Samen met de EUR
Onze globale en lokale partners

Samenwerkingsverbanden

Leiden, Delft, Erasmus (LDE)

Strategische alliantie

Convergentie EUR, Erasmus MC, TU Delft

Samenwerking intensiveren

European University Foundation (EUF)

Netwerk 20 universiteiten

Om haar strategische ambities te bereiken werkt de Erasmus Universiteit Rotterdam graag samen met nationale en internationale partners: andere universiteiten, overheden en het bedrijfsleven. De wens tot samenwerken en netwerkvorming zijn van oorsprong sterk gedreven vanuit wetenschappelijk onderzoek, maar de laatste jaren ook steeds vaker op andere terreinen (o.a. onderwijs, marketing en communicatie) zichtbaar.