Adviescommissie voor Klachten en Bezwaarschriften

Degene die rechtstreeks is betrokken bij een besluit van een bestuursorgaan van de EUR kan tegen dit besluit bezwaar maken door een bezwaarschrift in te dienen bij de Adviescommissie voor Klachten en Bezwaarschriften (hierna: AKB). Over bezwaarschriften van studenten en extranei worden niet geadviseerd door de AKB. Deze bezwaren worden overeenkomstig het bepaalde in artikel 7.63a WHW behandeld door de Geschillenadviescommissie Studenten (hierna: GAS).

Daarnaast heeft eenieder het recht om een klacht in te dienen over het gedrag van een bestuursorgaan van de EUR. Gedrag van een persoon werkzaam onder verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, wordt volgens de Algemene wet bestuursrecht aangemerkt als gedrag van het bestuursorgaan.

Samenstelling AKB

De AKB bestaat uit een voorzitter en ten minste twee leden. De voorzitter maakt geen deel uit van en is niet werkzaam onder de verantwoordelijkheid van het CvB. In de commissie heeft ten minste één jurist zitting en ten minste één persoon die deskundig is ten aanzien van de aangelegenheid.

De leden van de commissie zijn op geen enkele wijze betrokken (geweest) bij de besluitvorming waartegen het bezwaar is gericht. Indien het een klacht betreft zijn de leden van de commissie op dezelfde wijze niet betrokken (geweest) bij de handeling of het nalaten die tot de klacht heeft geleid. 

Procedure

De AKB heeft de taak om – naar aanleiding van het ingediende bezwaarschrift of de klacht – het College van Bestuur (hierna: CvB) te adviseren. Het CvB zal uiteindelijk de beslissing op bezwaar nemen of een oordeel over de klacht geven.

Tijdens de procedure zal een hoorzitting plaatsvinden. Partijen krijgen de mogelijkheid om tijdens deze zitting hun standpunten nog een laatste keer naar voren te brengen. Nadere regelgeving met betrekking tot de hoorzitting is terug te vinden in het Reglement Adviescommissie voor Klachten en Bezwaarschriften 2021.

Spoedeisendheid

Indien u meent een spoedeisend belang te hebben kun u uw verzoek tot voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter. In tegenstelling tot de GAS voorziet de AKB niet in een eigen mogelijkheid tot een voorlopige voorziening.

Beslissing op bezwaar

U en eventuele andere betrokkenen ontvangen schriftelijk bericht van de beslissing op bezwaar. Indien de beslissing op bezwaar afwijkt van het advies gegeven door de AKB zal dit in de beslissing gemotiveerd zijn. Indien de beslissing niet afwijkt van het advies kunt u de motivering terugvinden in de inhoud van het advies van de AKB. Bij beslissing op bezwaar staat vermeld waar u in beroep kunt gaan.

Afhandeling klacht

U en eventuele andere betrokkenen ontvangen schriftelijk bericht van het oordeel over de klacht. Indien het oordeel afwijkt van het advies gegeven door de AKB zal dit in oordeel zijn gemotiveerd. Let op: tegen de afhandeling van een klacht staat geen bezwaar en beroep open.

Voorzitters en leden AKB

Advocaat bij Bolder advocaten

Voorzitter AKB
Voorzitter GAS
Voorzitter GNIO
Voorzitter CGW

Voorzitter AKB
Voorzitter COG
Voorzitter GAS
Voorzitter CK
Voorzitter CGW

Nevenfuncties:

Lid Raad van Advies Juridische Faculteits Vereniging RotterdamVoorzitter Beroepenveldcommissie Erasmus School of Law
Voorzitter College van Arbiters K.N.V.B.Voorzitter Kwaliteitscommissie Wet Bibob
Lid redactieraad Nederlands Tijdschrift voor Arbitrage 

Juridisch adviesbureau De Haan Legal
Plaatsvervangend voorzitter en lid AKB
Plaatsvervangend voorzitter en lid GAS

Professor of  Philosophy and Economics, ESPhil

Plaatsvervangend voorzitter/lid AKB

Nevenfunctie:

Scientific Integrity Counselor van de EUR Holding BV

 

Plaatsvervangend voorzitter en lid AKB
Plaatsvervangend voorzitter en lid GAS
Lid CGW

Nevenfuncties:

Secretaris CoDE Educatiefonds te Rotterdam
Voorzitter Sociëteit AMORNA te Leiden

Secretaris Examencommissie ESE
Extern lid Examencommissie Post-Masteropleiding Registercontroller (ESAA)

Lid AKB
Lid GNIO

Lid AKB
Lid COG
Lid GAS
Lid CK

Secretaris examencommissie RSM

Lid AKB

Studieadviseur Erasmus School of Law

Lid COG
Lid AKB

Lid AKB
Plaatsvervangend voorzitter en lid CBE
Plaatsvervangend voorzitter en lid COG
Lid GNIO

Algemeen deken van de Nederlandse orde van advocaten
Advocaat, medeoprichter en partner Van Ardenne & Crince le Roy Advocaten N.V.

Lid GAS
Lid AKB

Advocaat bij Delissen Martens

Lid COG
Lid GAS
Lid AKB

Informatie volgt 

Informatie volgt 

Lid AKB

Nevenfunctie:

Auteur Lexplicatie digitale wetgeving op het gebied van het hoger onderwijs; een uitgave van Kluwer

 

Hoogleraar Marketing Research, ESE

Lid AKB

Nevenfuncties:

Bestuurslid stichting keurmerk objectief vergelijken
Extern adviseur Spheremall BV

Informatie volgt 

Associate professor, Department of Media and Communication, ESHCC
Lid AKB

Nevenfuncties:

Lid supervisory board De Dependance 
Lid supervisory board Het Wijkpaleis

 

Full professor of Economic Evaluation of Innovations for Health, ESHPM
Head of the HTA department
Scientific Director of the Institute for Medical Technology Assessment

Lid AKB

Nevenfunctie:

Commissielid ZONMW commissie Doelmatigheid: Effecten en Kosten

 

Hoogleraar Purchasing and Supply Management in Healthcare, RSM/ESHPM

Lid AKB
Lid CWI

Nevenfuncties:

Senior Associate Editor voor Journal of Purchasing and Supply Management
Onderwijs of advies voor NEVI, Erasmus Academie, Erasmus Centrum voor Zorgbestuur

Full professor Youth and Family, ESSB
Lid AKB

Nevenfunctie:

Erkenningscommissie effectieve jeugdinterventies

 

Voorzitter COG
Lid AKB
Lid GAS

Nevenfuncties:

Plaatsvervangend rechter
rechtbank Noord-Holland
Plaatsvervangend lid Bezwaarcommissie Eerste Kamer
Voorzitter CBE/ABB/GW/KOG
Tilburg University
Voorzitter Landelijke Bezwarencommissie functiewaardering PO, VO en MBO Stichting Onderwijsgeschillen Utrecht
Voorzitter Commissie bezwaarschriften gemeente Pijnacker-Nootdorp Voorzitter Commissie bezwaarschriften gemeente Capelle aan den IJssel
Lid Commissie bezwaarschriften gemeente GoudaVoorzitter Commissie bezwaarschriften hoogheemraadschap Schieland en De Krimpenerwaard
Lid Raad van Toezicht Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Voorzitter CBE/ Geschillenadviescommissie Hogeschool Rotterdam

Associate Professor Methods & Skilss, DPECS, ESSB
Lid COG
Lid AKB

Nevenfunctie:

Testreviewer Commissie Test Aangelegenheden Nederland (COTAN), Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)

Contact

E-mailadres
akb@eur.nl

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen