Duurzaamheid- Doendenken in de Nieuwe Wereld

Een Stadswandelingen podcast met Daan Roosegaarde en Henk Oosterling

Duurzaamheid is een onontkomelijke en dringende kwestie op stedelijk, landelijk, en globaal niveau. De reikwijdte van de klimaatproblematiek lijkt ondertussen algemeen bekend. Het naderende gevaar van stijgende zeespiegels, overstromingen, smeltende ijskappen en bosbranden schetst een somber toekomstbeeld. Toch horen we uit verschillende hoeken ook een hoopvol geluid waarin duurzaamheid een centrale rol speelt. Slagen we erin om een greintje positiviteit te vinden bij de tech-optimisten? Ligt de stap voorwaarts misschien in ecosofische cirkels?

In deze aflevering verkennen we de duurzame weg vooruit samen met Daan Roosegaarde en Henk Oosterling. De focus ligt niet op de reeds welbekende klimaatproblematiek, maar eerder op de mogelijkheden vanaf hier. Wat zijn de duurzame opties? Hoe ziet de stedelijke toekomst eruit in relatie tot de onontkoombare implicaties van de klimaatcrisis?

Uit de podcast

“Klimaatverandering is niet een natuurwet. Dat hebben wij veroorzaakt, als mens. Eigenlijk is het bad design: eigenlijk hebben wij de aarde verkeerd ontworpen. En dat is goed nieuws: we moeten gewoon beter gaan ontwerpen.”

Daan Roosegaarde

Kunstenaar, uitvinder, ondernemer en ontwerper

Enerzijds verkennen we het zogeheten tech-optimisme. We lopen samen met kunstenaar, uitvinder, ondernemer en ontwerper Daan Roosegaarde door het Rotterdamse M4H, waarna we de watertaxi richting Katendrecht nemen: “van het nieuwe Rotterdam naar het toekomstige Rotterdam”, aldus Daan. Ook wandelen we met ecosoof Henk Oosterling van Noord naar Zuid over de Erasmusbrug. We werpen een blik op de befaamde skyline van Rotterdam: een stad die bekend staat om haar focus op de toekomst, maar nu geconfronteerd wordt met de daarmee samenhangende duurzaamheidskwesties. Net als de dynamische skyline verandert ook de stad zelf continu: en niet zonder uitdagingen. Tot slot lopen we richting het Afrikaanderplein, waar Henk op meerdere scholen zijn duurzaamheidsperspectief realiseert. Zodoende werpen we in deze podcast licht op de relatie tussen ecofilosofie en de duurzame stedelijke toekomst, die omgeven is door tech-gecentraliseerde innovatie.

Wil je meer lezen over onze gentrificatie aflevering? Bezoek dan Rijnmond.nl!

Over de gasten

Henk Oosterling 
Ecosoof, schrijver 

Henk Oosterling houdt zich al tientallen jaren bezig met milieuproblematiek. In 2020 werd zijn boek Verzet in Ecopanische Tijden  gepubliceerd. In zijn werk kaart hij het pessimisme rondom de klimaatcrisis aan; het idee dat wij als individu niks aan de crisis kunnen doen, dat het allemaal geen zin heeft. Henk laat ons onze levensstijl en manier van denken herzien, om zo een optimistische deur te openen in de slechts ogenschijnlijke onmogelijkheid van het eco-verzet.

Studio Roosegaarde (https://pressroom.studioroosegaarde.net)

Daan Roosegaarde
Kunstenaar, uitvinder, ondernemer en ontwerper.

Daan Roosegaarde’s werk centreert zich rondom ‘schoonheid’, zowel in esthetische zin als in termen van ‘schoon-zijn’, dat wil zeggen niet vies, niet vervuilend en duurzaam. Samen met zijn team creëert hij werken als Waterlicht, Smog Free Project en Urban Sun, waarmee hij mens en technologie verbindt, het stadsleven verbetert en strijdt tegen de klimaatcrisis. In een interview een aantal jaar geleden vertelt Daan Roosegaarde dat de echte vernieuwingen plaats zullen vinden op stedelijk niveau. Samengenomen maakt dit hem de perfecte gast voor deze podcast aflevering.

Route

Route met Henk Oosterling
Route met Daan Roosegaarde

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen