Ons interdisciplinaire potentieel optimaal benutten

Wij bouwen voort op onze interdisciplinaire inspanningen en moedigen in ons onderwijs en onderzoek verdere interdisciplinaire aansluiting en samenwerking aan.

Deze prioriteit speelt een sleutelrol in onze missie en strategie. Het is één van onze kernaspiraties. Het is een feit dat interdisciplinariteit nodig is om complexe maatschappelijke problemen op te lossen en daarmee impact te creëren. Wij hanteren de termen interdisciplinariteit en multidisciplinariteit in ons plan in het besef dat de interpretatie van deze termen complex is.

Interdisciplinariteit is een lastig begrip. Er bestaan namelijk veel gerelateerde concepten met verschillende interpretaties: multidisciplinariteit, kruisdisciplinariteit, pluridisciplinariteit, interdisciplinariteit en transdisciplinariteit. De pijler van interdisciplinariteit is van invloed op al onze strategische ambities en activiteiten. In dit hoofdstuk wordt elke strategische prioriteit gepresenteerd als een thema. We beginnen met een lange termijn-ambitie voor elk thema en definiëren vervolgens de strategische doelen en acties ten behoeve van implementatie. 

Om positieve maatschappelijke impact te kunnen creëren, is het niet genoeg om alleen te excelleren in onderzoek en uitstekend onderwijs te geven. We moeten een veel grotere inspanning leveren. De pijler van interdisciplinariteit is van invloed op al onze strategische ambities en activiteiten. In dit hoofdstuk wordt elke strategische prioriteit gepresenteerd als een thema. We beginnen met een lange termijn-ambitie voor elk thema en definiëren vervolgens de strategische doelen en acties ten behoeve van implementatie.

Ook leggen we het verband uit: hoe zal het thema bijdragen aan de impact en wat is er nodig aan interdisciplinaire randvoorwaarden? Om het belang van een integrale benadering te benadrukken, is interdisciplinariteit geen apart thema, maar ingebed in alle andere thema’s.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen