College van Bestuur

Het College van Bestuur (CvB) is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het beleid en het beheer van de universiteit. Het College bestaat uit: drs. K.F.B. Baele (voorzitter), prof.dr. H.A.P. Pols (rector magnificus) en drs. E. Hus.
Samen met de decanen wil het College van Bestuur de universiteit helder op de kaart zetten als een toonaangevende, internationaal georiënteerde universiteit met een sterke verankering in Rotterdam. De leden van het College van Bestuur zijn benoemd door de Raad van Toezicht van de EUR.  

 • Drs. K.F.B. Baele (voorzitter)

  Drs. Kristel Baele hanteert de voorzittershamer en is verantwoordelijk voor algemeen bestuurlijke aangelegenheden, zoals de relatie met de Raad van Toezicht en de Universiteitsraad. Zij houdt zich bezig met het strategisch beleid, internationale aangelegenheden en met externe contacten, onder meer met de regio Rotterdam, het bedrijfsleven en de andere kennisinstellingen.
  Zij studeerde Politieke en Sociale Wetenschappen aan de Rijksuniversiteit Gent en de Universitaire Instelling Antwerpen en volgde het Executive Management Program aan business school IMD in Lausanne. 
  Baele (1959) startte haar loopbaan in Nederland in 1991 aan de TU Delft. Zij werkte o.m. in het Hogere Beroepsonderwijs als vicevoorzitter van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en als interim-voorzitter van Hogeschool Leiden. Kristel Baele is per 1 december 2015 aangesteld bij de EUR. 

  Nevenfuncties voorzitter College van Bestuur

 • Prof.dr. H.A.P. Pols (rector magnificus)

  Sinds 8 november 2013 is Huibert Pols rector magnificus van de Erasmus Universiteit. Zijn aandacht gaat vooral uit naar onderwijs en onderzoek, met inbegrip van het wetenschappelijk personeel(sbeleid), studenten en wetenschapsvoorlichting. Zijn rectoraatsperiode loopt tot eind 2017.
  Pols (1952) haalde aan de Erasmus Universiteit zijn artsenexamen en promoveerde bij zijn alma mater. De hoogleraar inwendige geneeskunde kwam in 1983 in dienst bij het toenmalige AZR Dijkzigt, thans Erasmus MC. Vanaf 1 oktober 2006 was hij decaan van de faculteit der Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen (FGG) en vice-voorzitter van de Raad van bestuur van Erasmus MC.

  Nevenfuncties rector magnificus

 • Eddy Hus appointed interim Member of the Executive Board

  drs. E. Hus

  Het derde lid van het College van Bestuur is drs. Eddy Hus. Hij is benoemd als tijdelijk lid per 1 juni 2017. Hij volgt drs. Bart Straatman op, die om gezondheidsredenen vroegtijdig zijn taak moest neerleggen.

  De taken van Hus liggen op het terrein van de financiën, economisch beleid, terrein & gebouwen en informatievoorzieningen. Hus (1972) studeerde Algemene Economie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij heeft veel ervaring opgedaan in management- en adviesfuncties op het gebied van financiën en bedrijfsvoering onder meer in het hoger onderwijs, bij NHL Hogeschool, Radboud Universiteit en Hanze Hogeschool.

  Nevenfuncties drs. E. Hus

(foto: Michelle Muus)

Secretariaat:

Erasmus Building, Woudestein, kamer A2-07C/D

Secretaresse voorzitter
M.L. Reid
T (010) 408 8757
marlou.reid@eur.nl

Secretaresse Rector magnificus
M.C. Jansen
T (010) 408 1753
mar.jansen@eur.nl

Secretaresse derde lid
M.C. Vallejo Andres
T (010) 408 1751
maricarmen.vallejoandres@eur.nl