Profiel en prioriteiten

In de geest van Erasmus

De Erasmus Universiteit Rotterdam draagt de naam van één van de grootste denkers van Europa. Zijn nalatenschap kleurt de manier waarop wij denken en doen en ook hoe wij gezien worden. Het vormt onze gezamenlijke identiteit. Kenmerkend voor Erasmus waren een grote wetenschappelijke eruditie, kritische betrokkenheid, liefde voor de dialoog, zijn wereldburgerschap en onafhankelijke manier van denken. Deze kwaliteiten zijn de toetsstenen voor wie wij zijn en wie wij streven te zijn.

Erasmian values

Strategie 2024 is gestoeld op onze kernwaarden en positionering. Deze waarden definiëren wat het betekent om een Erasmiaan te zijn:

 • maatschappelijk betrokken
 • wereldburger
 • verbindend
 • ondernemend
 • ruimdenkend

Wij belichamen en uiten onze identiteit door innovatief te zijn, diverse achtergronden en opinies samen te brengen en altijd te zoeken naar de verbinding en de samenwerking.

Prioriteiten

We hebben een solide basis neergelegd van gedeelde waarden en een heldere missie. Verwoord vanuit onze wensen, ambities en ideeën, fungeert de strategie als een kompas dat op basis van zeven strategische prioriteiten onze koers richting 2024 uitzet.

 • Ontwikkelen van onze maatschappelijke impact identiteit
 • Toekomstgericht onderwijs
 • Uitstekend wetenschappelijk onderzoek, verankerd in de samenleving
 • Verantwoordelijkheid nemen voor duurzame ontwikkeling
 • Investeren in onze mensen, voor de toekomst
 • Versterken van professional services
 • Ons interdisciplinaire potentieel optimaal benutten
Strategie vandaag