ECHO Awards: Criteria om in aanmerking te komen en selectiecriteria

Rewarding role models and drivers for social change

Studenten die in aanmerking komen voor een ECHO-prijs zijn getalenteerde studenten met een niet-westerse achtergrond die zich onderscheiden door hun ondernemingsgeest, organisatorische vaardigheden, actieve sociale betrokkenheid en constructieve aanpak van uitdagingen in verband met uitsluiting. Om mee te dingen naar de ECHO Award moet je eerst aan deze praktische criteria voldoen:

 • Je maakt deel uit van een ondervertegenwoordigde groep, met specifieke aandacht voor Nederlandse studenten met een niet-westerse achtergrond, vluchteling of internationale achtergrond.
 • Je hebt uitstekende studieresultaten (een gemiddelde van 7,5 of hoger)
 • Je hebt een uitstekende beheersing van de Engelse taal
 • Je bent beschikbaar voor de ECHO Ambassadors Academy op 24 augustus 2024
 • Je bent beschikbaar voor een gesprek met de jury van de ECHO Award
 • Je bent beschikbaar om de uitreiking van de ECHO Award 2023 bij te wonen op 12 december 2024

Daarnaast zijn dit de belangrijkste criteria waarmee rekening zal worden gehouden bij de toekenning van een ECHO Award aan in aanmerking komende genomineerden.

 • De student is vernieuwend in denken en doen: denkt buiten de kaders, draagt bij aan vernieuwing in het maatschappelijk debat over diversiteit en inclusie;
 • De student heeft organiserend vermogen: kan visie vertalen naar praktijk, weet mensen hierbij te betrekken en enthousiasmeren;
 • De student heeft bijgedragen aan maatschappelijke impact: heeft een verschil gemaakt in de samenleving en aantoonbaar diversiteit en inclusie versterkt;
 • De student is een critical friend: weet opbouwende kritiek te formuleren over kwesties gerelateerd aan uitsluiting, denkt mee over constructieve oplossingen.

Pexels

In aanvulling op bovenstaande criteria, om in aanmerking te komen voor de STEM Award voor studenten aan een hogeschool of onderzoeksuniversiteit:

 • Je hebt een duidelijke visie op innovatie in wetenschap/technologie in een veranderende maatschappelijke context.

Aanvulling op bovenstaande criteria voor de Law & Tax Award voor een student in het hoger beroepsonderwijs of wetenschappelijk onderwijs:

De student heeft een duidelijke visie voor diversiteit en inclusie in de bredere maatschappelijke context, bijvoorbeeld t.a.v. wetgeving, beleid en uitvoering in het recht, inclusief belastingrecht en toeslagen.

Bovendien is ECHO zich bewust van de veranderende sociale context en de uitdagingen die gepaard gaan met het definiƫren van de doelgroep. Ook al lijkt deze definitie niet langer houdbaar, toch moedigt EUR als aanjager van positieve maatschappelijke impact studenten nog steeds aan zich kandidaat te stellen.

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen