De werkgroep GO

GO-EUR staat voor Gepensioneerden en Oud-medewerkers van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

De werkgroep GO bestaat sinds 1986. Marja Seefal en Nelly Voogd zijn begonnen met het organiseren van uitstapjes voor de gepensioneerden. De groep deelnemende gepensioneerden was toen nog zo klein dat ze met z’n allen in een minibusje pasten. Na het eerste uitstapje werden de twee dames aangevuld met Jan Schildt en Gé Houtman .Met goedkeuring van het CvB mochten zij ‘iets’ gaan doen voor de gepensioneerden. Na de ‘verkenningsgroep’ werd op 26 juli 1990 de heer Gé Houtman benoemd tot voorzitter van – wat nu is – GO-EUR. Hij bleef dit tot 28 april 1998 waarna Leo de Oude de voorzittershamer overnam. Tot aan zijn overlijden op 1 september 2011 was Leo de gewaardeerde voorzitter. Vanaf dat moment, per 1 september 2011 is Nelly Voogd voorzitter.

In de loop der jaren is het jaarlijkse voorjaarsuitstapje uitgegroeid tot een aantal deelnemers waarvoor nu 3 bussen nodig zijn, waarvan zelfs 1 dubbeldekker. Over het algemeen nemen tussen de 150 en 180 gepensioneerden en oudgedienden deel aan de uitstapjes.

Behalve het traditionele voorjaarsuitstapje wordt er ook in het najaar een activiteit georganiseerd die meestal plaats vindt op de campus van Woudestein of Hoboken.

De groei van de activiteiten heeft gelijke tred gehad met de uitbreiding van de werkgroep.

Gemiddeld wordt er 5 à 6 keer per jaar vergaderd door de werkgroep.

GO werkgroep

De leden van de huidige werkgroep zijn:

  • Nelly Voogd, voorzitter
  • Edmond Jaspar, Secretaris
  • Françoise van der Meulen, website
  • Jan Schildt
  • Ger Lugtenberg eindredactie website

Voor het jaarlijkse voorjaarsuitstapje wordt eerst gebrainstormd tijdens een van de vergaderingen over locatie en invulling. Vervolgens wordt een verkenningsgroep samengesteld die ter plekke de mogelijkheden gaat bekijken en onderhandelen met locatie en restaurants om tot goede prijsafspraken te komen. Dit gebeurt in wisselende samenstelling van de leden van de werkgroep.

Er wordt een planning en begroting gemaakt die in een volgende vergadering wordt voorgelegd. Na akkoord bevinding worden de afspraken met locatie, restaurant en busonderneming vastgelegd.

Ook de najaarsactiviteit wordt tijdens de vergaderingen besproken. Als ideeën concrete plannen zijn geworden gaat een deel van de werkgroep hiermee aan de slag. Zo hebben de afgelopen jaren al veel leuke en interessante activiteiten in het najaar plaats gevonden.