Publicaties

Student in library

Onze publicaties gaan over onderwerpen variërend van nieuwe manieren van werken in de academische wereld tot aanbevelingen voor verandering binnen de Erasmus Universiteit. Daarmee versterken wij de academische basis voor transformatief onderzoek, onderwijs en engagement.

In dit werkdocument definiëren we "transformatief onderzoek", inclusief de principes en uitdagingen ervan. We tonen ook inspirerende praktijkvoorbeelden.

Deze beleidsnota, gebaseerd op 32 interviews met medewerkers van EUR, stelt vast dat geëngageerde onderzoekers binnen de EUR met verschillende obstakels worden geconfronteerd. De conclusie is dat de EUR haar missie om "positieve maatschappelijke effecten" te creëren alleen kan bereiken als we onze structuren, praktijken en cultuur fundamenteel veranderen.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen