Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de uitvoering van werkzaamheden en de uitoefening van bevoegdheden door het College van Bestuur en staat dit College met raad terzijde. De Raad is onder andere belast met het goedkeuren van het bestuurs- en beheersreglement, de begroting, de jaarrekening, het bestuursverslag en het instellingsplan.

De leden van de Raad van Toezicht worden voor een periode van vier jaar door de Minister van OCW benoemd, de Raad legt aan de Minister van OCW verantwoording af.
Eén van de leden van de Raad geniet in het bijzonder  het vertrouwen van de Universiteitsraad.

Samenstelling Raad van Toezicht

 • Prof.mr. J.E.J. (Corien) Prins, lid Kwaliteitscommissie 

  Voorzitter en lid Kwaliteitscommissie

  Vanaf 1 juni 2012 t/m 30 april 2018 lid RvT. Voorzitter van 1 mei 2018 tot 31 mei 2020.
  Hoogleraar recht en informatisering Universiteit van Tilburg en voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

  Nevenfuncties

  • Lid Koninklijke Academie van Wetenschappen (KNAW)
  • Lid Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen
  • Lid Netherlands Academy of Technology and Innovation (AcTI)
  • Lid van het bestuur van de Sociaal Wetenschappelijke Raad (SWR)
  • Lid Maatschappelijke Adviesraad NWO
  • Lid Selectieadviescommissie Parket Hoge Raad
 • J.M. (Marja) van Bijsterveldt-Vliegenthart

  Vicevoorzitter en lid Audit Committee

  Van 1 december 2015 t/m 30 november 2019
  Burgemeester van Delft. Mevrouw Van Bijsterveldt-Vliegenthart was staatssecretaris van OCW en minister van OCW in de jaren 2007-2012. Daarvoor was ze onder meer wethouder van Almere.

  Nevenfuncties

  • Lid Raad van Advies NCOI Opleidingsgroep
 • Prof.dr.ir. C.J. (Hans) van Duijn

  Lid Raad van Toezicht en Voorzitter Kwaliteitscommissie 

  Van 1 augustus 2015 t/m 31 juli 2019
  Hoogleraar Wiskunde aan de faculteit Wiskunde en Informatica van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). Tot begin 2015 was professor Van Duijn Rector Magnificus van de TU/e. Daarvoor was hij decaan van de faculteit Wiskunde en Informatica van de TU/e.

  Nevenfuncties

  • Voorzitter Permanente Commissie Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur (NOW)
  • Voorzitter bestuur JMBC (onderzoekschool voor stromingsleer)
  • Voorzitter Europees Keramisch Werkcentrum
  • Wetenschappelijk directeur Darcy Center (TU/e-UU)
  • Kwartiermaker University College for Engineering and Innovation
 • Mr.drs. P.H.J.M. (Pascal) Visée RA, voorzitter Audit Committee

  Lid Raad van Toezicht en voorzitter Audit Committee

  Van 1 maart 2014 t/m 28 februari 2022
  Directeur(-lid) bij de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen.

  Nevenfuncties

  • Lid Advisory Council & Senior Advisor (external) Genpact
  • Senior Advisor (external) McKinsey & Company
  • Commissaris Albron
  • Commissaris en voorzitter auditcommissie Mediq
  • Commissaris en voorzitter auditcommissie Plus Retail
  • Bestuurslid Prins Claus Fonds
  • Voorzitter van de Raad van Toezicht Stedelijk Museum Schiedam
 • Ir.drs. H.N.J. Hans Smits

  Lid Raad van Toezicht

  Van 1 oktober 2019
  CEO van Jansen de Jong Groep (tot januari 2020)

  Nevenfuncties

  De heer Smits is momenteel CEO van Jansen de Jong Groep en was tot 2014 president-directeur van het Havenbedrijf Rotterdam. Daarvoor bekleedde hij topfuncties bij de RABO Bank, Schiphol en was hij Secretaris-Generaal bij het Ministerie voor Verkeer en Waterstaat.

Contact

Secretaris: Drs. A.D. van der Pijl
Kamer A2-07, Erasmus Building, Woudestein
(010) 408 9988 / 408 8758 (bgg)
secretaris.rvt@eur.nl