Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is belast met het toezicht op het bestuur en het beheer van de Erasmus Universiteit Rotterdam in het geheel. De raad staat het College van Bestuur met raad bij en is belast met de goedkeuring van belangrijke plandocumenten als het financieel jaarverslag, het bestuur- en beheersregelement en de begroting.

De raad is verantwoording verschuldigd aan de minister van OCW. De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar door de minister van OCW. Eén van de raadsleden geniet het bijzonder vertrouwen van de universiteitsraad.

Samenstelling Raad van Toezicht

 • Prof.mr. J.E.J. (Corien) Prins, lid Kwaliteitscommissie 

  Voorzitter en lid Kwaliteitscommissie

  Vanaf 1 juni 2012 t/m 30 april 2018 lid RvT. Voorzitter van 1 mei 2018 tot 31 mei 2020.
  Hoogleraar recht en informatisering en voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

  Nevenfuncties

  • Lid Koninklijke Academie van Wetenschappen (KNAW)
  • Lid Raad van Commissarissen Rabobank Tilburg e.o.
  • Lid Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen
  • Lid Netherlands Academy of Technology and Innovation (AcTI)
  • Voorzitter Sociaal Wetenschappelijke Raad (SWR)
  • Bestuurslid Rathenau Instituut
  • Lid Raad van Advies SIDN Fonds
 • J.M. (Marja) van Bijsterveldt-Vliegenthart

  Vicevoorzitter en lid Audit Committee

  Van 1 december 2015 t/m 30 november 2019
  Burgemeester van Delft. Mevrouw Van Bijsterveldt-Vliegenthart was staatssecretaris van OCW en minister van OCW in de jaren 2007-2012. Daarvoor was ze onder meer wethouder van Almere.

  Nevenfuncties

  • Voorzitter Stichting Lezen & Schrijven
  • Lid Raad van Advies NCOI Opleidingsgroep
 • Prof.dr.ir. C.J. (Hans) van Duijn

  Voorzitter Kwaliteitscommissie 

  Van 1 augustus 2015 t/m 31 juli 2019
  Hoogleraar Wiskunde aan de faculteit Wiskunde en Informatica van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). Tot begin 2015 was professor Van Duijn Rector Magnificus van de TU/e. Daarvoor was hij decaan van de faculteit Wiskunde en Informatica van de TU/e.

  Nevenfuncties

  • Voorzitter Permanente Commissie Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur (NOW)
  • Voorzitter bestuur JMBC (onderzoekschool voor stromingsleer)
  • Voorzitter Europees Keramisch Werkcentrum
  • Wetenschappelijk directeur Darcy Center (TU/e-UU)
  • Kwartiermaker University College for Engineering and Innovation
 • Mr.drs. P.H.J.M. (Pascal) Visée RA, voorzitter Audit Committee

  Lid Raad van Toezicht en voorzitter Audit Committee

  Van 1 maart 2014 t/m 28 februari 2022
  Directeur(-lid) bij de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen.

  Nevenfuncties

  • Lid Advisory Council & Senior Advisor (external) Genpact
  • Senior Advisor (external) McKinsey & Company
  • Commissaris Albron
  • Commissaris en voorzitter auditcommissie Mediq
  • Commissaris en voorzitter auditcommissie Plus Retail
  • Bestuurslid Prins Claus Fonds
  • Voorzitter van de Raad van Toezicht Stedelijk Museum Schiedam

Contact

Secretaris: Drs. A.D. van der Pijl
Kamer A2-07, Erasmus Building, Woudestein
(010) 408 8998 / 408 8758 (bgg)
secretaris.rvt@eur.nl