Ongewenst gedrag

De Erasmus Universiteit Rotterdam vindt het van groot belang dat medewerkers en studenten kunnen functioneren in een prettige en stimulerende werk- en studiesfeer. Toch kan het vóórkomen dat een medewerker of een student zich binnen de universiteit niet met voldoende respect bejegend voelt. Soms is daarbij sprake van seksuele intimidatie, andere keren van pesten of discriminatie, soms ook van fysieke agressie. Daarom is er specifiek beleid tegen ongewenst gedrag. Medewerkers kunnen alle informatie hierover terugvinden op de medewerkerswebsite.

Studenten kunnen hierover informatie terugvinden op de ESSC website onder vertrouwenspersonen.

Dilemmaspel Wetenschappelijke Integriteit

Download het spel
Netherlands Code of Conduct for Research Integrity

Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit

Downnload de gedragscode