Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de uitvoering van werkzaamheden en de uitoefening van bevoegdheden door het College van Bestuur en staat dit College met raad terzijde. De Raad is onder andere belast met het goedkeuren van het bestuurs- en beheersreglement, de begroting, de jaarrekening, het bestuursverslag en het instellingsplan.

De leden van de Raad van Toezicht worden voor een periode van vier jaar door de Minister van OCW benoemd, de Raad legt aan de Minister van OCW verantwoording af. Eén van de leden van de Raad geniet in het bijzonder  het vertrouwen van de Universiteitsraad.

Samenstelling Raad van Toezicht

 • Voorzitter Raad van Toezicht

  Eerste termijn: van 1 juni 2020 t/m 31 mei 2024

  Prof.dr. J.W. (Jaap) Winter

  Partner Adviesbureau Phyleon, Leadership and Governance

  Nevenwerkzaamheden

  • Hoogleraar Corporate Law Governance & Behaviour Vrije Universiteit Amsterdam
  • Hoogleraar Internationaal Ondernemingsrecht Universiteit van Amsterdam
  • Voorzitter van de Raad van Commissarissen Royal Schiphol Group N.V.
  • Lid van het Bestuur van de Stichting Continuïteit ASR Nederland
 • Vicevoorzitter en Voorzitter Kwaliteitscommissie

  Eerste termijn: van 1 juni 2020 t/m 31 mei 2024

  Prof.dr. E. (Ellen) Giebels

  Full professor Social Psychology of Conflict and Safety, Universiteit Twente

  Nevenwerkzaamheden

  • Lid Strategische Adviesraad TNO Defensie en Veiligheid
  • Lid Raad van Advies LOWI (op voordracht NWO)
  • Lid taskforce NeurolabNL - Theme Safety and Security
  • Gastdocent Politieacademie
 • Voorzitter Audit Commissie 

  Eerste termijn: van 1 maart 2022 t/m 28 februari 2026
   

  Dr. R. (Rahul) Vas-Bhat

  Chief Financial Officer, Caldic B.V.

 • Lid Raad van Toezicht

  Eerste termijn: van 1 juni 2020 t/m 31 mei 2024

  Drs. L.B.J. (Laura) van Geest

  Bestuursvoorzitter Autoriteit Financiële Markten

  Nevenwerkzaamheden

  • Lid beoordelingsadviescommissie Nationaal Groeifonds
  • Lid van het bestuur Pierson fonds 
  • Lid raad van toezicht Netspar
  • Voorzitter interdepartementaal beleidsonderzoek Klimaat
 • Lid Raad van Toezicht

  Eerste termijn: van 1 augustus 2023 t/m 31 juli 2027

  Prof.dr. E. (Elmer) Sterken

  Professor Monetary Economics, Rijksuniversiteit Groningen

  Nevenwerkzaamheden

  • Voorzitter Raad van Toezicht University of Humanistic Studies
  • Lid Universiteitsraad University of Tartu
  • Lid Raad van Toezicht Groninger Museum
  • Lid van de Centrale Plancommissie CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis

Contact met de Raad van Toezicht

A.M. (Ann) O'Brien

Secretaris RvT

E-mailadres
secretaris.rvt@eur.nl
Kamer
Erasmus Building, A2-07
Adres
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA
Rotterdam

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen