Duurzame mobiliteit

Duurzame mobiliteit van studenten en medewerkers
Twee studenten die samen fietsen

Een groot deel van de CO2-uitstoot van onze universiteit komt voort uit woon- en werkverkeer. De EUR heeft daarom een duurzaam mobiliteitsbeleid opgesteld. Daarmee willen we medewerkers en studenten helpen om een bewuste, duurzame vervoerskeuze te maken, door minder vaak de auto nemen en vaker te kiezen voor het OV en de fiets.

Mobiliteit veroorzaakt het merendeel van de totale CO2-voetafdruk van de EUR. Van alle soorten vervoer heeft zakelijk reizen met het vliegtuig, naast woon- werkverkeer, de grootste procentuele CO2-uitstoot in de voetafdruk van de EUR. De EUR kijkt kritisch naar haar eigen activiteiten en past waar mogelijk CO2-compensatie toe.

Om bij te dragen aan duurzame mobiliteit en de CO2 uitstoot te verminderen heeft het College van Bestuur per 1 januari 2022 een aangepast reisbeleid voor dienstreizen vastgesteld. Aanvullend heeft de EUR het Rotterdams Klimaatakkoord ondertekend. Daarmee is de universiteit partner van de Klimaatalliantie Duurzame Mobiliteit, met als uitgangspunt: 50% minder CO2-uitstoot van personenverkeer in 2030 t.o.v. 2016.

Person riding a bicycle on the campus Woudestein near the pond

Reisbeleid voor dienstreizen

Uitgangspunt van het EUR-reisbeleid is dat reizen plaatsvindt op een duurzame en verantwoorde manier. Dat betekent niet altijd de goedkoopste manier. Het duurzame reisbeleid betreft reizen binnen Europa en verre dienstreizen buiten Europa en houdt in dat:

 1. Men reist met de trein in plaats van het vliegtuig voor dienstreizen onder de 700 kilometer en met een reisduur tot 8 uur vanaf Rotterdam Centraal.
 2. Als de bestemming verder dan 700 km is of de reis langer dan 8 uur duurt men mag kiezen, waarbij de trein wel de voorkeur geniet.
 3. Als men voor het vliegtuig kiest, dan zo veel mogelijk voor directe vluchten, tenzij het prijsverschil te groot is (1,5 x ticketprijs) en waarbij altijd voor compensatie van de CO2-uitstoot gekozen wordt.

Hoe we duurzaam woon-en werkverkeer stimuleren

In 2022 en 2023 heeft de EUR het duurzame mobiliteitsplan voor werknemers herzien, waarbij de OV-vergoeding en fietsregeling voor medewerkers van de EUR zijn uitgebreid en tegelijkertijd de parkeertarieven zijn verhoogd. Dit bijgewerkte mobiliteitsplan draagt bij aan de duurzaamheidsambities van de EUR, gericht op het verminderen van de ecologische voetafdruk van de universiteit.

 • Werknemers van de EUR die met het openbaar vervoer naar het werk reizen, krijgen verschillende voordelen. Ten eerste is er voor het jaar 2023 en daarna geen maximumbedrag van €250 per maand meer voor de OV-vergoeding. Ten tweede kun je vanaf 1 september 2023 met je NS Business Card op werkdagen ook de OV-fiets gebruiken voor zakelijke trips (niet voor woon-werkverkeer), en je eigen fiets kosteloos stallen op het station.

   

 • In 2023 werd ook de fietsregeling van de EUR uitgebreid. De fietsregeling houdt in dat, wanneer je een fiets, e-bike of elektrische scooter koopt die je gebruikt voor (een deel van) je woon-werkverkeer, de EUR onder voorwaarden de helft van het aankoopbedrag vergoedt tot een vastgesteld maximum.

   

 • Tot nu toe was deze regeling alleen van toepassing voor medewerkers die langer dan een jaar in dienst waren, maar per 1 september 2023 kunnen medewerkers direct na de proeftijd aanspraak maken op de vergoeding. Vanaf dat moment kun je ook een (elektrische) vouwfiets kopen binnen de fietsregeling.

   

 • Vanaf 1 januari 2024 is het parkeerdagtarief voor werknemers met 50 cent verhoogd. De gratis parkeerdagen voor werknemers zijn komen te vervallen.

Lees meer informatie op MyEUR.

De volgende maatregelen en kansen maken duurzaam woon-werkverkeer aantrekkelijk:

 • Elektrische oplaadpunten voor e-bike/e-scooter in de fietsenstalling onder het K.P. van der Mandeleplein.
 • Fietsenmaker: In Polak Building op de campus is een fietsenmaker waar studenten en medewerkers terecht kunnen voor reparaties en onderhoud aan- of de aanschaf van een fiets.
 • Aantrekkelijke fietsvergoeding: medewerkers kunnen één keer per vijf jaar onder bepaalde voorwaarden een vergoeding ontvangen voor de aanschaf van een fiets, e-bike of e-scooter.
 • Op de campus zijn verschillende standplaatsen voor elektrische deelscooters, deze vind je op de plattegrond.
 • Nieuwe fietsenstalling(en): de laatste jaren is zowel onder- als bovengronds de capaciteit uitgebreid. Ook de komende tijd komen er extra fiets- en scooterplekken bij. 

Podcast over duurzaamheid
Luister naar de podcastaflevering van Erasmus Werkt! over het duurzaamheidsbeleid op Spotify of Apple Podcast.

Ellen van Schoten in Polak Building.

"Door het uitbreiden van de vergoedingsregelingen maken we de keuze voor de fiets en het openbaar vervoer aantrekkelijker. Dit komt het milieu, de stad en de gezondheid van onze medewerkers ten goede."

Ellen van Schoten

Vice-voorzitter College van Bestuur

Nieuws

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen