Projectleider D&I Projecten

Dr. Kate Kirk & Dr. Helen Tibboel

  • Verantwoordelijk voor de uitvoering van projecten als (sub)projectleider
  • Uitvoering van activiteiten die voortvloeien uit de projecten
  • Het uitvoeren van de administratie van de uitgevoerde werkzaamheden
  • Het opstellen van de verslagen, evaluaties, nota's, begrotingen, enz. die nodig zijn voor het project
  • Informeert de CDO en programmamanager over de voortgang van projecten
  • Ondersteunt de CDO en programmamanager waar nodig

 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen