Onze definitie van maatschappelijke impact

Een gemeenschappelijk kader voor onze impactstrategie
 Overview Rotterdam Campus Woudestein

Aan Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) streven we naar positieve maatschappelijke impact. Maar wat verstaan we precies onder impact? En wat betekent dit voor ons onderzoek, ons onderwijs en onze maatschappelijke betrokkenheid? Het definitiedocument Het definiëren van maatschappelijke impact bij EUR. Een gemeenschappelijk kader voor onze impactstrategiehelpt om deze vragen te beantwoorden.

Het definitiedocument is formeel aangenomen door het College van Bestuur als algemeen kader voor hoe EUR tegen impact aankijkt en dient als leidraad voor hoe wij onze impactambitie benaderen en onze impactstrategie organiseren. Het doel van het voorstel is om individuele medewerkers, maar ook teams, afdelingen en faculteiten te helpen om:

  • Hun ambities met betrekking tot maatschappelijke impact duidelijker te definiëren;
  • In dialoog te gaan over hoe zij hun impactstrategie kunnen blijven invullen en versterken, met elkaar en hun omgeving

De tekst dient als kader, waarbij nadrukkelijk ruimte wordt gelaten om eigen keuzes te maken. Het biedt ook handvatten om gezamenlijk te bepalen in hoeverre we deze ambitie waarmaken en wat daarvoor nodig is.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen