Kwalificaties

BKO, SKO, LOL, BKE, SKE, DDE

Op deze pagina vind je de verschillende opleidingen voor docenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). Na afronding van de opleiding ontvangt de docent een certificaat en aantekening in het HR-systeem van de EUR.

De structurele opleidingen zijn de Basiskwalificatie onderwijs (BKO), de Seniorkwalificatie onderwijs (SKO) en de Leergang Onderwijskundig Leiderschap (LOL). Via het volgen van een paar gerichte Microlabs kan ook een Basiskwalificatie Examinering (BKE) worden verkregen. Daarop aansluitend is sinds 2021 ook de Seniorkwalificatie Examinering (SKE) een kwalificatie die docenten kunnen behalen.

 • Basiskwalificatie Onderwijs

  Risbo biedt de Basiskwalificatie Onderwijs aan, een verplichte kwalificatie voor alle docenten aan Nederlandse universiteiten.
 • Seniorkwalificatie Onderwijs

  De Seniorkwalificatie Onderwijs is een vervolgtraject op de BKO en bedoeld voor senior docenten die hun verschillende rollen in het onderwijs willen versterken
 • Basiskwalificatie Examinering

  EUR-Docenten kunnen gratis de Basiskwalificatie Examinering (BKE) behalen, waarmee zij hun toetsbekwaamheid kunnen opfrissen en uitbreiden.
 • Seniorkwalificatie Examinering

  (aanstaande) Docentleden examencommissies en/of opleidingscoördinatoren van de EUR kunnen via Risbo/CLI het Senior Kwalificatie Examinering traject doen.
 • Didactics of Delivery in Education

  Het Didactics of Delivery in Education-traject (DDE) is een nieuw traject voor beginnende docenten die hun didactische vaardigheden willen verbeteren.

In de Leergang Onderwijskundig Leiderschap (LOL) staat vernieuwen op vakoverstijgend niveau centraal. Docenten leren binnen deze opleiding om innovatie inhoudelijk en procesmatig vorm te geven.

Lees meer.

Bekostiging

De faculteiten dragen de kosten van de basistrainingen (alles rond de BKO). Hiermee zorgen de faculteiten dat alle docenten gekwalificeerd zijn om onderwijs te verzorgen. Deze vervolgtrainingen zullen tot en met 2024 worden gefinancierd door de CLI, omdat die bijdragen aan onderwijsinnovatie en het verhogen van de onderwijskwaliteit. Het gaat hierbij om de SKO, SKE, LOL, MicroLabs en Webinars. Deelname aan de vervolgopleidingen is dus gratis voor docenten. De faculteiten worden geacht docenten de gelegenheid/tijd te geven om deel te nemen aan de trainingen. Eventuele bijkomende kosten komen ook voor rekening van de faculteiten.

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen