Gender

Gender is een sociaal construct. Het is gebaseerd op normen, rollen, en eigenschappen. Omdat gender bepaald wordt door samenlevingen en culturen, verandert het begrip over tijd. Gender verwijst ook naar de manier waarop mensen zich intern identificeren en hoe zij hun gender naar buiten toe tonen. Genderidentiteit heeft betrekking op de manier waarop een persoon zich in een bepaalde gendercategorie thuis voelt, terwijl genderexpressie betrekking heeft op de manier waarop een persoon hun gender aan de buitenwereld presenteert, bijvoorbeeld door middel van kleding, haarstijl, stem of andere kenmerken[1].

Er zijn veel manieren waarop we ons kunnen identificeren, zoals non-binair, vrouwelijk, mannelijk, derde geslacht, genderqueer, agender, two-spirit… Het is ook mogelijk om genderfluïde te zijn, wat betekent dat je een genderidentiteit hebt die in de loop der tijd verandert of van dag tot dag; of om gender ‘non-conforming’ te zijn, wat betekent dat je genderidentiteit en genderexpressie niet overeenstemmen op een manier die de maatschappij van je verwacht; of om je te identificeren als transgender. Transgender is een paraplubegrip dat betekent dat je een genderidentiteit en/of genderexpressie hebt die niet overeenkomen met de culturele verwachtingen gebaseerd op het geslacht dat je bij je geboorte werd toegewezen. Als je transgender bent kun je jezelf beschrijven met een of meer van de hierboven beschreven identiteiten.

De EUR vindt dat iedereen zich vrij en veilig moet voelen om hun gender te ontdekken en uit te drukken op een manier die goed en passend voelt, zonder angst voor negatieve gevolgen. Zo is het belangrijk om geen aannames te maken over de genderidentiteit van de mensen om ons heen, en de naam en voornaamwoorden te gebruiken die een persoon aangeeft te hebben. Bovendien gelooft de EUR in rechtvaardige verdeling van voordelen en verantwoordelijkheden tussen alle individuen, ongeacht hun gender.

De EUR verstaat onder de bevordering van gendergelijkheid het wegnemen van structurele barrières en het aanpakken van gender gerelateerde stereotypen die studenten en personeel ervan weerhouden een gevoel van veiligheid te ervaren en hun volledige potentieel te bereiken.

Ten slotte is het belangrijk om op te merken dat ideeën over het concept gender zich continu ontwikkelen. We willen dat iedereen zich kan herkennen in de tekst hierboven. Als dit niet het geval is, neem dan zeker contact met ons op via ideacenter@eur.nl


[1] De volgende gids om het begrip van gender en gerelateerde concepten te verbeteren was ontwikkeld door NPR met de hulp van verschillende prominente centra en verenigingen die (ervarings)deskundigen in het veld vertegenwoordigen: https://www.npr.org/2021/06/02/996319297/gender-identity-pronouns-expression-guide-lgbtq

 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen