Counselor Wetenschappelijke integriteit

EUR Holding BV kent een onafhankelijke counselor wetenschappelijke integriteit in de persoon van
prof. dr. Jack Vromen. Hij is bereikbaar via het mailadres scientificintegrity-counsellor@holding.eur.nl. Bij zijn afwezigheid wordt gezorgd voor adequate vervanging.

De counselor Wetenschappelijke Integriteit van EUR Holding BV heeft tot taak te adviseren over en te begeleiden bij vragen, meldingen of klachten over wetenschappelijke integriteit, vermoedens van inbreuk op de wetenschappelijke integriteit en misstanden bij contractonderzoek en -onderwijs binnen de werkmaatschappijen van EUR Holding BV. In het geval van een melding of klacht betekent dit concreet dat de counselor een melder of klager in eerste instantie zijn oordeel geeft over de onderhavige kwestie, en het vervolgens aan de melder of klager overlaat of deze de procedure doorzet. Is dat het geval, dan informeert de counselor de melder of klager over de formeel te volgen weg, dan wel biedt bemiddeling aan indien de kwestie daarmee in redelijkheid kan worden opgelost. 

De counselor verricht de werkzaamheden in overeenstemming met de vertrouwenspersoon Wetenschappelijke Integriteit van de EUR. In alle gevallen waarin de kwestie ook betrekking heeft op onderzoeks- of onderwijsactiviteiten en/of op betrokkenen van een Faculteit, overlegt de counselor met deze vertrouwenspersoon.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen