De Staat der Digitalisering

Inspiratie voor de digitalisering van Erasmus Universiteit Rotterdam
Foto van Overzicht campus

De Chief Information Officer heeft samen met een team i-professionals de ontwikkelingen rondom digitalisering in kaart gebracht. Relevante ontwikkelingen binnen èn buiten onze universiteit zijn overzichtelijk bij elkaar gebracht. Met inspirerende voorbeelden en uitdagende uitspraken worden onderwerpen praktisch en concreet gemaakt. Hierdoor wordt duidelijk dat digitalisering essentieel is bij alles wat we doen in onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering, nu en in de toekomst.

Studenten laptop op schoot

Onderzoek

Digitalisering kan bijdragen aan de wereldwijde transitie van het onderzoeksproces naar Open science. Digitale platforms vergroten de kwaliteit van het onderzoeksproces, het innovatievermogen en intensievere samenwerking met andere kennisinstellingen, maatschappelijke instellingen en bedrijven. Dit alles vergroot de positieve maatschappelijke impact die de EUR wil bereiken.

Onderwijs

Erasmus Universiteit Rotterdam wil niet een kennisinstituut op afstand zijn, maar een kenniscentrum midden in de maatschappij. Vandaar dat uitwisseling tussen onderwijs, onderzoek en maatschappij maximaal ondersteunt moet worden. Nieuwe bedrijven en diensten ontwikkelen zich in hoog tempo waardoor bestaande beroepen minder relevant worden en nieuwe beroepen verschijnen. In de snel digitaliserende wereld is het bijscholen van kennis en vaardigheden een blijvende noodzaak, zowel voor onze studenten als onze alumni en medewerkers.

Bedrijfsvoering

Om de primaire activiteiten van de EUR voor onderzoek en onderwijs zo goed mogelijk te ondersteunen, is een passende bedrijfsvoering essentieel. Digitalisering en de inzet van passende technologie ondersteunt en biedt nieuwe mogelijkheden. Hierdoor neemt de wendbaarheid, efficiëntie en effectiviteit toe en de weerbaarheid op het gebied van privacy en cyberrisico’s verbetert. Door te groeien naar meer data- en procesgestuurd werken, kan de universiteit zowel interne als externe werkzaamheden en initiatieven van docenten, onderzoekers, studenten, alumni en partners ondersteunen en versterken.

Afsluitend

Al deze ontwikkelingen kunnen veel positiefs brengen. Ze hebben wel sturing nodig vanuit het primaire proces en onze Erasmiaanse kernwaarden. Met de Staat der Digitalisering als leidraad, gaan we de komende periode het gesprek aan om met alle betrokkenen de best mogelijke keuzes te maken voor de digitaliserende Erasmus Universiteit Rotterdam van morgen.

Ellen van Schoten in Polak Building.

"Namens het gehele College van Bestuur wens ik u veel inspiratie en leesplezier toe"

Ellen van Schoten

Vice-voorzitter College van Bestuur

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen