Uitstekend wetenschappelijk onderzoek

We streven ernaar een bijdrage te leveren aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken door excellent academisch onderzoek. We doen dit met door nieuwsgierigheid gedreven onderzoek dat is ingebed in de samenleving en door actief in gesprek te gaan met lokale en mondiale communities.

Ons onderzoeksprogramma richt zich op het gehele spectrum van fundamenteel, toegepast en op de praktijk gebaseerd onderzoek. We werken samen met maatschappelijke stakeholders, ontwikkelen nieuwe manieren om oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen vorm te geven en dragen bij aan het missie-gedreven onderzoek van de Nationale Onderzoeksagenda (NOA) en de Europese agenda Horizon Europe 2021-2027. Hiermee willen we dat ons excellente onderzoek de grootst mogelijke maatschappelijke impact heeft.

We investeren in sterk presterende onderzoeksgroepen en onderzoeksdisciplines. Daarmee willen wij top-20 posities in Europese rankings halen en een voorkeurspositie hebben bij startende toptalenten over de hele wereld. Dit vereist een sterke positie als uitstekende werkgever. Dus werken we hard om onze aantrekkingskracht als werkgever te vergroten en ons merk te versterken. Daarnaast investeren we in samenwerking op het snijvlak van medische zorg, technologie en sociale wetenschappen.

We stellen onderzoekers in staat om hun talent optimaal te benutten en uitstekende resultaten te behalen. Onze focus ligt op de allerbeste voorzieningen voor onze onderzoekers. Daarbij worden de goede voorzieningen aangevuld die reeds beschikbaar zijn, zoals Erasmus Research Services (ERS)

We omarmen de doelen en benaderingen van Open Science en verantwoorde wetenschap. Dit houdt in dat we kennis in een vroeg stadium van het onderzoeksproces delen en gebruiken, om zo anderen in staat te stellen om samen te werken en bij te dragen. Daarbij houden we ons aan ons commitment om onze gegevens en – indien mogelijk – onze notities en onderzoeksprocessen vrij beschikbaar te stellen. Onze onderzoekers laten zich leiden door de beginselen van wetenschappelijke integriteit en de daaruit voortkomende richtlijnen voor goede onderzoekspraktijken, inclusief de Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit. Uiteraard zal de EUR haar institutionele zorgplicht vervullen.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen