Duurzame mobiliteit

Duurzame mobiliteit van studenten en medewerkers
Fietser en tram

Meer dan 80% van de CO2-uitstoot van onze universiteit komt voort uit woon- en werkverkeer. De EUR heeft daarom een duurzaam mobiliteitsbeleid opgesteld. Daarmee willen we medewerkers en studenten helpen om een bewuste, duurzame vervoerskeuze te maken, door minder vaak de auto nemen en vaker te kiezen voor het OV en de fiets.

Duurzame mobiliteit
PanArt

Mobiliteit beslaat een groot deel van de totale CO2-voetafdruk. Van alle soorten vervoer heeft zakelijk reizen met het vliegtuig, naast woon- werkverkeer, de grootste procentuele CO2-uitstoot in de voetafdruk van de EUR. De EUR kijkt kritisch naar haar eigen activiteiten en past waar mogelijk CO2-compensatie toe.

Om bij te dragen aan duurzame mobiliteit en de CO2 uitstoot te verminderen heeft het College van Bestuur per 1 januari 2022 een aangepast reisbeleid voor dienstreizen vastgesteld. Aanvullend heeft de EUR het Rotterdams Klimaatakkoord ondertekend. Daarmee is de universiteit partner van de Klimaatalliantie Duurzame Mobiliteit, met als uitgangspunt: 50% minder CO2-uitstoot van personenverkeer in 2030 t.o.v. 2016.

Person riding a bicycle on the campus Woudestein near the pond
Fiets

Reisbeleid voor dienstreizen

Uitgangspunt van het EUR-reisbeleid is dat reizen plaatsvindt op een duurzame en verantwoorde manier. Dat betekent niet altijd de goedkoopste manier. Het duurzame reisbeleid betreft reizen binnen Europa en verre dienstreizen buiten Europa en houdt in dat:

 1. Men reist met de trein in plaats van het vliegtuig voor dienstreizen onder de 700 kilometer en met een reisduur tot 8 uur vanaf Rotterdam Centraal.
 2. Als de bestemming verder dan 700 km is of de reis langer dan 8 uur duurt men mag kiezen, waarbij de trein wel de voorkeur geniet.
 3. Als men voor het vliegtuig kiest, dan zo veel mogelijk voor directe vluchten, tenzij het prijsverschil te groot is (1,5 x ticketprijs) en waarbij altijd voor compensatie van de CO2-uitstoot gekozen wordt.

Hoe we duurzaam woon-en werkverkeer stimuleren

Momenteel zijn de volgende maatregelen en mogelijkheden van kracht om duurzaam woon-werkverkeer aantrekkelijk te maken.

 • Gratis persoonlijk reisadvies: medewerkers kunnen op maat advies krijgen over diverse vervoersmiddelen en de bijbehorende kosten (auto, ov, fiets of combinaties).

 • Elektrische oplaadpunten in de fietsenstalling voor e-bike/e-scooter.
 • Fietsenmaker: op de campus is een fietsenmaker aanwezig waar studenten en medewerkers terecht kunnen voor reparaties en onderhoud aan of de aanschaf van een fiets of e-bike.
 • Fietsvergoeding: medewerkers kunnen één keer per vijf jaar een vergoeding ontvangen voor de aanschaf van een fiets, e-bike of e-scooter.
 • Op de campus zijn drie standplaatsen voor elektrische deelscooters van Felyx. Via de Felyx App reserveer en activeer je een e-scooter.
 • Nieuwe fietsenstalling(en): de laatste jaren is zowel onder- als bovengronds de capaciteit uitgebreid.

 • Een aantrekkelijke OV-regeling: OV wordt voor medewerkers tot € 3.000 (o.b.v. fulltime dienstverband) vergoed.
 • Een OV-oplaadpunt op de campus.
 • ‘Ervaar het OV’: medewerkers kunnen het OV een maand gratis uitproberen.

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen