Onderwijs van Erasmus Universiteit Rotterdam in rankings

Veel wereldwijde rankings kijken naar onderzoek en reputatie van universiteiten. Daarin worden specifieke opleidingen en de tevredenheid van studenten bekeken. We bespreken hieronder hoe het onderwijs aan de Erasmus Universiteit Rotterdam scoort in de QS Ranking en de Times Higher Education Ranking, twee bekende globale rankings, en waarop deze ranglijsten hun oordeel baseren.

Times Higher Education: nummer 4 in Nederland en nummer 72 wereldwijd

 De THE World University Ranking (THE) publiceert jaarlijks een ranglijst van beste universiteiten van de wereld. De THE ranking bekijkt veel aspecten van de universiteit: onderwijs (30%), onderzoek (30%), citaties (30%), inkomsten van bedrijven (2,5%) en internationale oriëntatie (7,5%). De ranking is voor een belangrijk deel gebaseerd op een reputatieonderzoek onder internationale wetenschappers. De THE-ranking kent ook subject-rankings die focussen op acht disciplines.

Overzicht bacheloropleidingen

Overzicht masteropleidingen

Rankings: een beperkt beeld

Gebruik je rankings bij het kiezen van je studie? Rankings kunnen daarbij zeker nuttig zijn, maar het is belangrijk om te bedenken dat geen enkele ranking volledig en objectief is. Sommige ranglijsten meten meerdere aspecten, sommige meten maar één aspect. Daarnaast schetsen rankings een globaal beeld, terwijl de onderlinge diversiteit van de Nederlandse onderwijsinstellingen nu juist hun kracht is. Ook wijzigen rankings nog wel eens hun methodologie, waardoor het vergelijken van resultaten over meerdere jaren heen lastig is. Meer over de voor- en nadelen van rankings vind je in deze factsheet van het Rathenau instituut.

The international community here is huge, which makes one feel at home instantly.
Within the program, you can pick whatever direction you would like to go in, and you’re free to pursue your own interests.

De Erasmus Universiteit Rotterdam in andere rankings

De Erasmus Universiteit Rotterdam scoort ook goed in andere rankings. Zo staan we in de top 100 (op nr 80) van de National Taiwan University (NTU) Ranking en zijn we volgens deze ranking de vierde beste universiteit van Nederland (samen met de Rijksuniversiteit Groningen). In de field ranking van de NTU doen vooral de disciplines 'clinical medicine' (26e plek wereldwijd) en 'social sciencess (23e plek) het goed.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen