Religie en geloof

De EUR is een seculiere instelling voor hoger onderwijs die zich inzet voor religieuze gelijkheid. Het heeft geen enkele geloofsovertuiging en onderschrijft geen enkele denominatie of godsdienst. De universiteit respecteert alle religieuze en filosofische overtuigingen, evenals het gebrek aan godsdienst of overtuiging, en het recht van alle leden van haar gemeenschap om deze kwesties vrij te bespreken en te bespreken.

Desalniettemin is het van essentieel belang om te erkennen dat, ondanks het feit dat de EUR een fundamenteel seculiere instelling is, de geestelijke en morele systemen die religies en geloofsovertuigingen bieden, vaak van fundamenteel belang kunnen zijn voor het welzijn van velen in de EUR-gemeenschap. Religieuze rituelen, zoals kleding, dieet en gebed, kunnen een integraal onderdeel zijn van het religieuze leven van de leden van de EUR-gemeenschap. Het is van essentieel belang dat, waar dat redelijkerwijs uitvoerbaar is, wordt voorzien in de behoeften van onze gemeenschap van alle godsdienstige achtergronden en die zonder godsdienstige overtuiging. Het is ook belangrijk om duidelijk te zijn wanneer de behoeften van religieuze studenten en medewerkers van invloed kunnen zijn op de behoeften en vrijheden van anderen en daarom niet kunnen worden vervuld.

Daarnaast is het van cruciaal belang om te erkennen dat pesterijen op religieuze gronden om verschillende redenen nog steeds kunnen voorkomen, bijvoorbeeld:

 • op grond van iemands geloofsovertuiging of niet-geloofsovertuiging
 • op grond van de overtuiging of het niet-geloof van iemand met wie ze omgaan
 • om zich aan te sluiten of een geloof te verlaten
 • om hun geloof te uiten of niet te uiten
 • omdat ze zijn veranderd of afstand hebben gedaan van hun religiositeit/geloofsbetrouwbaarheid

Deze erkenning strekt zich ook uit tot niet-religieuze overtuigingen.

Bovendien erkent de EUR het recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst. Deze rechten zijn absoluut, maar de uitingen van deze overtuigingen zijn dat niet. Het recht om een geloof te belijden kan worden ingeperkt door de noodzaak om respect te tonen voor de verschillende wereldbeelden, levensstijlen en identiteiten van anderen. De EUR heeft een overkoepelende verantwoordelijkheid om pluralisme en tolerantie te bevorderen en moet ingrijpen in gevallen waarin uitingen van een geloofsovertuiging intimidatie vormen of conflicten veroorzaken die verder gaan dan een open en beredeneerde discussie.

Relevante netwerken

Erasmus Universiteit Rotterdam heeft verscheidene netwerken die betrekking hebben op religie en geloof.

 • Islamitische Studentenvereniging (IQRA)
 • Christelijke Studentenvereniging (C.S.V. Ichtus Rotterdam)
 • Gereformeerde Studentenvereniging (VGSR)
 • Gereformeerde Studentenvereniging (CSFR)

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen