Duurzame mobiliteit

Current facets (Pre-Master)

Erasmus Universiteit streeft naar duurzaamheid ten aanzien van woon-werkverkeer en stimuleert medewerkers een bewuste, weloverwogen en liefst duurzame vervoerskeuze te maken. De ambitie is om in 2015 25% van de EUR medewerkers en 5% van de studenten met de auto te laten komen. In 2011 kwam 36% van de EUR medewerkers en 11% van de studenten met de auto. Wanneer we deze doelstellingen hebben bereikt, betekent dit een verlaging van de CO2 uitstoot van 10.000 kg. per week. Bovendien realiseren we daarmee 1300 spitsmijdingen per week en een reductie van 56.000 km per week. In 2012 is de implementatie van het duurzame mobiliteitsbeleid en –maatregelen gestart. In 2013 is dit verder vormgegeven en geconcretiseerd. Dit alles onder het motto: “Denk duurzaam, reis bewust”. Momenteel zijn de volgende maatregelen c.q. mogelijkheden van kracht om duurzaam woon-werkverkeer aantrekkelijk te maken:

 • Gratis persoonlijk reisadvies: medewerkers kunnen op maat advies krijgen over diverse vervoersmiddelen en de kosten (auto, ov, fiets of combinaties);
 • Een aantrekkelijke OV-regeling: OV wordt voor medewerkers tot € 3.000 (o.b.v. fulltime dienstverband) vergoed;
 • Ervaar het OV: medewerkers kunnen het ov een maand gratis uitproberen;
 • Elektrische oplaadpunten in de fietsenstalling voor e-bike/e-scooter;
 • Een 8-tal elektrische oplaadpunten voor elektrische auto's in de parkeergarage;
 • Nieuwe fietsenstalling(en): de laatste jaren is zowel onder- als bovengronds de capaciteit uitgebreid;
 • Betaald parkeren:
  • Voor medewerkers: € 2,50 per dag vanaf 2015.
  • Studenten/bezoekers: €0,50 per 20 minuten, maximaal €10,00 per dag.