Beyond 25/25: Towards Inclusive Academia

Naar een meer rechtvaardige en representatieve academische gemeenschap
A view of our campus with the faculties flags

EUR blijft zich inzetten voor sociale gelijkheid in onze gemeenschap en ons onderzoek. We geloven dat al onze academische medewerkers gelijke kansen moeten hebben om zich vertegenwoordigd te voelen en te zijn, en dit programma is een van de manieren om dat te realiseren. Beyond 25/25: Towards Inclusive Academia is een geweldige kans om objectief inzicht, advies en ondersteuning te krijgen over hoe je de volgende stap in je carrière kunt zetten.

In de afgelopen jaren heeft de Erasmus Universiteit een reeks maatregelen genomen om maatschappelijke impact te creëren, ook binnen onze campus, door rechtvaardigheid en gelijkheid onder studenten en medewerkers binnen en buiten onze campus te bevorderen. In 2019 werd een beleidsmaatregel, 25/25 genaamd, gelanceerd om de genderkloof onder het academisch personeel aan te pakken, met als doel om in 2025 ten minste 25% vrouwelijke hoogleraren te hebben. Het doel werd bereikt vóór 2025, maar we erkennen dat er nog veel ruimte is voor groei naar een academische en onderzoeksgemeenschap die een betere afspiegeling is van onze gemeenschap als geheel. Om meer te weten te komen over de verschillen, kun je de Culturele Barometer van het CBS raadplegen via deze link.

Tweede ronde

Als gevolg hiervan evolueert het 25/25 programma in zijn tweede en laatste ronde om ondersteuning te bieden aan assistent- en universitair hoofddocenten aan onze instelling die structurele biases gerelateerd aan geslacht, nationaliteit (niet-Nederlands of niet-Europees), migratie/etnische minderheidsachtergrond moeten overbruggen, naar aanleiding van de uitkomst van de CBS Cultuurbarometer. De tweede ronde heeft een nieuwe naam om de verbreding van het bereik te weerspiegelen: Beyond 25/25: Towards Inclusive Academia.

Het programma Beyond 25/25: Towards Inclusive Academia staat open voor alle universitair hoofddocenten en universitair hoofddocenten die zichzelf herkennen als onderdeel van een structureel ondervertegenwoordigde groep (sekse, nationaliteit, migratie/etnische minderheidsachtergrond) en die binnen 1-3 jaar willen promoveren tot universitair hoofddocent of hoogleraar. Naast het ondersteunen van individuele medewerkers op hun weg naar promotie, is het ook de bedoeling van dit programma om een cultuurverandering teweeg te brengen, in de hoop alle leden van onze gemeenschap te ondersteunen bij het bereiken van hun doelen. Hiermee hopen we bij te dragen aan een meer rechtvaardige, inclusieve en uiteindelijk meer diverse gemeenschap.

logo beyond 25-25

Voordelen

De voordelen van dit programma zijn o.a.: 
- deel uitmaken van een netwerk van fellows
- mentorschap
- workshops op maat voor academische carrières
- ondersteuning voor portfolio-ontwikkeling 
- vertrouwelijk advies door onafhankelijke panels, en
- als je in aanmerking komt, een financiële vergoeding van maximaal 10.000 euro om lacunes te dichten die de voortgang van je carrière in de weg staan.

Als je een assistent-professor uit een ondervertegenwoordigde groep bent die binnen 2-3 jaar associate professor wil worden, of een associate professor die binnen 1-2 jaar full professor wil worden, overweeg dan om je in te schrijven. Decanen van faculteiten, afdelingshoofden en collega's kunnen ook proactief getalenteerd academisch personeel nomineren voor deelname aan het programma. Deze nominaties zullen worden opgevolgd door het Beyond 25/25 team, dat de genomineerden zal benaderen om hen uit te nodigen deel te nemen als ze zichzelf nog niet hebben geregistreerd.

Inschrijvingen

De inschrijvingen voor het programma zijn op 22 september 2023 gesloten. Als je vragen hebt, kun je een e-mail sturen naar beyond25-25@eur.nl.

  • FAQ Beyond 25/25

    Op deze pagina vind je frequently asked question (in het Engels) voor het Beyond 25/25 programma.
    Campus V H M buildings

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen