Duurzame mobiliteit

Duurzame mobiliteit van studenten en medewerkers

Meer dan 80% van de CO2-uitstoot van onze universiteit komt voort uit woon- en werkverkeer. De EUR promoot duurzame vervoersalternatieven en mede daarom is er een duurzaam mobiliteitsbeleid opgesteld. Daarmee willen we medewerkers en studenten helpen om een bewuste, weloverwogen en liefst duurzame vervoerskeuze te maken. We streven ernaar dat minder medewerkers en studenten de auto nemen naar het werk en vaker kiezen voor het OV en de fiets.

PanArt

Hoe we duurzaam woon-en werkverkeer stimuleren

Momenteel zijn de volgende maatregelen en mogelijkheden van kracht om duurzaam woon-werkverkeer aantrekkelijk te maken:

 • Gratis persoonlijk reisadvies: medewerkers kunnen op maat advies krijgen over diverse vervoersmiddelen en de bijbehorende kosten (auto, ov, fiets of combinaties).
 • Een aantrekkelijke OV-regeling: OV wordt voor medewerkers tot € 3.000 (o.b.v. fulltime dienstverband) vergoed.
 • ‘Ervaar het OV’: medewerkers kunnen het OV een maand gratis uitproberen.
 • Elektrische oplaadpunten in de fietsenstalling voor e-bike/e-scooter.
 • Een 22-tal elektrische oplaadpunten voor elektrische auto's (Burg. Oudlaaan: 6, Kralingse Zoom: 6 en in het midden van de EUR parkeergarage: 10). 
 • Op de campus zijn drie standplaatsen voor elektrische deelscooters van Felyx. Via de Felyx App reserveer en activeer je een e-scooter.
 • Een OV-oplaadpunt op de campus.
 • Fietsenmaker: op de campus is een fietsenmaker aanwezig waar studenten en medewerkers terecht kunnen voor reparaties en onderhoud aan of de aanschaf van een fiets of e-bike.
 • Fietsvergoeding: medewerkers kunnen één keer per vijf jaar een vergoeding ontvangen voor de aanschaf van een fiets, e-bike of e-scooter.
 • Nieuwe fietsenstalling(en): de laatste jaren is zowel onder- als bovengronds de capaciteit uitgebreid.
 • Betaald parkeren:
  • Voor medewerkers: € 2,50 per dag.
  • Studenten/bezoekers: €0,50 per 20 minuten, maximaal €10,00 per dag.

Duurzaam reisbeleid

Van alle modaliteiten levert zakelijk reizen met het vliegtuig, naast woon- werkverkeer, de grootste procentuele CO2-bijdrage. Omdat mobiliteit een groot deel van de totale CO2-voetafdruk beslaat, resulteert dat automatisch in een hoger percentage voor vliegreizen. Om CO2-neutraal te worden moet er ingezet worden op reductie van de CO2-uitstoot op vele gebieden waarbij er altijd primaire activiteiten zijn die CO2 uitstoten. De EUR kijkt kritisch naar haar eigen activiteiten, gedrag en past waar mogelijk CO2-compensatie toe.

Binnen de strategie 2020 – 2024 van de EUR is duurzaam reisbeleid bij de faculteit ‘Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC)’ al doorgevoerd.

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen