College van Bestuur

Current facets (Pre-Master)

Het College van Bestuur (CvB) is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het beleid en het beheer van de universiteit. Het College bestaat uit: Drs. K.F.B. (Kristel) Baele (voorzitter), Prof.dr. R.C.M.E. (Rutger) Engels (rector magnificus) en Drs. E. (Eddy) Hus.

Samen met de decanen wil het College van Bestuur de universiteit helder op de kaart zetten als een toonaangevende, internationaal georiënteerde universiteit met een sterke verankering in Rotterdam. De leden van het College van Bestuur zijn benoemd door de Raad van Toezicht van de EUR.  

 • Drs. K.F.B. (Kristel) Baele (voorzitter)

  Drs. Kristel Baele hanteert de voorzittershamer en is verantwoordelijk voor algemeen bestuurlijke aangelegenheden, zoals de relatie met de Raad van Toezicht en de Universiteitsraad. Zij houdt zich bezig met het strategisch beleid, internationale aangelegenheden en met externe contacten, onder meer met de regio Rotterdam, het bedrijfsleven en de andere kennisinstellingen.
  Zij studeerde Politieke en Sociale Wetenschappen aan de Rijksuniversiteit Gent en de Universitaire Instelling Antwerpen en volgde het Executive Management Program aan business school IMD in Lausanne. 
  Baele (1959) startte haar loopbaan in Nederland in 1991 aan de TU Delft. Zij werkte o.m. in het Hogere Beroepsonderwijs als vicevoorzitter van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en als interim-voorzitter van Hogeschool Leiden. Kristel Baele is per 1 december 2015 aangesteld bij de EUR. 

  Nevenfuncties voorzitter College van Bestuur

 • Prof.dr. R.C.M.E. (Rutger) Engels (rector magnificus)

  Rutger Engels is sinds 15 juni 2018 rector magnificus van de Erasmus Universiteit. Hij is verantwoordelijk voor onderwijs, onderzoek en valorisatie, met inbegrip van het wetenschappelijk personeel(sbeleid), studenten en wetenschapsvoorlichting. Engels is benoemd voor een periode van vier jaar.

  Prof.dr. Engels (1968) studeerde Psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en promoveerde in 1998 aan de Universiteit van Maastricht. Na drie jaar aan de Universiteit Utrecht te zijn verbonden werd Engels in 2001 hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen, waar hij ook enige tijd vicedecaan onderzoek en directeur van het Behavioural Science Institute was. In 2014 werd hij voorzitter van de Raad van Bestuur van het Trimbos-instituut. Verder was Engels sinds 2016 faculteitshoogleraar Ontwikkelingspsychopathologie van Preventie en Interventie aan de faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht.

  Rutger Engels is ook hoogleraar Developmental Psychopathology bij de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB). Hij doet internationaal toonaangevend onderzoek naar de ontwikkeling en preventie van middelengebruik en internaliserende problemen bij jongeren. Voor zijn grote maatschappelijke impact ontving hij in 2011 de Huibregtsenprijs. Daarnaast ontving Engels gedurende zijn wetenschappelijke carrière meerdere andere prijzen en grants.

  Nevenfuncties rector magnificus

 • Eddy Hus appointed interim Member of the Executive Board

  Drs. E. (Eddy) Hus

  Het derde lid van het College van Bestuur is drs. Eddy Hus. Hij is benoemd als tijdelijk lid per 1 juni 2017. Hij volgt drs. Bart Straatman op, die om gezondheidsredenen vroegtijdig zijn taak moest neerleggen.

  De taken van Hus liggen op het terrein van de financiën, economisch beleid, terrein & gebouwen en informatievoorzieningen. Hus (1972) studeerde Algemene Economie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij heeft veel ervaring opgedaan in management- en adviesfuncties op het gebied van financiën en bedrijfsvoering onder meer in het hoger onderwijs, bij NHL Hogeschool, Radboud Universiteit en Hanze Hogeschool.

  Nevenfuncties drs. E. Hus

Secretariaat

Erasmus Building, Woudestein, kamer A2-07C/D

Secretaresse voorzitter
M.L. Reid
T (010) 408 8757
marlou.reid@eur.nl

Secretaresse Rector magnificus
M.C. Jansen
T (010) 408 1753
mar.jansen@eur.nl

Secretaresse derde lid
M.C. Vallejo Andres
T (010) 408 1751
maricarmen.vallejoandres@eur.nl