Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de uitvoering van werkzaamheden en de uitoefening van bevoegdheden door het College van Bestuur en staat dit College met raad terzijde. De Raad is onder andere belast met het goedkeuren van het bestuurs- en beheersreglement, de begroting, de jaarrekening, het bestuursverslag en het instellingsplan.

De leden van de Raad van Toezicht worden voor een periode van vier jaar door de Minister van OCW benoemd, de Raad legt aan de Minister van OCW verantwoording af.
Eén van de leden van de Raad geniet in het bijzonder  het vertrouwen van de Universiteitsraad.

Samenstelling Raad van Toezicht

 • Voorzitter en lid Kwaliteitscommissie

  Prof.mr. J.E.J. (Corien) Prins

  Vanaf 1 juni 2012 t/m 30 april 2018 lid RvT. Voorzitter van 1 mei 2018 tot 31 mei 2020.
  Hoogleraar recht en informatisering Universiteit van Tilburg en voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

  Nevenwerkzaamheden

  • Lid Koninklijke Academie van Wetenschappen (KNAW)
  • Lid Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen
  • Lid Netherlands Academy of Technology and Innovation (AcTI)
  • Lid van het bestuur van de Sociaal Wetenschappelijke Raad (SWR)
  • Lid Maatschappelijke Adviesraad NWO
  • Lid Selectieadviescommissie Parket Hoge Raad
 • Vicevoorzitter en Voorzitter Kwaliteitscommissie 

  Prof.dr.ir. C.J. (Hans) van Duijn

  Van 1 augustus 2015 t/m 31 juli 2023
  Bestuursadviseur. Tot begin 2015 was professor Van Duijn Rector Magnificus van de TU/e. Daarvoor was hij decaan van de faculteit Wiskunde en Informatica van de TU/e.

  Nevenwerkzaamheden

  • Voorzitter Permanente Commissie Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur (NWO)
  • Voorzitter sectorplancommissie Beta Techniek
  • Voorzitter bestuur JMBC (onderzoeksschool voor vloeistofmechanica)
  • Lid Wiskunderaad (NWO)
  • Nederlands gedelegeerde bij ESFRI (European Strategy Forum for Rearch Infrastructure)
  • Lid Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen
  • Nulaanstelling Universiteit Utrecht, faculteit Geowetenschappen
  • Hoogleraar Wiskunde (0,0 fte) faculteit Wiskunde en Informatica, Technische Universiteit Eindhoven
 • Lid Raad van Toezicht en voorzitter Audit Committee

  Mr.drs. P.H.J.M. (Pascal) Visée RA, voorzitter Audit Committee

  Van 1 maart 2014 t/m 28 februari 2022
  Bestuursadviseur en diverse commissariaten.

  Nevenwerkzaamheden

  • Lid Advisory Council & Senior Advisor (external) Genpact
  • Senior Advisor (external) McKinsey & Company
  • Commissaris Albron
  • Commissaris en voorzitter auditcommissie Mediq
  • Commissaris en voorzitter auditcommissie Plus Retail
  • Bestuurslid Prins Claus Fonds
  • Voorzitter van de Raad van Toezicht Stedelijk Museum Schiedam
  • Lid Raad van Advies Nolet Groep
 • Vacatures: 2

   

Contact

Secretaris: Drs. A.D. van der Pijl
Kamer A2-07, Erasmus Building, Woudestein
(06) 44 11 41 93 / (010) 408 8758 (bgg)
secretaris.rvt@eur.nl