Strategie 2024

Creating positive societal impact, the Erasmian way

Waar onze missie als een kompas fungeert, zo wordt ons denken en werken gegidst door de waarden die wij als Erasmus Universiteit Rotterdam verinnerlijken en uitdragen. Zij laten zien wie wij zijn, waar we voor staan en hoe we worden herkend door onze omgeving.

Wij zijn één gemeenschap, die samenwerkt om een positieve impact op de maatschappij te creëren. Onze organisatie evolueert en ons talentmanagement en onze professionele dienstverlening moeten deze veranderingen weerspiegelen: pro-actief, flexibel en sterk afgestemd op onze kernactiviteiten. Het zijn waarden die in ons DNA zitten, die wij in ons onderzoek inbedden en in ons onderwijs meegeven. Waarden die wij met ons meedragen, nu en in de toekomst. Geïnspireerd door het gedachtengoed van onze naamgever, geven we invulling aan onze identiteit en aan ons denken en doen. Dit vatten wij samen onder de noemer ‘being an Erasmian’.

Image of two students sitting near the pond on campus Woudestein
IHS

Maatschappelijke impact in onze gemeenschap

Studenten verwachten niet alleen dat wij uitstekend onderwijs geven, maar willen dat onderwijs ook ontvangen op een levendige en dynamische campus die een stimulerende en veilige omgeving biedt om te studeren. Academici willen ook een werkomgeving die zowel uitdagend als veilig is, met een uitstekend beleid en HR-diensten die hun ambities faciliteren.

Diversiteit en inclusie

Onze universiteit wil gastvrij, respectvol en inclusief zijn. Een universiteit die impliciete en expliciete barrières zover mogelijk terugdringt en elke vorm van intimidatie uitbant, zodat iedereen volledig mee kan doen. We blijven ons inzetten voor beleid, procedures en acties die diversiteit en inclusie bevorderen. Deze thema’s behoren tot de essentie van de EUR op elk niveau.

We streven naar meer diversiteit in ons personeelsbestand, zowel voor wetenschappelijk personeel als professional services staf. Een belangrijke doelstelling blijft om meer vrouwen tot hoogleraar te benoemen. In 2025 moet het percentage vrouwelijke hoogleraren aan de EUR 25% zijn. Niet alleen bij de werving, maar ook bij het behoud van medewerkers blijft diversiteit een prioriteit. Onderdeel hiervan is het trainen van bestuurders, wetenschappelijk personeel en professional services medewerkers om zich bewuster te worden van impliciete vooroordelen.

Ook besteden we aandacht aan de meer institutionele aspecten die bevorderlijk zijn voor een klimaat van diversiteit en inclusie. We laten in onze communicatie een grote verscheidenheid aan positieve rolmodellen zien en werken aan verbetering van onze respons op incidenten van intimidatie en intolerantie. Zo blijven we consequent werken aan een objectief en subjectief veilige omgeving voor iedereen.

In ons onderwijs en overige studentenactiviteiten, focussen we op het bieden van gelijke onderwijskansen en de juiste ondersteuning aan huidige en toekomstige studenten. Daarbij baseren wij ons zowel op ervaringen vanuit diverse culturele achtergronden, als op studies van niet-Westerse perspectieven. We willen platforms bieden voor debat en dialoog over dit soort uitdagingen, zowel op de campus als in de samenleving. Daarnaast zullen we onderzoek in kaart brengen, ondersteunen en initiëren, met als doel beleid voor diversiteit en inclusie te bevorderen.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen