Wie zijn de CLI Fellows?

De volgende academici zijn in 2020  CLI fellow geworden. Lees meer over hun achtergrond en met welk project zij zich de komende jaren gaan bezighouden.

CLI Fellows 2020 (HOKA)

 • Hoe kan ‘free-riding’ worden verminderd? Het opstellen van een checklist ter ondersteuning van het ontwerp van groepsprojecten.

  Tim Benning is een econoom met een MSc (2006) en PhD (2011) in Marketing behaald aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en een eerstegraads lesbevoegdheid behaald aan de Vrije Universiteit Amsterdam (2017). Hij heeft onderzoeks- en onderwijservaring op het gebied van bedrijfseconomie (marketing) en gezondheidseconomie. Momenteel is hij docent (van de Tutor Academy) bij de afdeling Toegepaste Economie van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Als CLI Fellow onderzoekt hij hoe ‘free-riding’ kan worden verminderd.

  Stel dat je een groepsproject wilt opzetten. Waar begin je dan? Dit project is erop gericht om vakcoördinatoren te ondersteunen bij het opzetten van groepsprojecten door een checklist te ontwikkelen die rekening houdt met drie belangrijke criteria: (1) uitvoerbaarheid (d.w.z. huidige regels en gangbare praktijk binnen de EUR), (2) de kans op het verminderen van ‘free-riding’ en (3) de verwachte acceptatie door studenten. Om deze checklist te maken worden er interviews gehouden met programma- en vakcoördinatoren en studenten van de EUR. Daarnaast wordt er een literatuurstudie uitgevoerd naar methoden om ‘free-riding’ te verminderen en worden de voorkeuren van studenten gemeten door middel van een discreet keuze-experiment. Vakcoördinatoren kunnen de checklist gebruiken om algemeen aanvaarde groepsprojecten op te zetten die ‘free-riding’ verminderen.

  De Journal of Marketing Education heeft een artikel geplaatst over het onderzoek van Tim Benning en Else-Marie van den Herik.

 • Max Coveney is een Assistant Professor bij Erasmus School of Economics. Zijn onderzoek richt zich op onderwijs en gezondheid, en vooral op het belang van peers binnen deze domeinen.

  De voordelen van diversiteit op de Erasmus Universiteit vastleggen en realiseren

  De Erasmus Universiteit biedt onderdak aan studenten uit verschillende culturen, nationaliteiten en achtergronden. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat blootstelling aan dergelijke diversiteit educatieve voordelen heeft voor alle studenten. Het doel van dit project is ervoor te zorgen dat de Erasmus Universiteit de voordelen van haar diverse studenten ten volle realiseert. Concreet houdt dit project in dat studenten worden aangemoedigd om interactie te hebben met verschillende achtergronden als onderdeel van hun vakken en om de impact van deze interacties op latere attitudes en gedrag te bestuderen.

 • Het functioneren en de leeropbrengst van de 'clinical challenge tool' in Geneeskunde Bachelor 3

  Jurgen Damen is docent klinisch redeneren aan het Erasmus MC. Het aanleren van klinische vaardigheden in de Geneeskunde Bachelor neemt een prominente plaats in. Deze studenten hebben beperkt contact met pathologische geluiden. Daarom maakt het Erasmus MC gebruik van de innovatieve Clinical challenge app.

  Jurgen Damen onderzoekt hoe de learning analytics van deze app zich verhouden tot de leerresultaten van de studenten. Hij onderzoekt of de learning analytics docenten kan helpen om adaptief onderwijs te realiseren. Daarnaast onderzoekt hij of deze onderwijsvernieuwing ingezet kan worden als toetsinstrument bij de vaardigheidstoets. Hier leggen studenten een proeve van bekwaamheid af voordat ze de klinische fase ingaan.

 • Er zijn er twee nodig: de rol van coregulering bij het ontwikkelen van zelfregulerende leervaardigheden van studenten

  Léonie Ridderstap is Learning & Innovation Consultant bij de ESHCC en onderwijsonderzoeker. Ze biedt didactische expertise aan ESHCC-docenten en schoolmanagement op het gebied van onderwijsinnovatie, en werkt nauw samen met onderwijzend personeel om educatieve interventies te ontwerpen, ontwikkelen en implementeren. Als CLI Fellow onderzoekt Léonie de rol van coregulering bij het ontwikkelen van zelfregulerende leervaardigheden van studenten.

  Effectief studiegedrag is cruciaal voor academisch succes, maar om een ​​zelfregulerende leerling te worden, hebben studenten ondersteuning nodig. Zowel in de klas als tijdens zelfstudie. Het doel van dit onderzoeksproject is om te onderzoeken hoe het studiegedrag van leerlingen kan worden ondersteund. Het huidige project onderzoekt of co-regulering - door verschillende bronnen van ondersteuning in de leeromgeving aan te bieden - studenten aanmoedigt om zelfregulerende leerlingen te worden. Bevindingen dragen bij aan professionaliseringsactiviteiten van docenten en de ontwikkeling van ontwerpprincipes voor de effectieve instructieondersteuning van zelfregulerend leren.

 • Dr. Koen Swinnen is universitair hoofddocent Privaatrecht aan de Erasmus School of Law (ESL), waar hij goederen- en insolventierechtelijke vakken doceert aan zowel bachelor- als masterstudenten. De focus van zijn academisch onderzoek ligt op de privaatrechtelijke uitdagingen die de het immer groeiende belang en de enorme waarde van data in zowel het dagelijkse leven als de economische en financiële wereld met zich brengen. De volgende vragen zijn slechts enkele van de vele, actuele vragen die dr. Swinnen in zijn onderzoek beoogt te beantwoorden: wie is eigenaar van data of zou daarvan de eigenaar moeten zijn? Moet eigendom van data überhaupt mogelijk zijn en in hoeverre moet bij de beantwoording van deze vraag onderscheid worden gemaakt tussen verschillende soorten data? Maakt het huidige wettelijke kader het voldoende mogelijk dat gegevens, die vaak een enorme waarde vertegenwoordigen, worden gebruikt als onderpand voor financiering? Kan een schuldeiser beslag leggen op de (waardevolle) gegevens van zijn schuldenaar in geval van verzuim? En als de antwoorden op de laatste twee vragen ontkennend zijn, moet de wet dan worden gewijzigd en, zo ja, wat is de beste manier om die wijziging tot stand te brengen?

   Fellowship project

  Het project heef tot doel een online zelflerende module te ontwikkelen die kan worden ingezet in het vaardigheden onderwijs van het eerste bachelorjaar bij ESL. Het algemene doel van de module is om juridische bachelorstudenten inzicht te verschaffen in en bewust te maken van de steeds belangrijker wordende rol van automatisering en digitalisering in de uitoefening van het juridische beroep, met bijzondere aandacht voor de automatisering van zoekgerelateerde juridische taken. Met dat doel voor ogen zal de module worden ontwikkeld om leerresultaten te behalen op gebieden zoals: het normatieve kader voor het digitaal of automatisch verzamelen van professionele inhoud (bijv. contracten, eigendom van data, het filteren van foutieve of ongewenste inhoud), hoe te verzamelen, te selecteren en de bovengenoemde inhoud te ordenen (bv. relevantie van zoektermen, ordeningsmechanisme voor resultaten) en de mogelijkheden om kunstmatige intelligentie te gebruiken voor verdere tekstanalyse.

  Het project maakt deel uit van het grotere digitale innovatieplan van ESL, waarbij het leerproces van de module wordt voortgezet in een vergelijkbare tweedejaars module en een derdejaars minor. In de tweedejaars module en de voornoemde minor, waarin respectievelijk juridisch advies en besluitvorming in een digitale omgeving centraal staan,. bouwen de studenten voort op de kennis en vaardigheden die zij in de eerstejaarsmodule hebben opgedaan. 

De volgende academici zijn in 2019 CLI fellow geworden. Lees meer over hun achtergrond en met welk project zij zich de komende jaren gaan bezighouden.

CLI Fellows 2019 (HOKA)

 • Communicating and improving students’ interdisciplinary engagement with social (in)justice

  Addressing pressing societal problems and, specifically, contributing to a more just society are EUR priorities. Thus, various faculties offer courses dealing with social inequality. A starting point of this CLI project is that students in those courses can learn much from each other’s (and the different lecturers’) work and perspectives. By setting up a shared website about social (in)equalities in Rotterdam, the project will engage students in such a multidisciplinary discussion about real life local problems and efforts to fight them. Since the website is open to the broad community, it will also enhance students’ awareness of the potential impact of their work and of the challenges associated with communicating about this topic in effective and socially responsible ways.

 • Serious gaming for the development of interprofessional teamwork skills:

  what is the optimal blended commitment in education?

  Within medicine, attention is paid to the development of the interprofessional cooperation skill; a complex but important skill within healthcare. As an online preparation for small-scale education, we have developed a ‘serious’ game: Team Up. With this multi-player game, which is played by medical and nursing students, they can experience the pitfalls and also, contact education can become more effective. Not much is known about the most optimal blended designs of such education. How can the added value of online and contact education best come into its own and how can they optimally reinforce each other? What is the most effective blended design to train this?

 • An organized 'academic toolkit': creating an overview of academic skills for students and teachers

  Robbert Goverts (1988) is Academic Skills Coordinator for the Department of Public Administration and Sociology at Erasmus University Rotterdam. He is responsible for the development, coordination and teaching of academic skills of Sociology, Public Administration and MISOC bachelor students. He has a background in criminology and sociology.

  Fellowship project

  Through their academic careers at Erasmus University students learn multiple academic skills. These skills are usually learned and examined in isolation. Therefore, it can be hard to keep a clear overview of how these partial skills can be combined and applied for more sophisticated research purposes, for instance a bachelor thesis. The solution lies in the creation of an organized ‘academic toolkit’ for students and teachers. By creating a digital, organized, interactive and attractive overview in which the purpose of academic skills, and the relationship between skills are combined and explained, both students and teachers within a program can benefit. Students will hopefully be able to understand and apply skills better, and teachers are more familiar with the exact skills that students master during their studies.

 • Who is my patient? Societal involvement of medical students

  Ida J. Korfage is Assistant Professor of Quality of Life at Erasmus MC – University Medical Center Rotterdam, the Netherlands. She is an economist and epidemiologist by training. Her main research topic is the assessment of health-related quality of life in oncology, e.g. in the contextr of advance care planning. She undertakes and supervises quantitative, qualitative and methodological studies, with a focus on screening settings and decision making processes. Her work was supported by various research grants including a fellowship from the Dutch Cancer Society and research visits at the University of Bristol, the University of Michigan and the University of British Columbia. She collaborates with many colleague researchers and others, and publishes peer-reviewed scientific articles in both methodological and medical journals. 

  Fellowship project

  Medical students and their future patients differ in age, health situation, and often in levels of education and in cultural background. To enable our new doctors to partner with their future patients they need to get to know them in settings outside the hospital. New doctors will practise in explaining what medicines do, what medicine leaflets ('bijsluiters') mean, how diets work, what lifestyle changes mean when going shopping for a healthy diet. In that process students will become in touch with a diversity of perspectives and learn about questions, doubts, and preferences that patients may have.

 • Supporting students to become resilient and confident learners: A blended course as a scaffolding tool to help students reach their full potential

  One of the main targets of the Higher education quality agreements is to increase student wellbeing. EUR needs to find creative solutions to help students cope with stress and teach them how to deal with failure to have a happy and successful student life. At Erasmus University College, we offer a Liberal Arts and Sciences bachelor, where students are confronted with several stressful decision-making moments. The purpose of this project is to design and implement a parallel blended course that will run throughout the whole academic year, where students will work on their personal and professional development. It will be composed of different modules that will provide them through various workshops and online tools with resources to build up resilience.

 • Personal and Professional Development of Students: Academic and work trajectories of ACPA- and premaster students in Pedagogical Sciences

  At DPECS, we offer an ACPA- and a premaster trajectory for those students who want to develop their knowledge and skills, and strengthen their position in the urban culturally diversified labor market. However, we know very little about whether our ACPA- en premaster students are able to enrich their work. Additionally, we have very limited insight into whether the urban culturally diverse educational and pedagogical work field benefits from the knowledge and skills that our ACPA- and premaster students acquire. By means of following our ACPA- and premaster students and alumni prior and during enrollment, and after graduation, we attempt to shed more light on these issues as well as create a system of continuous monitoring and evaluating the ACPA- and premaster curricula.

 • Coversity: Moving towards a co-creating university

  Erasmus University Rotterdam strives to collaborate with students to realize better co-creation. To do so, students have many options of providing feedback, for example just after following a course. Unfortunately, many students do not use the possibility of providing such feedback, or its quality could be improved. A major reason that (detailed) observations are not made is that students are unsure if their remarks are actually used for changing and improving courses. An increase in transparency how feedback promotes educational improvements and innovations can increase the motivation to provide feedback and thereby improve co-creation. Thus, the main purpose of this CLI project is to facilitate co-creation by increasing the transparency of the usefulness student feedback.

 • Learning 21st-century skills requires 21st-century teaching: Advancing a horizontal learning into the skills curriculum at EUC

  Dr. Gera Noordzij is the Head of Department of Social and Behavioural Science at Erasmus University College (EUC). She is responsible for the quality of education at EUC. Before starting at EUC, she worked at the Psychology department of the Erasmus University. She is a psychologist with an interest in and doing research on motivation and self-regulation, mental health, education, and inequality.

  Fellowship project

  Rapidly changing societies & labour-market demands require transferrable, soft skills of students (i.e., 21st-century skills). Education plays a vital role in developing the knowledge, skills, attitudes, and values that enable students to contribute to an inclusive and sustainable future. In response to these demands and the observed challenges our students at Erasmus University College encounter in applying the skills learned during the first-year curriculum to subsequent courses and projects, we propose a rethink of the skills curriculum. This rethink focuses on developing a horizontal learning pathway in the curriculum, in which the learning objectives for the skills curriculum are specified at the macro-, meso- and micro-level. By step-wise interlinking the skills courses, among themselves and to the programme’s Intended Learning Outcomes, and simultaneously integrating them to a collaborative basestone project, we aim to teach our students necessary 21st-century or soft skills for a longer-term retention to foster professional development.

 • Utopia for Beginners: Teaching Global Challenges through Local Cases

  Prof. Dr. Gijsbert bekleedt de bijzondere (Jean Monnet) leerstoel: Europe in Globalizing World: Migration, Citizenship and Identity. Deze leerstoel bevordert onderwijs en onderzoek op het gebied van Global History, European Studies en National Identity. De Jean Monnet-leerstoelen zijn een initiatief van de Europese Commissie ter bevordering van onderwijs, onderzoek en reflectie op het gebied van Europese integratiestudies aan instellingen voor hoger onderwijs. Oonk is directeur van het onderzoeksprogramma Sport en Natie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Oonk is ook een van de academische adviseurs van EUROCLIO (European Association of History Educators). De leerstoel zal het EUROCLIO-programma inspireren: Engaging History Education door middel van herinneringen en nalatenschappen van Europa's favoriete sporten.

  Fellowship project

  Case-based learning (de casus-methode) faciliteert een actieve leerervaring voor studenten. Door zelf en met medestudenten aan een casus te werken, kunnen studenten tot een dieper begrip komen van de ideeën, concepten en (historische) contexten die ter discussie staan, dan wanneer ze alleen teksten lezen of (passief) naar colleges luisteren. Bovendien motiveert de casusmethode studenten om vragen te stellen en stimuleert ze hen om actief bezig te zijn met de literatuur en concepten.

  In de casus-methode gaan studenten aan de slag met een casus die een concrete geschiedenis of gebeurtenis uit de praktijk is, vaak ondersteund door morele vragen. Alle feiten worden gegeven over de behandelde casus, inclusief de resultaten van academisch onderzoek (artikelen) en data. Studenten bereiden de casus individueel voor door het schrijven van een kort essay, waarin ze hun eigen argumenten en meningen formuleren over de morele vragen van de casus. De fundamentele principes achter de casusmethode zijn dat de best geleerde lessen, de lessen zijn die je jezelf leert door je eigen worstelingen. Oonk ontwikkelt tien cases op het gebied van migratie, burgerschap en identiteit. Voorbeelden zijn:

  • Who can apply for citizenship? From former slaves in the 19th century to refugees in 21th century.
  • Has a conservative religious hotel owner the right to refuse a double bedroom to a married gay couple?
  • Who may represent our country? Migration, Citizenship and Identity at the FIFA-World Cup 1930-2018.
 • The effect of goal-setting and other interventions on study success: Comparing the (combined) effect of different interventions at RSM and EUR

  The gender and ethnicity gap in academic achievement constitutes one of today’s key social problems. Prior research has shown that an evidence-based online goal-setting intervention can boost academic performance of students, particularly for males and ethnic minority students, decreasing the performance gap (Schippers, Scheepers, & Peterson, 2015). The current study builds on this and assesses the effects of a combination of interventions (goal setting, study choice meetings and a N=N) on the study results of subgroups of students. The idea is that academic performance of minorities and male students will most enhanced by the combination of two of these three intervention (SCM and goal-setting).

 • An induction programme for Early Career Academics

  Given the little professional teaching preparation, the first teaching experiences of many of our Early Career Academics are daunting. Aside from the stress this may cause for ECAs, this situation may impede the quality of education. The present proposal addresses this concern by offering an induction programme. Firstly, this programme will include insights in the organizational structures. Secondly, it will offer extensive support during teaching the first course, consisting of a combination of group wise mentoring as well supervision by senior staff. Thirdly, the programme will offer additional workshops according to individual needs of participating ECAs. A qualitative study will be conducted to find out to what extent the programme impacts their experiences in a positive way.

 • Empowering students through interdisciplinary and intercultural education on sustainable development

  The innovation project "Empowering students through interdisciplinary and intercultural education on sustainable development" is initiated by three EUR researchers and CLI fellows: Mélodine Sommier and Yijing Wang from ESHCC and Ana Vasques from EUC. This project consists of an honors course on "Communicating Sustainability in an Intercultural Context", and a research project investigating how students' knowledge, skills and attitudes develop and evolve through interdisciplinary and intercultural education on sustainable development. Combining educational innovation with societally relevant research, this project aims to advance the quality of education about sustainability, and to develop the mindset of EUR students to become culturally sensitive and forward-looking global citizens.

 • Adaptive Personalized Education Pilot

  The aim of this project is to build the basis for data-driven, personalized adaptive education at EUR. We build on cutting edge academic research and employ newest facilitating technologies. We develop a pilot application of adaptive education and a prototype of an online platform providing learning analytics to students and teachers.

 • Ask me and I will learn? Effects of quizzes on student learning and self-regulated learning when studying instructional videos

  Blending traditional face-to-face (F2F) learning and web-based learning has been shown to be very effective – at least if students come to F2F meetings well-prepared. However, this is not always the case mainly because students often overestimate their own learning when studying instructional videos. Consequently, students quit their learning prematurely which impacts the effectiveness of the subsequent F2F meetings. The current project investigates whether integrating quizzes with instructional videos fosters student learning from these videos, improves students’ self-regulation and affects students' learning behavior. Findings contribute to the development of design guidelines on how to implement instructional video in education.

 • The Art of Seeing! Does looking at art help to avoid cognitive bias in decision making?

  Looking at art is considered an interesting and useful way of learning observational skills. When looking at art, we often immediately have a feeling about the artwork, but when we observe more thoroughly, there is a lot more to see than we initially thought. An excellent and fun way of obtaining observational skills! But do those skills contribute to better decision making and improved performance in other settings?

  In this project we aim to address the educational challenge of teaching observational skills and determine whether observational skills learned in an art museum are transferable to students’ observational skills in the diagnostic process, making students less susceptible to cognitive biases and fostering their diagnostic performance.

De volgende academici zijn in 2018 CLI fellow geworden. Lees meer over hun achtergrond en met welk project zij zich de komende jaren gaan bezighouden.

CLI Fellows 2018 (HOKA)

 • Martine Baars, Ph.D., is an educational psychologist at the Department of Psychology, Education and Child Studies. Her research concerns instructional strategies to improve self-monitoring and self-regulation of learning in primary, secondary and higher education. She focuses on several aspects of self-regulated learning such as self-monitoring accuracy, motivation, learning strategies and cognitive load during learning in both offline and online learning environments (e.g., MOOCs) for individuals and groups. The role of technology and how it can enhance (self-regulated) learning is part of her research interests. As a researcher Martine is active in the Centre for Education and Learning (CEL) of the Strategic Alliance of Leiden University, Delft University of Technology (TU Delft) and Erasmus University Rotterdam, as well as in the Community of Learning and Innovation (CLI) at the Erasmus University Rotterdam. As a teacher Martine is part of the Department of Psychology, Education and Child Studies (DPECS) within the Erasmus School of Social and Behavioral sciences (ESSB).

  Fellowship project

  Being able to regulate one’s own learning is important for academic success but was also found to be very difficult for students. In this project the effects of a mobile application (i.e., Study app) to support self-regulated learning processes of freshmen will be investigated. Martine will implement the app in the first course of the psychology curriculum and measure students’ motivation, satisfaction, SRL skills, and learning outcomes.

 • Dr. E.F. van Beeck is arts Maatschappij en Gezondheid en universitair hoofddocent Maatschappelijke Gezondheidszorg.

  Fellowship project
  Sociaal-medisch competente artsen opleiden

  Erasmus Arts 2030
  Om toekomstige artsen voor te bereiden op de eisen van het beroep in een snel veranderende en steeds diverser wordende samenleving moet het curriculum worden aangepast. Volgens de onderwijsvisie Erasmus Arts 2030  moeten artsen patiënten bij kunnen staan in hun zoektocht naar de hoogste kwaliteit van leven. Tijdens ziekte, maar ook steeds meer daarvoor, gericht op zoveel mogelijk gezonde jaren.

  Sociaal-medische vaardigheden
  Het CLI Fellowship zal het onderwijs gericht op versterking van de maatschappelijke oriëntatie en sociaal-medische vaardigheden van artsen extra impulsen  geven. Het Fellowship gaat in op nieuw praktijkgericht onderwijs tijdens het eerste jaar van de bachelor. Het project legt een basis, waarop in de rest van het curriculum zal worden voortgebouwd en past binnen de ingezette versterking van de onderwijssamenwerking tussen het Erasmus MC en de gemeente Rotterdam. Hierbij ontwikkelen studenten hun sociaal-medische attitudes en vaardigheden bij verschillende onderdelen.

  Attitude en vaardigheid
  Er wordt een pilot uitgevoerd met meerdere studiegroepen. Na afloop zal in elke studiegroep een focusgroepsinterview worden afgenomen om de uitvoerbaarheid en leerzaamheid van het onderwijs te evalueren. Daarnaast zal een vragenlijst worden afgenomen, waarmee studenten hun sociaal-medische  attitudes rapporteren. Deze vragenlijst zal voor en na de uitvoering van de pilot worden afgenomen bij de deelnemers en bij een controlegroep.

  Interprofessioneel onderwijs
  De opgedane ervaringen met praktijkonderwijs in de stad zijn niet alleen voor de opleiding geneeskunde van belang. De gekozen aanpak (maken van documentaires op basis van interviews) kan ook worden toegepast bij vraagstukken van andere disciplines. Hiernaast kan dit project een opmaat zijn naar interprofessioneel onderwijs, waaraan naast studenten geneeskunde ook studenten van andere EUR-faculteiten (bijvoorbeeld sociologie, pedagogiek) meedoen. Zo zal dit model ook worden toegepast tijdens de verbredende minor Gezonde Grote Stad, die in een samenwerkingsverband met de CLI fellow wordt aangeboden vanuit de Erasmus School of Health Policy and Management en waaraan kan worden deelgenomen door studenten van alle EUR-faculteiten. 

 • Dr. Delia Dumitrica is assistant professor at ESHCC’s Department of Media and Communication. Her research focuses on new media and grassroots collective action. She teaches courses on qualitative methodology and political communication, and supervises students in the master programs.

  Dr. Jason Pridmore is assistant professor in the Department of Media and Communication at Erasmus University. As a sociologist, he has been researching the intersection of digital technologies and everyday practices and experiences from a variety of perspectives using qualitative methods.

  Fellowship project

  Improving Student Knowledge and Skills in Qualitative Data Analysis via Blended Education

  Undergraduate students often struggle with methodology courses. The sheer amount of information they have to assimilate over a relatively short period of time can leave them feel unprepared for the practical aspects of data analysis. To address this issue, we have developed six online modules allowing students to learn about different methods of qualitative data analysis and to apply this knowledge to analyze different types of data in the context of CM2006 – Qualitative Research Methods. In this project, we assess the integration of these blended modules in students’ own learning practices. Where most literature on blended education tends to take a quantitative approach, focused on measuring a specific type of impact, our project is more interested in capturing the integration of blended education in students’ everyday study routines. This will allow us to better guide our students in actively developing learning practices conducive to their academic and professional success.

 • Gijs Elshout, MD, PhD, is a general practitioner and employed as an assistant professor at the Department of General Practice at Erasmus MC. As head of student education of his department, he is responsible for all the educational programmes and internships for the medical students, as provided by his department.

  Fellowship project

  He received a CLI-fellowship to implement new weblectures and webinars in the Bachelor’s programme of Medicine. In these lectures, comprehensive overviews of the previous studied medical themes will be provided. In the webinars, clinical cases will be discussed with medical specialists and general practitioners in order to teach medical students the different approaches of the various doctors and their considerations in these approaches.

 • Dr. Aleid Fokkema is a senior lecturer at ESHCC’s department of Media and Communication.  She has been involved in the IBCoM program from the start (in 2009) coordinates two mandatory year 1 courses concerned with writing and research skills. Aleid received CLI funding for adapting a serious game in ethical decision taking and from September 2019 she chairs the Media and Communication Programme Committee.

  CLI Fellowship Project

  Developing a Portfolio tool for future oriented soft skills

  This project is about creating a tool for an online portfolio that rubrics and presents the various so-called soft skills students develop in the course of their degree.

  The trend is that the future employment market will be looking for a number of ‘soft skills’ that are not mentioned in the standard overview of courses in a Bachelor’s degree. Future oriented soft skills include, for example: communication skills (this figures high on any list of future employability skills), leadership, critical thinking, creativity, team collaboration, strategic thinking, flexibility, giving and receiving feedback, dealing with failure, planning, and project management, all with their respective social, ethical, and intercultural dimensions.

  These skills form part of the educational approach and assessment in many mandatory and non-mandatory courses in the IBCoM program. Apart from communication skills, however, they often do not explicitly form part of the courses’ end products, therefore remaining somewhat intangible. This means that students are not really aware of the sellable abilities they have developed in the course of a few years. Yet, IBCoM students score invariably high in evaluation reports issued by company coaches after completing their mandatory internship. They excel in team collaboration, their capacity to adapt to the company culture, taking initiative, and organising their work. These are the kind of skills employers are looking for in an increasingly flexible and generalized labour market.

  A digital portfolio for these ‘soft skills’ meets the problem of their intangibility in the curriculum and lack of awareness on the part of students. The portfolio will reinforce our students’ position in the work field of the future. The fellowship project will cover the following steps:

  1. Defining future oriented soft skills
  2. Determining which of our courses contribute to these skills
  3. Including additional online modules
  4. Developing the digital portfolio proper
 • Dr. Joep Hofhuis is assistant professor at ESHCC’s Department of Media and Communication, where he specializes in intercultural and organizational communication. He was awarded a PhD in social and organizational psychology (University of Groningen, 2012), based on his research on cultural diversity in the workplace. Since then he has studied how individuals communicate across cultures in a variety of settings. One of his main research questions is how intercultural competences help individuals to effectively negotiate complex international environments.

  Joep is a founding member of the working group of Intercultural Communication and Diversity (ICD) of the Netherlands Flanders Communication Association (NeFCA). Furthermore, he is a member of the International Association of Cross-Cultural Psychology (IACCP) and the International Academy for Intercultural Research (IAIR).

  Fellowship project

  Measuring and Improving Students’ Intercultural Competences

  Our university aims to equip students with the knowledge, insight and skills needed to communicate and interact successfully with others with different cultural backgrounds. Many of our study programs include international viewpoints and/or intercultural communication in their curriculum, but it remains unclear whether the programs are successful at teaching intercultural competences, and which teaching methods work best. In this CLI research project, I aim to shed new light on this issue. I will develop a way to measure the development of students’ intercultural competences over time, and provide advice on improving curricula and professionalization of lecturers with respect to internationalization and intercultural communication.

 • Marieke Meeuwisse (Ph.D.) is psychologist and sociologist with a Ph.D. in Educational Sciences. Her main research theme is (ethnic) diversity in higher education, with a special interest in the learning environment, student-teacher interaction and sense of belonging. She has extensive experience in course design and development and in teaching at the (under) graduate level. Marieke is appointed by the Ministry of Education as a Comenius Teaching Fellow in the field of equal opportunities for HE students. She is the project leader of the EU funded Erasmus+ Strategic Partnership on diversity and inclusion in higher education (#IBelong). Marieke is a recent research fellow of the Community for Learning and Innovation (CLI) with a project on the academic trajectories of diverse students at Erasmus University Rotterdam.

  Fellowship project

  In the research project funded by CLI Marieke will investigate the interplay between students and the curricula of the course programmes in which they are enrolled. As such, she will learn more about the way in which the student-curriculum interplay affects academic trajectories of diverse students. She will use existing longitudinal student data from the university-wide database Erasmus Education Research, in combination with data from various curricula (i.e., curriculum scan) which need to be collected. Combining data on students’ academic trajectories and curriculum data will give an insight in possible turning points in diverse students’ academic trajectories throughout course programmes, which is an important step in explaining similarities and differences in academic outcomes of diverse students.

 • David Pols is a general practitioner in Rotterdam. In 2011 he finished his GP training and started as a GP in Nieuw Beijerland. In November 2012, together with a colleague, he started a GP-practice in Rotterdam Charlois. His PhD was finished at Erasmus MC in 2017. This PhD project focused on the epidemiology of atopic disorders in children. Currently he is working at the department of general practice. He coordinates the ‘clinical reasoning’ program for bachelor students. Furthermore, as chairman of one of the education committees, he is involved in developing in implementing a new course concerning ‘Diversity and Inclusiveness’.

  Fellowship project

  A dramatic increase in the demand for general practice services is expected. To encourage medical students to pursue general practice, Erasmus MC is integrating courses in its master curriculum that will expose students to general practice in their education. We will evaluate the impact of a two-week-long intensive course in general practice on fifth-year medical students’ attitudes toward general practice. We will use a 25-item survey to assess medical students’ knowledge, perception, and attitudes about general practice; the survey will be administered before and after the course. Furthermore, structural interviews will be used to study the experiences of the teachers that actually teach the students during their internships in the general practices. The objective of this study is to determine fifth-year medical students’ attitudes toward general practice before and after an intensive general practice course, as well as comparing their attitudes to medical students that didn’t follow such an intensive training at all. This will be a one-year project.

 • Floor van Rosse studied Biomedical sciences at Utrecht University. During her BSc she learned that her future ambition wasn’t working in a lab, so she chose a MSc in Epidemiology and graduated in 2009 in clinical epidemiology as well as in infectious disease- and pharmaco-epidemiology. From 2009-2014, Floor was a PhD candidate at the AMC department of Public Health in collaboration with the department of Public and Occupational health of EMGO+ Institute/VUmc. She studied ethnic inequalities in patient safety in Dutch hospital care, and conducted quantitative as well as qualitative research. During her PhD-period she found out that she liked teaching and educational development a lot. Since September 2014 she is working in the pharmacy department at Erasmus Medical Center in Rotterdam as a teacher and educational coordinator. Since 2017 she is appointed as assistant professor and is currently developing a research line on pharmacotherapy education.

  Fellowship project

  Recently our department started a project called “this week’s medicine”: A series of short video lectures about individual medicines. We developed these lectures to offer attractive and manageable pieces of knowledge, aiming to eventually improve medication-knowledge among medical students. Both students and lecturers are enthusiastic about the video lectures, but we actually do not know how they can best be placed in the curriculum and studied by students to have an optimal knowledge transfer; neither do we know whether they lead to improved knowledge and prescribing skills. This CLI research project will start with an explorative and partly qualitative study investigating study-strategies that students use, and finding out which strategies seem most effective by observing correlations between strategies and outcomes like test results and prescribing skills. With the most effective study-strategies we will perform an experimental study where outcomes like test-results will be compared between intervention and control students.

 • Karen Stegers-Jager (Ph.D.) studeerde Toegepaste Onderwijskunde aan de Universiteit Twente (cum laude) en promoveerde in 2012 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op het gebied van medisch onderwijs. Momenteel is ze universitair docent aan het Institute of Medical Education Research Rotterdam (iMERR). Haar onderzoek richt zich op selectie, beoordeling en diversiteit in medisch onderwijs. Ze wil bijdragen aan het creëren van een gelijk speelveld voor alle toekomstige artsen, ongeacht hun culturele of sociaaleconomische achtergrond. . In 2017 ontving ze een Veni-beurs voor een onderzoek naar de rol van eerste indrukken bij de beoordeling van coassistenten. Sinds 2017 is ze coördinator Decentrale Selectie bij het Erasmus MC. In 2019 was zij hoofdorganisator van het jaarlijkse congres van de Nederlandse Vereniging voor Medisch Onderwijs(NVMO) met als thema: Van diversiteit naar Inclusie, samen naar een goede zorg voor iedereen!

  Fellowship project

  Decentrale selectie voor de geneeskundeopleiding: meer dan excellentie alleen

  Decentrale selectie van studenten
  Sinds het jaar 2000 mogen geneeskundeopleidingen een deel van hun studenten selecteren. In 2017 is de centrale loting volledig vervangen door de decentrale selectie. Tot dusver is onderzoek naar selectie vooral gericht geweest op de vraag of selectie leidt tot 'betere' studenten. De focus op selecteren voor excellentie heeft echter twee tekortkomingen: 1) het doet tekort aan de vraag vanuit de samenleving naar verschillende soorten artsen, 2) het kan de diversiteit van onze studentenpopulatie verminderen.

  Diverse studentenpopulatie
  Eerdere studies hebben aangetoond dat een meer diverse studentpopulatie de onderwijskwaliteit van de geneeskundeopleiding verbetert.3-4 Karen richt zich in haar Fellowship op de vraag: welke maatregelen voor de start van de opleiding vergroten de diversiteit van de studentenpopulatie? Oftewel, hoe zorgen we ervoor dat we studenten aantrekken en selecteren met een verscheidenheid aan interesses en achtergronden zodat we de diversiteit aan artsen kunnen afleveren waar de maatschappij behoefte aan heeft.

  Onderwijskwaliteit bevorderen
  Het overkoepelende doel van dit onderzoeksproject is het ontwikkelen van een decentrale selectieprocedure die leidt tot een diverse groep geneeskundestudenten die optimaal van elkaar kunnen leren om zo de onderwijskwaliteit te bevorderen. Dit doel sluit duidelijk aan bij de visie van de EUR die gericht is op diversiteit en inclusiviteit en is daarmee ook direct relevant voor andere EUR-opleidingen. De resultaten van dit onderzoek zullen worden gepubliceerd in peer-reviewed tijdschriften en gepresenteerd op (inter)nationale congressen en bijeenkomsten over medisch onderwijs en onderwijspsychologie. Kennisdistributie op EUR en Leiden-Delft-EUR (LDE) niveau wordt mogelijk gemaakt via actieve deelname (presentaties, bijeenkomsten) binnen CLI en LDE-CEL.

 • Andrea Woltman studied Biomedical Sciences (cum laude) and also received her PhD cum laude at the University of Leiden. She lead a research group within the Erasmus MC for 12 years, published many immunological research papers and received several prestigious research grants, awards and honors rewarding her scientific research and her qualities as educator of young scientists. Currently, she is associate professor and Director of the Bachelor Medicine (Erasmus MC) and completely focuses on education. She performs educational research and is chair of the Advisory Board of the institute of Medical Education Research Rotterdam (iMERR–Erasmus MC). She is especially interested in student selection, student performance and student well-being. As a former chair and member of the Young Erasmus Academy, she committed herself to strengthen interdisciplinary research within the EUR. Not surprisingly, she currently performs research in a multidisciplinary team combining sociology, psychology, and biomedical and educational sciences.

  Fellowship project

  Influence of admission and assessment policy on academic performance and well-being of students; Identification of impeding and stimulating student factors

  Medical schools are challenged to create academic environments that stimulate students to maintain satisfactory progress, while maintaining their health. Many universities use an academic dismissal policy to promote student performance. Evidence that this measure indeed promotes study progress is scarce; it appears to be dependent on the student population and -demonstrated in our pilot study-increases the feeling of stress in a subpopulation of students. Additionally, medical schools’ admission policies may influence the characteristics of their student population. Whether admission policies influence the extent to which the student population can meet higher performance requirements without reducing their well-being, is not known. The project focuses on the effect of admission and assessment (BSa) policies on student performance and psychological and biological stress in medical students, and the possible differences for different subgroups. Student characteristics and factors of selection and BSa policies that correlate with academic outcome and student well-being will be identified.

Foto: een aantal van de CLI fellows tijdens een inspiratiemeeting.