Contactgegevens CLI

Community for Learning & Innovation

Op dit moment bestaat ons kernteam uit 12 teamleden. Heb je een vraag of wil je met ons in contact komen? Stuur dan een email naar ons algemene emailadres. Weet je al met wie je wilt spreken? Neem dan rechtstreeks contact op met de juiste medewerker.

E-mailadres
cli@eur.nl
 • Jeroen Jansz

  Academisch Directeur 

  Prof Dr Jeroen Jansz is de academische directeur van de CLI. Hij heeft de dagelijkse leiding en bepaalt het CLI beleid in samenwerking met het CLI team, de opleidingsdirecteuren, de facultaire Learning & Innovation teams en het CvB. Meer informatie: https://jeroenjansz.nl

  ✉ jansz@eshcc.eur.nl

 • Marieke Veenstra 

  Programmamanager

  Marieke Veenstra werkt sinds 2000 bij de EUR, eerst als directeur bedrijfsvoering van een faculteit en sinds 2011 als programmamanager voor grote strategische programma’s. Zij heeft de CLI opgezet en is samen met Jeroen Jansz verantwoordelijk voor het management. Gezien haar achtergrond richt zij zich vooral op de digitaliseringsprojecten en de bedrijfsvoering van de CLI. Zij is voorzitter van het Onderwijsinnovatieoverleg waarin de LI-managers, informatiemanagers, dienstenmanagers en leden van het CLI-team afstemmen over het realiseren van future oriented education.

  ✉ marieke.veenstra@eur.nl

 • Bianca Jadoenath

  Community Manager

  Bianca is de community manager | senior communicatieadviseur en verantwoordelijk voor het overkoepelende community management en contentmanagement voor de CLI. Ze bewaakt de positionering en zichtbaarheid van het CLI, adviseert het managementteam en de projectmanagers op het gebied van positionering en communicatie, en streeft naar het verbinden van alle projecten en Schools. Verder initieert en programmeert ze samen met de communicatiemedewerker evenementen, zoals de netwerkbijeenkomsten, de jaarlijkse bEURs en Innovation Jam, en verzorgt ze de content op eur.nl/CLI, MyEUR.nl/CLI, de CLI-nieuwsbrief en socials.

  bianca.jadoenath@eur.nl

   

 • Naomi Gouweleeuw

  Communicatieadviseur

  Naomi is een communicatieadviseur voor de CLI. Samen met de senior communicatieadviseur organiseert ze evenementen, zoals de netwerkbijeenkomsten, de jaarlijkse bEURs en Innovation Jam, en verzorgt ze de content op eur.nl/CLI, MyEUR.nl/CLI, de CLI-nieuwsbrief en socials

  naomi.gouweleeuw@eur.nl

 • Sanne van Dijk

  Project Management Officer (PMO)

  Sanne zorgt voornamelijk voor het beheren van de CLI-projectportefeuille. Dagelijks is ze bezig met diverse activiteiten rondom het opzetten, monitoren en beheersen van innovatieprojecten. Zo draagt ze bij aan een soepel verloop van start tot eind project. Daarnaast is een belangrijk onderdeel van haar werk procesoptimalisatie en het ontwikkelen van gestructureerde manier van werken die zorgt voor helderheid.

  ✉ sanne.vandijk@eur.nl

 • Vanda Fortes

  Project Management Officer (PMO)

  Vanda Fortes is een Project Management Officer (PMOI) bij CLI. Als PMO houdt ze zich onder meer bezig met het monitoren, ondersteunen en faciliteren van alle activiteiten rondom CLI docentprofessionalisering alsook fellowships. Samen met collega-PMO Sanne van Dijk werken ze aan het ontwikkelen en het nader verbeteren van de interne processen. Aan participatie en samenwerking daarin hecht ze veel waarde, in haar optiek een van de sterktes van CLI. 

  ✉ vanda.fortes@eur.nl

 • Mirjam van de Woerdt 

  Projectmanager

  Mirjam is verantwoordelijk voor het initiëren, uitvoeren, bewaken en opleveren van projecten die het onderwijs aan de EUR verbeteren en vernieuwen. In nauwe afstemming met faculteiten en diensten werkt ze projectideeën uit in projectplannen en streeft ze naar brede steun voor deze plannen. Deze projecten kunnen variëren van kleinschalig naar grootschalig, met en zonder technologie, voor een enkele faculteit of voor meerdere faculteiten. Mirjam is vooral actief in het verkennen en ontwikkelen van innovatieprojecten op het gebied van online onderwijs; zowel op vakniveau als volledige (pre)masterprogramma’s. Dit online onderwijs wordt speciaal ontworpen voor een actieve en betrokken bijdrage van de online student.

  ✉ mirjam.vandewoerdt@eur.nl

 • Linda de Bont

  Projectmanager

  Linda de Bont is een projectmanager bij de CLI. In het begin van haar tijd bij de CLI was zij betrokken bij verschillende grote Europese tenderprojecten waaronder de tender voor digitaal toetsen, online proctoring en de oefensoftware voor wiskunde, statistiek en accountancy onderwijs. Op dit moment heeft Linda haar focus verlegd naar projecten met betrekking tot de toekomst en doorontwikkeling van online onderwijs. Momenteel werkt zij aan de ontwikkeling van een aantal volledig online masters en het creëren van een online sociaal platform voor online studenten ingebed in Canvas. Als projectleider van de CLI is het voor Linda van belang dat ze naast het goed begeleiden van de huidige projecten ook haar ogen openhoudt voor mogelijke nieuwe projecten om het innoveren van het onderwijs te ondersteunen.

  debont@eur.nl

 • Ivar van de Loo

  Projectmanager

  Ivar van de Loo is een projectmanager at CLI. Hij houdt zich bezig met het ondersteunen en aansturen van verschillende lopende projecten als ook het opstarten van nieuwe projecten rondom onderwijsinnovatie. Voorbeelden van projecten zijn teachEUR met een rijkdom aan werkvormen om onderwijs interactiever te maken, maar ook initiatieven om voornamelijk online studenten te helpen hun skills te verbeteren. Ivar vindt het leuk om met vernieuwende ideeën mensen met elkaar te verbinden en de kwaliteit van het onderwijs op deze manier steeds een stapje verder te brengen.

  ✉ ivar.vandeloo@eur.nl

 • Bram van Essen

  Projectmanager

  Bram van Essen is een projectmanager bij CLI. Hij is verantwoordelijk voor projecten met een zware digitaliseringscomponent. Voorbeelden van projecten die hij leidt zijn het project EduBadges en E-Portfolio. Bram heeft een achtergrond als docent in de bachelor Bestuurskunde van de Universiteit Leiden en als LDE-Trainee. 

  ✉ bram.vanessen@eur.nl

 • Martine Bos

  Floormanager Education Lab | Officemanager CLI

  Martine Bos is de floor- en officemanager, in de Education Lab, het kloppend hart van de Community for Learning & Innovation. De ontmoetingsplek voor iedereen die gezamenlijk wil werken aan innovatie van het onderwijs. Als floormanager is ze het vaste gezicht van het Lab én aanspreekpunt voor docenten, support staf en studenten die in het Lab willen werken aan het innoveren van onderwijs. Daarnaast ondersteunt ze als spin in het web het kernteam waar nodig. Ze kijkt er naar uit jullie te ontmoeten in het Education Lab!

  ✉ m.bos@eur.nl 

 • Stefan Witte

  Stefan Witte

  Chair Students-for-Students (S4S)

  Neem contact op met Stefan en zijn team over S4S.
  E-mailadres

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen