Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de uitvoering van werkzaamheden en de uitoefening van bevoegdheden door het College van Bestuur en staat dit College met raad terzijde. De Raad is onder andere belast met het goedkeuren van het bestuurs- en beheersreglement, de begroting, de jaarrekening, het bestuursverslag en het instellingsplan.

De leden van de Raad van Toezicht worden voor een periode van vier jaar door de Minister van OCW benoemd, de Raad legt aan de Minister van OCW verantwoording af. Eén van de leden van de Raad geniet in het bijzonder  het vertrouwen van de Universiteitsraad.

Samenstelling Raad van Toezicht

 • Voorzitter en lid Kwaliteitscommissie

  Prof. dr. J.W. (Jaap) Winter

  Partner Adviesbureau Phyleon, Leadership and Governance

  Nevenwerkzaamheden

  • Vice voorzitter Raad van Commissarissen Randstad NV
  • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Het Van Gogh Museum Amsterdam
  • Lid Raad van Bestuur Goldschmeding Foundation
  • Voorzitter Bestuur Stichting ADORE
  • Lid Raad van Toezicht en lid Audit Committee
 • Vicevoorzitter en Voorzitter Kwaliteitscommissie 

  Prof.dr.ir. C.J. (Hans) van Duijn

  Van 1 augustus 2015 t/m 31 juli 2023
  Bestuursadviseur. Tot begin 2015 was professor Van Duijn Rector Magnificus van de TU/e. Daarvoor was hij decaan van de faculteit Wiskunde en Informatica van de TU/e.

  Nevenwerkzaamheden

  • Voorzitter Permanente Commissie Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur (NWO)
  • Voorzitter sectorplancommissie Beta Techniek
  • Voorzitter bestuur JMBC (onderzoeksschool voor vloeistofmechanica)
  • Lid Wiskunderaad (NWO)
  • Nederlands gedelegeerde bij ESFRI (European Strategy Forum for Rearch Infrastructure)
  • Lid Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen
  • Nulaanstelling Universiteit Utrecht, faculteit Geowetenschappen
  • Hoogleraar Wiskunde (0,0 fte) faculteit Wiskunde en Informatica, Technische Universiteit Eindhoven
 • Lid Raad van Toezicht en voorzitter Audit Committee

  Mr.drs. P.H.J.M. (Pascal) Visée RA, voorzitter Audit Committee

  Van 1 maart 2014 t/m 28 februari 2022
  Bestuursadviseur en diverse commissariaten.

  Nevenwerkzaamheden

  • Lid Advisory Council & Senior Advisor (external) Genpact
  • Senior Advisor (external) McKinsey & Company
  • Commissaris Albron
  • Commissaris en voorzitter auditcommissie Mediq
  • Commissaris en voorzitter auditcommissie Plus Retail
  • Bestuurslid Prins Claus Fonds
  • Voorzitter van de Raad van Toezicht Stedelijk Museum Schiedam
  • Lid Raad van Advies Nolet Groep
 • Drs. L.B.J. (Laura) van Geest

  Bestuursvoorzitter Autoriteit Financiële Markten

  Nevenwerkzaamheden:

  • Geen

 • Prof. dr. E. (Ellen) Giebels

  Full professor Psychology of Conflict, Risk and Safety, Universiteit Twente

  Nevenwerkzaamheden:

  • Lid Adviescollege Veiligheid Groningen
  • Lid Raad van Advies LOWI (op voordracht NWO)
  • Bestuurslid Kurt Lewin Instituut, KNAW Graduate School for Social Psychology and its Applications
  • Lid taskforce NeurolabNL - Theme Safety and Security

Contact met de Raad van Toezicht

Adres

Burgemeester Oudlaan 50, Erasmus Building, A2-07
3062 PARotterdam
Nederland

secretaris.rvt@eur.nl

010 - 408 1753