Over de EUR

Making Minds Matter
Studenten buiten Woudestein

Onderwijsvernieuwing

Heb jij een idee om het onderwijs te verbeteren?

Groep jonge mensen met elkaar in gesprek rondom een tafel met papieren

Zeven projecten binnen studentenwelzijn

Mis je contact met studenten? Wil je met iemand praten?

De gevolgen van online pesten voor kinderen - Studio Erasmus

Chiara de Jong at Studio Erasmus

Nieuws over de EUR

Evenementen

 • Promotie L.C. (Lisanne) Groeneveldt

  Ex vivo gegroeide adulte cellen uit humaan periost voor toekomstig gebruik in herstel van craniofaciaal bot
 • Promotie T. (Tim) van Meurs

  Geen trek in bemoeienis: De rol van anti-institutionalisme in opleidingsverschillen in de ontvankelijkheid voor voedingsinterventies
 • Promotie J.W.G. (Hans) Jansing

  Naar de wereldtop: Complexiteit als nieuwe benadering. Nederland, Singapore en Zwitserland vergeleken

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen