Over Strategie 2024

Students on campus Erasmus University Rotterdam

Met Strategie 2024 willen we een bijdrage leveren aan onze samenleving, niet als kennisinstituut op afstand, maar als kenniscentrum midden in de maatschappij. Dit doen we door in actie te komen binnen ons onderzoek, onderwijs, bedrijfsvoering én binnen onze samenwerkingsverbanden. Waar deze missie als een kompas fungeert, zo wordt ons denken en werken gegidst door onze waarden. Zij laten zien wie wij zijn, waar we voor staan en hoe we worden herkend door onze omgeving.

Missie, visie en prioriteiten

De kern van onze maatschappelijke betrokkenheid.

Campus Woudestein

Erasmiaanse waarden

Geïnspireerd door het gedachtengoed van Erasmus, geven we invulling aan onze identiteit.

7 strategische pijlers

Om richting te geven aan de uitvoering van onze missie hebben we 7 strategische pijlers geformuleerd.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen