Welzijn en mindervaliditeit

De definitie van 'Welzijn' betekent dat we het niet alleen zien als een afwezigheid van lichamelijke en geestelijke ziekten. In plaats daarvan betekent het een toestand van lichamelijke, emotionele en mentale gezondheid waarin mensen zich op zinvolle wijze kunnen bezighouden met het leren of werken en in staat zijn om bij te dragen aan de bredere gemeenschap.

Een inclusieve en zorgzame gemeenschap vereist ook de positieve bevordering van een goede gezondheid en welzijn (sociale, fysieke en mentale) als basis voor succes (professioneel en academisch). Het is niet alleen de taak van de EUR om zich uitsluitend te richten op het opleiden van de geest, maar ook op het bevorderen van het belang van welzijn in de instelling als geheel. 

Welzijn is persoonlijk en multifactorieel, maar omvat typisch:

 • Een gevoel van sociale verbondenheid
 • Het bezitten van een gevoel van richting en het hebben van een gevoel van betrokkenheid
 • Tevredenheid over persoonlijke prestaties
 • Lage niveaus van angst

De resultaten omvatten:

 • Het verwijderen van stigma's bij het onthullen van mentale/fysieke gezondheidsproblemen.
 • Bevordering van inclusief leren, bewustwording van handicaps bij het personeel en andere dienstverleners.
 • Een veilige en gezonde omgeving bieden om in te werken en te leren (dus maatregelen nemen tegen stress voor studenten en personeel).
 • Het aanbieden van specifieke informatie aan groepen die extra ondersteuning nodig hebben (LGBTQ-studenten, studenten met een handicap).
 • Een gecoördineerde aanpak van het welzijn van studenten, waarbij studentenadviseurs en academisch personeel betrokken zijn.
 • Wegnemen van directe en indirecte discriminatie of intimidatie op grond van handicaps binnen de instelling.

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen