Learning Analytics vervolgstappen

Groep jonge mensen met elkaar in gesprek rondom een tafel met papieren

Introductie

Learning analytics: het analyseren van data om studiesucces te bevorderen. Het is een hot topic aan de Erasmus Universiteit. Vandaar ook dat een projectteam actief is met het project 'vervolgstappen in learning analytics'. Dit projectteam bestaat uit vertegenwoordigers van de faculteiten, de Community for Learning & Innovation (CLI) en het team van de  Chief Information Officer (CIO).

Universiteiten verzamelen veel data, bijvoorbeeld voor onderzoek, onderwijs en voor hun bedrijfsvoering. Door de beschikbaarheid van die data komen er allerlei kansen voorbij om onderwijs te verbeteren en studiesucces te verhogen. De mogelijkheden van learning analytics zijn absoluut positief voor studenten, docenten, onderzoekers en beleidsmakers. We moeten echter ook oog hebben voor de mogelijke nadelen en de privacy van alle betrokkenen met het hoogste respect behandelen.

EUR project 'Vervolgstappen in learning analytics'

De EUR is momenteel actief met meerdere subprojecten in learning analytics. We dragen bij aan de nationale versnellingsagenda 'onderwijsinnovatie met IT', gesteund door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Zoals beschreven op de betreffende website:

Wat zijn de randvoorwaarden die het benutten van studiedata een succes maken? Wat is er nodig op het niveau van het individu, van de instelling, en wat is er nodig op nationaal niveau? Aspecten die belangrijk zijn, zijn soorten onderwijsdata, datakwaliteit, betrouwbaarheid van analyses, privacy en ethiek, beveiliging, personele randvoorwaarden, organisatorisch draagvlak, toepasbare inzichten en doelgroepen, en (landelijk) wetenschappelijk onderzoek.

De deelprojecten

Deliverable/Doel

‘Goalsetting functionaliteit’, bv. in de vorm van een App of website, voor studenten. Studenten kunnen met bijv. de app hun eigen doelen scherper neerzetten en er acties/reminders/nudging aan koppelen.

Een training voor docenten gericht op het gebruik van de Learning analytics functionaliteiten in Canvas. Het gaat daarbij zowel om een ‘knoppentraining’ (hoe werkt het?) als om een training rondom ‘online didactiek’ (wat kan ik ermee? Hoe kan ik het gebruiken om mijn onderwijs te verbeteren?).

Deliverable/Doel

Docenten toegang geven tot de ‘out of the box’ learning analytics functies van Canvas en hun ervaringen daarmee evalueren. Afhankelijk van de ervaringen gaan we verder met de ‘out of the box’ functies, of moeten we zoeken naar andere / aanvullende functionaliteiten voor docenten.

We hadden ook het plan om studenten toegang te geven tot dezelfde ‘out of the box’ functies in Canvas. Echter, het blijkt dat studenten dan ‘alles’ van elkaar kunnen zien. Dit is op dit moment niet af te schermen / in te perken. Om die reden is besloten om voor nu alleen docenten toegang te geven.

Deliverable/Doel

Het deelproject is gebaseerd op een rapportage die bij de VU is ontwikkeld, waarbij er meer inzicht is ontstaan in de typen (‘clusters’) van studenten aan de VU. Bij de VU wordt er nu gesproken over een zevental te onderscheiden clusters van studenten. Ook aan de EUR willen we vergelijkbare inzichten ontwikkelen. Hier wordt door ons BI competence center (BICC) aan gewerkt.

Een dashboard-achtige functie waarop docenten en ondersteuners van docenten in ‘een oogopslag’ kunnen zien hoe een vak presteert in een online omgeving en aan welke knoppen er kan worden gedraaid om het vak in een online context didactisch verder te verbeteren.

Deliverable/Doel

Een plek op de EUR waar onderzoekers terecht kunnen voor hoogwaardige onderzoeksgegevens op het gebied van onderwijs.

Deliverable/Doel

Afdeling Algemene Zaken (AZ) werkt samen met het Business Intelligence Competence Centre (BICC) aan rapportages/dashboards die inzicht geven in de ‘HOKA (hoger onderwijs kwaliteitsafspraken) doelen’ en ondersteunend zijn aan het bestuurlijke gesprek daarover.

Deliverable/Doel

We moeten zorgvuldig omgaan met de gegevens van onze medewerkers en studenten. Om dat te borgen voor het totale Next steps with Learning analytics project, is ervoor gekozen om daarvoor een Privacy en Ethics board op te zetten.

Die board is er zowel op gericht om de diverse deelprojecten binnen het project te beoordelen vanuit Privacy en Ethics perspectief, alsook om een werkwijze en criteria te ontwikkelen waarmee de EUR na afronding van het project structureel zorgvuldig om kan gaan met Learning analytics ontwikkelingen.

Deliverable/Doel

Het inrichten van een omgeving waarmee studenten meer betrokken kunnen worden bij de Learning analytics activiteiten aan de EUR.

Deliverable/Doel

Inzicht in het succes van het online onderwijs aanbod van de EUR.

Deliverable/Doel

Ontwikkelen van een prognose model instroom aan de EUR.

Door het BICC is op basis van inzichten bij/samen met de VU gewerkt aan een eerste prognose-model instroom aan de EUR. Het model is gebaseerd op de instroomgegevens van de afgelopen tien jaar en aangevuld met een aantal ‘draaiknoppen’ om de effecten van Corona te simuleren. In de eerste versie van het model (Excel model) kan eenvoudig, door een aantal keuzes te maken, een prognose van de instroom aan de EUR worden doorgerekend.

Vragen?

We kunnen ons voorstellen dat je vragen of opmerkingen hebt. Check de FAQ hieronder of neem contact op via learninganalytics@eur.nl.

We treat your privacy with the utmost respect. We have set up a Privacy & Ethics Board to discuss whether we’re steering the right (ethical) course and to advise us on privacy measures to take, such as using anonymized data where we can.

A combined taskforce with representatives of the Schools, the Community for Learning & Innovation (CLI) and the office of the Chief Information Officer (CIO) is undertaking several sub projects deriving from the input that the EUR students, researchers/lecturers and policy advisors gave last summer. Visit our web page to learn more about these projects.

When we talk about Learning Analytics, we mean using all sorts of educational data in order to improve education. Examples are as broad as predicting the enrolment of new students in a next academic year or enabling personalised learning through a digital coach that helps you in goalsetting during your studies.

By using Learning Analytics, we can contribute to future-oriented education, one of the seven pillars in the EUR strategy 2024. We can improve education by:

  • giving students insight in their learning process and by advising students to improve their learning process
  • giving lecturers/researchers and policy makers more insight in their educational process and by advising them in this
  • Improving enrolment, progression and graduation of students by using anonymized internal and external data.

Benieuwd naar de eerste bevindingen van EUR studenten, onderzoekers, docenten en beleidsmakers tijdens twee symposia in de zomer van 2019? Een samenvatting vind je in onderstaande visuals.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen