CLI’s missie in de praktijk: de communities

Inside view of the Polak building.

De Community for Learning & Innovation is ervan overtuigd dat het realiseren van innovatieprojecten een continu gesprek vereist tussen stakeholders, zoals de docenten, studenten en professionele support.

CLI heeft het gesprek ingebed in meerdere netwerkevenementen en drie verschillende soorten gemeenschappen, waarin de uitwisseling van ideeën gepaard gaat met het ontwikkelen van praktische voorstellen: (1) the communities of practice, (2) The community of Learning & Innovation consultants, en (3 ) the community of Students-for-Students (S4S).

1. Communities of Practice

In 2020 sloegen CLI en Academic Affairs de handen in elkaar om communities of practice (CoP) op te richten. CoP focust zich op de drie hoofdthema's in Strategy2024: persoonlijke en professionele ontwikkeling van studenten, innovatiecapaciteit van docenten en gepersonaliseerd en online leren[1]. Het belangrijkste doel van elke CoP is het faciliteren van uitwisselingen tussen de scholen die werken aan innovatieprojecten die zich richten op het realiseren van de strategische thema's. De community reflecteert kritisch op plannen voor onderwijsvernieuwing en de manieren waarop deze in de praktijk worden gebracht.

Bovendien willen de CoP's bijdragen aan de tussentijdse en eindevaluatie van de projecten op de scholen. Elke community bestaat uit docenten en professionele supporters van verschillende scholen en wordt geleid door een academische leider, een senior staflid met ervaring in het onderwerp van de community. De academische leider werkt nauw samen met een  vicedecaan om de doelstellingen van de CoP te realiseren.

Academic Lead: Jamie van der Klaauw (ESPhil). Vice-dean: prof.dr. Liesbeth Noordegraaf-Eelens (ESPhil)

The community Personal and Professional Development (CPPD) is een community van professionals uit het hoger onderwijs die zich bezighouden met een collectief, doorlopend reflectief onderzoek. Ze richten zich op het strategische doel van het opleiden van studenten gericht op:

  • het ontwikkelen van vaardigheden om zelfbewustzijn te bevorderen , waardoor studenten worden wie ze zijn of willen zijn (reflectie)
  • Het aanreiken van tools om persoonlijke professionele identiteiten te ontwikkelen (d.w.z. kennis, vaardigheden, waarden en manieren van zijn) (actie).

The continuous learning of staff in the CPPD in terms of students’ personal and professional development should result in improved quality of education so that development of students’ personal professional identities is embedded throughout the BA- and MA- curriculum. Therefore, CPPD moves from (predictors of) study success to student success in and beyond university.

Het voortdurend leren, in termen van de persoonlijke en professionele ontwikkeling van studenten, zou moeten resulteren in een verbeterde kwaliteit van het onderwijs. Hierdoor kunnen de ontwikkelingen van de persoonlijke en professionele identiteit van de studenten ingebed worden in het BA- en MA-curriculum. Daarom verschuift CPPD van (voorspellers van) studiesucces naar studentensucces binnen en buiten de universiteit.

Scholen en universiteitsbrede programma's (bijvoorbeeld student well-being en Impact at the Core) voeren (innovatie) projecten uit op het gebied van vaardigheidsonderwijs en joboriëntatie. De agenda van CPPD omvat de overkoepelende problemen die in alle scholen voorkomen. Hoe trainen we studenten om na te denken over hun verwerving van persoonlijke en professionele vaardigheden? Welke instrumenten hebben we nodig om studenten te betrekken bij een kritische reflectie op hun persoonlijke professionele identiteitsontwikkeling?

Academic Lead: drs. Remy Fermont (CLI/Risbo). Academic director: prof.dr. Jeroen Jansz (CLI)

De community wil manieren verkennen, implementeren en evalueren om het innovatievermogen van docenten te vergroten. Het doel is om hen tot sleutelfiguren te maken bij het realiseren van de strategische doelen, met betrekking tot toekomstgericht onderwijs. CIC ontwikkelt voorstellen hoe de taken van docenten verder kunnen worden ontbundeld. Ontbundeling wordt mogelijk gemaakt door het netwerk van L & I-consultants in de scholen en de ondersteuning die wordt geboden door de CLI, maar omvat ook de toepassing van technische oplossingen.

CIC richt zich met name op het specificeren van het soort ondersteuning dat docenten nodig hebben in verschillende onderwijsfasen (van ontwerp tot beoordeling) en tijdens verschillende fasen in hun onderwijscarrière. Ten slotte investeert CIC in het ondersteunen van docenten om inspirerende leiders te worden, die hun collega-docenten en professionele supporters kunnen betrekken bij toekomstgericht onderwijs.

Academic Lead: Mirjam van de Woerdt (CLI). Academic sponsor: dr. Björn de Koning

De community houdt zich bezig met het ontwikkelen van gepersonaliseerde vormen van onderwijs met een focus op hoe digitale technologie kan bijdragen aan personalisatie. De facultaire plannen die gericht zijn op het verbeteren van online leren, gebruiken over het algemeen een blended format. De pandemie COVID-19 versnelde de ontwikkeling van online onderwijs. CPOL houdt kritisch bij welke online leerinstrumenten het academisch onderwijs aantrekkelijker maken. De community investeert ook in het verbeteren van online assessments door bijvoorbeeld te vragen hoe schaalbare digitale vormen van feedback en formele assessment kunnen worden ontwikkeld.


[1] Persoonlijke en professionele ontwikkeling van studenten, innovatiecapaciteit van docenten en gepersonaliseerd online leren houden zich bezig met strategieprojecten in de scholen. Daarnaast zijn er drie strategische projecten die actief zijn op het centrale niveau van de Erasmus Universiteit: Student Wellbeing, Impact at the Core en ErasmusX.

2. Learning & Innovation consultants

De community is samengesteld uit L&I consultants en andere professionele supporters die in dienst zijn van de verschillende scholen, Professional Services of de CLI. Zij komen wekelijks bijeen en combineren innovatieve ideeën met praktische reacties op uitdagingen in het echte onderwijs.

3. Students-for-Students (S4S)

The community of Students-for-Students (S4S) wordt gerund door studenten, terwijl CLI de middelen levert. S4S stimuleert en faciliteert projecten die worden voorgesteld door studententeams die bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs binnen en naast het officiële curriculum.

Meer informatie

E-mailadres
cli@eur.nl

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen