Duurzame ontwikkeling

Wij kunnen geen maatschappelijke impact realiseren als wij de economische en ecologische gevolgen van die keuzes niet in ogenschouw nemen. Al met al hebben we ons de vraag gesteld: welke rol willen we op ons nemen in de samenleving? 

Het antwoord is helder: wij dragen bij aan een duurzame samenleving door kritisch en gericht te denken, onderwijs te geven en actie te ondernemen. Wij omarmen het concept van duurzame ontwikkeling als een mondiale voetafdruk voor waardigheid, vrede en welvaart voor de mensheid en de planeet, nu en in de toekomst. We willen bijdragen aan een duurzame samenleving door kritisch en gericht na te denken, onderwijs te geven en actie te ondernemen op het gebied van onderzoek, onderwijs en bedrijfsvoering, en binnen onze samenwerkingsverbanden.

We willen bijdragen aan het aanpakken en oplossen van de grote uitdagingen waarvoor de samenleving zich gesteld ziet, zoals omschreven in de zeventien Sustainable Development Goals (SDG’s). Als universiteit kunnen wij ons vermogen om te investeren en vernieuwen gebruiken om de SDG’s te realiseren. Met onze activiteiten leveren we niet alleen een bijdrage aan de algehele doelstelling, maar ook aan specifieke SDG’s. Een zorgvuldige overweging ten aanzien van de doelen die we selecteren, zal onze bijdrage betekenisvoller maken.

We vinden het belangrijk om onze studenten, faculteiten en community te ondersteunen bij actie op het gebied van duurzaamheid. Dat doen we op basis van oprechte waarden die we vaststellen en waarnaar we handelen. Niet alleen op een persoonlijk niveau, maar ook in de omgang met anderen; niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Wij willen bewustwording en kennis op het gebied van duurzaamheid creëren en onze studenten uitdagen tot kritisch denken, the Erasmian way. Dat houdt ook in dat kennis in actie wordt omgezet, in de vorm van vernieuwingen en oplossingen voor een duurzame levenswijze.

Duurzaamheid is een fundamentele hoeksteen van en belangrijke randvoorwaarde voor de ontwikkeling van de campus en de campus-voorzieningen: onze gebouwen op de campus, het voedsel dat wordt verkocht en geserveerd op de universiteit, de vormgeving van de werkomgeving en de buitenruimtes.

Mariecke van der Glas

Programma manager Duurzaamheid EUR

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen