Duurzame mobiliteit

Duurzame mobiliteit van studenten en medewerkers
Twee studenten die samen fietsen

Een groot deel van de CO2-uitstoot van onze universiteit komt voort uit woon- en werkverkeer. De EUR heeft daarom een duurzaam mobiliteitsbeleid opgesteld. Daarmee willen we medewerkers en studenten helpen om een bewuste, duurzame vervoerskeuze te maken, door minder vaak de auto nemen en vaker te kiezen voor het OV en de fiets.

Mobiliteit veroorzaakt het merendeel van de totale CO2-voetafdruk van de EUR. Van alle soorten vervoer heeft zakelijk reizen met het vliegtuig, naast woon- werkverkeer, de grootste procentuele CO2-uitstoot in de voetafdruk van de EUR. De EUR kijkt kritisch naar haar eigen activiteiten en past waar mogelijk CO2-compensatie toe.

Om bij te dragen aan duurzame mobiliteit en de CO2 uitstoot te verminderen heeft het College van Bestuur per 1 januari 2022 een aangepast reisbeleid voor dienstreizen vastgesteld. Aanvullend heeft de EUR het Rotterdams Klimaatakkoord ondertekend. Daarmee is de universiteit partner van de Klimaatalliantie Duurzame Mobiliteit, met als uitgangspunt: 50% minder CO2-uitstoot van personenverkeer in 2030 t.o.v. 2016.

Person riding a bicycle on the campus Woudestein near the pond

Reisbeleid voor dienstreizen

Uitgangspunt van het EUR-reisbeleid is dat reizen plaatsvindt op een duurzame en verantwoorde manier. Dat betekent niet altijd de goedkoopste manier. Het duurzame reisbeleid betreft reizen binnen Europa en verre dienstreizen buiten Europa en houdt in dat:

 1. Men reist met de trein in plaats van het vliegtuig voor dienstreizen onder de 700 kilometer en met een reisduur tot 8 uur vanaf Rotterdam Centraal.
 2. Als de bestemming verder dan 700 km is of de reis langer dan 8 uur duurt men mag kiezen, waarbij de trein wel de voorkeur geniet.
 3. Als men voor het vliegtuig kiest, dan zo veel mogelijk voor directe vluchten, tenzij het prijsverschil te groot is (1,5 x ticketprijs) en waarbij altijd voor compensatie van de CO2-uitstoot gekozen wordt.

Hoe we duurzaam woon-en werkverkeer stimuleren

Momenteel zijn de volgende maatregelen en mogelijkheden van kracht om duurzaam woon-werkverkeer aantrekkelijk te maken.

 • Elektrische oplaadpunten voor e-bike/e-scooter in de fietsenstalling onder het K.P. van der Mandeleplein.
 • Fietsenmaker: In Polak Building op de campus is een fietsenmaker waar studenten en medewerkers terecht kunnen voor reparaties en onderhoud aan- of de aanschaf van een fiets.
 • Aantrekkelijke fietsvergoeding: medewerkers kunnen één keer per vijf jaar onder bepaalde voorwaarden een vergoeding ontvangen voor de aanschaf van een fiets, e-bike of e-scooter.
 • Op de campus zijn verschillende standplaatsen voor elektrische deelscooters, deze vind je op de plattegrond.
 • Nieuwe fietsenstalling(en): de laatste jaren is zowel onder- als bovengronds de capaciteit uitgebreid. Ook de komende tijd komen er extra fiets- en scooterplekken bij. 

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen