Inclusief onderwijs - Kennisplatform

Jouw gids voor het creëren van een veilige en open leeromgeving
Group of four people laughing at table

Wat is het kennisplatform van inclusief onderwijs?

Het kennisplatform dient ter inspiratie voor jou als docent en levert begrijpelijke informatie over de verschillende instrumenten en trainingen die je voor jezelf en je studenten kunt implementeren in het klaslokaal om een inclusieve leeromgeving te kunnen creëren. Het platform is gestructureerd aan de hand van vier pijlers die de vier belangrijkste aandachtsgebieden vertegenwoordigen bij het beoefenen van inclusief onderwijs: gemeenschapsvormingverbindende communicatiekritische zelfreflectie en contextualisering van kennis. Elke pijler heeft een aantal hulpmiddelen en hulpbronnen (toolboxen) die zich richten op praktische en specifieke interventies.

Inclusief onderwijs verwijst naar een onderwijssysteem dat is ontworpen om tegemoet te komen aan (en te reageren op) alle studenten door gelijke toegang tot onderwijs te bieden, gelijke deelname te bevorderen en een gevoel van erbij horen (belonging) te stimuleren, ongeacht de achtergrond, capaciteiten of andere factoren van de student. Inclusief onderwijs houdt rekening met het volledige spectrum van diversiteit van studenten om beleid, curricula en leeromgevingen te creëren die flexibel zijn en inspelen op de behoeften van alle studenten en een gevoel van saamhorigheid en gemeenschap bevorderen onder studenten met verschillende achtergronden. Inclusief onderwijs gaat niet alleen over de aanwezigheid van diversiteit binnen een onderwijsinstelling, maar over het transformeren van de instelling zodat het werkt voor alle leden van de gemeenschap door middel van een voortdurende inspanning om barrières voor leren en participatie te identificeren en te verwijderen, en door het erkennen en integreren van de diversiteit aan ervaringen en perspectieven in de klas.

A group of diverse people working together

The Inclusive Education Dilemma Game is ontwikkeld door het IDEA Center van onze universiteit. Het spel is vooralsnog alleen beschikbaar in het Engels. Het doel van het spel is om discussies op gang te brengen tussen deelnemers over kwesties die te maken hebben met inclusief onderwijs en hen te helpen om samen oplossingen te vinden.

Ontdek het

Overzicht van de toolboxen

Gemeenschapsvorming

Het bevorderen van een gevoel van saamhorigheid

People working with machine cogs together

Verbindende Communicatie

Het faciliteren van respectvolle en empathische interacties

Three people talking with joint puzzle pieces above their heads

Contextualisering van kennis

Nadenken over de oorsprong van hoe en wat we onderwijzen

Student on stack of books helping student in box stand up

Kritische zelfreflectie

Jezelf van anderen onderscheiden door persoonlijke en professionele reflectie

Man looking into mirror with reflection of himself in a classroom

Equity Tools voor diverse groepen

Naar onderwijs waar iedereen in gelijke mate van profiteert!

Woman in a wheelchair with a group of students of different sexual orientations talking and floating on clouds

Equity, Diversity en Inclusion

Meer over equity, diversity en inclusion op de EUR

3 students creating a staircase with he help of books in front of the erasmus skyline

Inclusief onderwijs

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen