EUR Sustainability Monitor

De EUR Sustainability Monitor geeft informatie over onze CO2-voetafdruk en hoe ons onderzoek en onderwijs gerelateerd zijn aan de SDG’s. De monitor is voortdurend in ontwikkeling, maar helpt de universiteit nu al in de goede richting. De informatie in het dashboard wordt ten minste eenmaal per jaar bijgewerkt, in het geval van de SDG mapper vaker. In de zomer van 2023 komt er een officiële lancering met extra functies en verbeteringen. In de tussentijd wordt iedereen uitgenodigd om constructief mee te denken over de verdere ontwikkeling. Neem daarvoor contact met ons op via sustainable@eur.nl.

Data over onze CO2-voetafdruk

Onze CO2-voetafdruk is een belangrijke indicator voor duurzaamheid. De Sustainability Monitor helpt de universiteit in de goede richting. Het laat zien waar de meeste vooruitgang op het gebied van duurzaamheid kan worden geboekt. In het dashboard vind je gegevens over onze CO2-uitstoot en kun je vergelijkingen maken. De gegevens weerspiegelen de invloed van ontwikkelingen in de afgelopen jaren en worden zo nauwkeurig mogelijk verzameld. De CO2-uitstoot van de universiteit wordt bijvoorbeeld gemeten volgens de NEN0ISO 14064 norm en de opbouw van de voetafdruk is volgens de methoden van het Green House Gas Protocol.

SDG mapper

De SDG mapper wordt gebruikt om te classificeren in hoeverre ons onderwijs en onderzoek gerelateerd is aan de zeventien Sustainable Development Goals (SDG) van de Verenigde Naties. Het laat zien welke van de zeventien doelen een hoog of laag aantal publicaties en opleidingen hebben en kan daarmee bijvoorbeeld inzichten bieden bij het formuleren van impactambities. Belangrijk om op te merken is dat het niets zegt over of EUR duurzaam is of impact heeft. Het algoritme dat gebruikt wordt voor de SDG mapper is open source en beschikbaar via Github. In deze alpha-versie zijn momenteel alleen Engelstalige academische artikelen en cursusbeschrijvingen opgenomen uit PURE, ons Current Research Information System (CRIS) en OSIRIS. Nederlandstalige artikelen en cursusbeschrijvingen worden in een volgende versie automatisch vertaald en opgenomen. Onderzoekers van het International Institute of Social Studies valideren het SDG-algoritme door handmatige en algoritmische labeling van alle onderzoeksartikelen te vergelijken. Daarnaast wordt het EUR-algoritme momenteel vergeleken met dat van Elsevier’s en Leiden CWTS’.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen