik ervan in de praktijk. De case studies zijn te vinden onderaan de betreffende methode die is gebruikt.
 • Advies en peer review: wij kunnen advies en peer review geven over de evaluatie van maatschappelijke effecten. In het verleden hebben wij workshops georganiseerd over het formuleren van een impactstrategie en een veranderingstheorie. We hebben ook de formulering van impactverhalen voor SEP gereviewd. Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen.

Impactdialoog: in gesprek over maatschappelijke impact

Om als EUR-gemeenschap met een ingebedde en positieve impactcultuur te werken, moeten we een gedeeld begrip ontwikkelen van wat maatschappelijke impact inhoudt, dat recht doet aan de diversiteit binnen de EUR. Je wordt uitgenodigd voor een reeks dialoogsessies waar je in contact kunt komen met collega's en inzichten kunt delen over het creëren van maatschappelijke impact in jouw dagelijkse werk.

“Living labs kunnen de kloof tussen wetenschap en maatschappij echt verkleinen”

Neem contact met ons op!

E-mailadres: evaluatingsocietalimpact@eur.nl

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen