Diversiteitsdimensies

Intersectionaliteit

Informatie over de wijze waarop de EUR deze diversiteitsthema's in hun totaliteit benadert

Gender

Informatie over het werk van de universiteit ter bevordering van gendergelijkheid

Etniciteit

Informatie over de werkzaamheden van de EUR ter bevordering van etnische rechtvaardigheid

Race & ethnicity

Religie en geloof

Informatie over het aanbod voor personeel en studenten met verschillende religieuze achtergronden

Klasse en verbreding deelname

Informatie over EUR-initiatieven ter ondersteuning van ondervertegenwoordigde groepen op de EUR

LHBTIQA+

Informatie over EUR's steun voor LHBTIQA+ leden en initiatieven voor een meer inclusieve universiteit

Sexual orientation

Zwangerschap en moederschap

Informatie over de steun van de EUR voor personeel en studenten tijdens zwangerschap en moederschap

Leeftijd

Informatie over de werkzaamheden van de EUR ter bevordering van leeftijdsgelijkheid

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen