Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de uitvoering van werkzaamheden en de uitoefening van bevoegdheden door het College van Bestuur en staat dit College met raad terzijde. De Raad is onder andere belast met het goedkeuren van het bestuurs- en beheersreglement, de begroting, de jaarrekening, het bestuursverslag en het instellingsplan.

De leden van de Raad van Toezicht worden voor een periode van vier jaar door de Minister van OCW benoemd, de Raad legt aan de Minister van OCW verantwoording af. Eén van de leden van de Raad geniet in het bijzonder  het vertrouwen van de Universiteitsraad.

Samenstelling Raad van Toezicht

 • Voorzitter Raad van Toezicht

  Eerste termijn: van 1 juni 2020 t/m 31 mei 2024

  Prof.dr. J.W. (Jaap) Winter

  Partner Adviesbureau Phyleon, Leadership and Governance

  Nevenwerkzaamheden

  • Hoogleraar Corporate Law Governance & Behaviour Vrije Universiteit Amsterdam
  • Hoogleraar Internationaal Ondernemingsrecht Universiteit van Amsterdam
  • Voorzitter van de Raad van Commissarissen Royal Schiphol Group N.V.
  • Lid van het Bestuur van de Stichting Continuïteit ASR Nederland
 • Vicevoorzitter en Voorzitter Kwaliteitscommissie 

  Eerste termijn: van 1 augustus 2015 t/m 31 juli 2019
  Tweede termijn: van 1 augustus 2019 t/m 31 juli 2023

  Prof.dr.ir. C.J. (Hans) van Duijn

  Bestuursadviseur. Tot begin 2015 was professor Van Duijn Rector Magnificus van de TU/e. Daarvoor was hij decaan van de faculteit Wiskunde en Informatica van de TU/e.

  Nevenwerkzaamheden

  • Voorzitter Permanente Commissie Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur (NWO)
  • Voorzitter sectorplancommissie Beta Techniek
  • Voorzitter bestuur JMBC (onderzoeksschool voor vloeistofmechanica)
  • Nederlands gedelegeerde bij ESFRI (European Strategy Forum for Rearch Infrastructure)
  • Lid Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen
 • Voorzitter Audit Commissie 

  Eerste termijn: van 1 maart 2022 t/m 28 februari 2026
   

  Dr. R. (Rahul) Vas-Bhat

  Chief Financial Officer, Caldic B.V.

 • Lid Raad van Toezicht

  Eerste termijn: van 1 juni 2020 t/m 31 mei 2024

  Drs. L.B.J. (Laura) van Geest

  Bestuursvoorzitter Autoriteit Financiële Markten

  Nevenwerkzaamheden

  • Lid beoordelingsadviescommissie Nationaal Groeifonds
  • Lid van het bestuur Pierson fonds 
  • Lid raad van toezicht Netspar
  • Voorzitter interdepartementaal beleidsonderzoek Klimaat
 • Lid Raad van Toezicht

  Eerste termijn: van 1 juni 2020 t/m 31 mei 2024

  Prof.dr. E. (Ellen) Giebels

  Full professor Social Psychology of Conflict and Safety, Universiteit Twente

  Nevenwerkzaamheden

  • Lid Strategische Adviesraad TNO Defensie en Veiligheid
  • Lid Raad van Advies LOWI (op voordracht NWO)
  • Lid taskforce NeurolabNL - Theme Safety and Security
  • Gastdocent Politieacademie

Contact met de Raad van Toezicht

A.M. (Ann) O'Brien

Secretaris RvT

E-mailadres
secretaris.rvt@eur.nl
Kamer
Erasmus Building, A2-07
Adres
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA
Rotterdam

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen