Etniciteit

De aanpak van de EUR in deze dimensie is allereerst om te erkennen dat ras en etniciteit niet hetzelfde zijn

Ras verwijst over het algemeen naar een aantal zeer brede categorieën waarin mensen worden ingedeeld die biologisch willekeurig zijn, maar die over het algemeen worden beschouwd als zijnde gebaseerd op een voorouderlijke oorsprong en gemeenschappelijke fysieke kenmerken (voornamelijk huidskleur).

Intussen verwijst etniciteit over het algemeen naar de culturele identiteit van een persoon, die al dan niet een gemeenschappelijke taal, gemeenschappelijke gebruiken, gemeenschappelijke religieuze expressie of een gemeenschappelijke nationaliteit (vooral buiten de grenzen van het land) kan omvatten.

De aanpak van de EUR ten aanzien van ras en etniciteit

De aanpak begint met de erkenning van vijf leidende beginselen:

 • Ongelijkheid op grond van ras en etnische afstamming is een belangrijk probleem in het hoger onderwijs. Rasongelijkheid is niet altijd een onbesproken, geïsoleerde gebeurtenis. Racisme is een alledaags onderdeel van de samenleving en rassenongelijkheid komt tot uiting in alledaagse situaties, processen en gedragingen.
 • Het hoger onderwijs in Nederland kan zijn volledige potentieel niet bereiken, tenzij het kan profiteren van de talenten van de hele bevolking en totdat mensen van alle rassen en etnische achtergronden in gelijke mate kunnen profiteren van de kansen die het biedt.
 • Bij het ontwikkelen van oplossingen voor rassenongelijkheid binnen de EUR is het van cruciaal belang dat deze gericht zijn op het bereiken van een langdurige institutionele cultuurverandering, waarbij een tekortmodel waarbij oplossingen gericht zijn op het veranderen van het individu wordt vermeden.
 • Minderheidsetnisch personeel en studenten vormen geen homogene groep. Mensen met verschillende etnische achtergronden hebben verschillende ervaringen met de resultaten van/in het hoger onderwijs, en die complexiteit moet in aanmerking worden genomen bij het analyseren van gegevens en het ontwikkelen van acties.
 • Alle individuen hebben meerdere identiteiten en waar mogelijk moet het kruispunt van die verschillende identiteiten in aanmerking worden genomen.

Relevante netwerken

Erasmus Universiteit Rotterdam heeft verscheidene netwerken die betrekking hebben op ras en etniciteit.

 • Afghan Student Association (ARIA)
 • Association of Students of African Heritage (ASAH)
 • Avicenna - Medical Multicultural
 • Chinese Student Association (CSA-EUR)
 • Erasmus Multicultural Associations (EMA)
 • Hindu Student Association (HSFN)
 • Turkish Student Association (Mozaik)
 • Indonesian Student Association (PPI)
 • Surinamese Student Association (SSA)
 • Eastern European Students Association (EESA)

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen