Richtlijnen voor toepassing

Rewarding role models and drivers for social change

Bij het inschrijvingsformulier moeten de studenten de volgende documenten voegen:

 1. Een curriculum vitae.
 2. Een persoonlijke motivatiebrief,
 3. Een onderbouwde casusopdracht.

De voorgedragen kandidaat moet een persoonlijke motivatiebrief indienen. Als leidraad voor de motivatiebrief kan de kandidaat de volgende vragen nemen:

 1. Wat is uw motivatie om een maatschappelijke bijdrage te leveren aan de maatschappij? Wat is de maatschappelijke impact van je maatschappelijke activiteiten?
 2. Wat betekent de nominatie voor u en waarom is het winnen van de ECHO Award belangrijk voor u?
 3. Wat waardeer je aan het volgen van een zomercursus in de Verenigde Staten en wat zijn je verwachtingen van de zomercursus?
 4. Wat zijn uw ambities, belemmeringen, uitdagingen, maar ook uw overwinningen/mijlpalen tijdens uw studie?
 5. Wat zijn uw ambities voor de toekomst?

Tip! Wees niet te bescheiden in uw persoonlijke motivatie. Alle informatie draagt bij aan een completer beeld van u voor de jury van de ECHO Award.

 

De genomineerde kandidaat moet een casus uitwerken die verband houdt met de rol die hij/zij als ECHO Ambassadeur wil vervullen.
Hieronder staan twee concrete casussen waar ECHO in de dagelijkse praktijk mee werkt. Kies één casus en probeer de opdrachtvraag zo concreet mogelijk te beantwoorden.

Veel instellingen voor hoger onderwijs worstelen met de realiteit van een diverse studentenpopulatie. Dit blijkt ook uit de grote kloof die bestaat in het studiesucces van autochtone Nederlandse studenten en Nederlandse studenten met een niet-westerse achtergrond. Dit heeft vaak te maken met het feit dat studenten met een niet-westerse achtergrond zich niet thuis voelen op de instelling en hun identiteit en perspectieven niet weerspiegeld zien in het curriculum en de docenten.

Als ECHO Ambassadeur kunt u gevraagd worden om als sparring partner deel te nemen aan bijeenkomsten met onderwijsprofessionals. In deze rol kan je worden gevraagd ideeën, adviezen en suggesties te delen die je hebt om een leeromgeving meer inclusief te maken. Geef drie aanbevelingen die je zou doen aan de onderwijsinstelling waar je studeert en leg uit hoe jouw ideeën kunnen bijdragen aan een meer inclusieve leeromgeving. (richtlijn 300 woorden)

Veel jongeren met een niet-westerse achtergrond hebben moeite om na hun afstuderen een baan te vinden. Dit kan te maken hebben met beperkte sollicitatievaardigheden, maar ook met uitsluitingsmechanismen op de arbeidsmarkt.

Als ECHO Ambassadeur kunt u worden gevraagd deel te nemen aan sessies voor werkgevers uit het bedrijfsleven of in de overheidssector. In deze rol kan u worden gevraagd naar uw ideeën, adviezen en suggesties om het imago van een bedrijf voor een diverse doelgroep te verbeteren. Formuleer drie aanbevelingen die u een werkgever van uw keuze zou doen en leg uit hoe uw ideeën kunnen bijdragen aan een imago dat diversiteit en inclusie weerspiegelt. (richtlijn 300 woorden)

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen