Netwerken

De Erasmus Universiteit kent verschillende netwerken die zich inzetten voor de diversiteit onder en de inclusie van medewerkers en studenten.

De multiculturele verenigingen vertegenwoordigen de diversiteit van het studentenleven in Rotterdam. Studenten kunnen zich ten eerste bij de aangesloten verenigingen ontplooien door o.a. zitting te nemen in een van de vele commissies, waarbij ze verantwoordelijk zijn voor een project. Ten tweede bouwen studenten zo tijdens hun studie al een netwerk op. Alle verenigingen hebben een eigen identiteit en cultureel karakter. Met deze opzet is er een diversiteit aan activiteiten. Elke Erasmus student die geïnteresseerd is in een bepaalde cultuur is welkom om lid te worden van een van de verenigingen. Met een lidmaatschap kun je korting of gratis toegang krijgen tot diverse evenementen en cursussen die aangeboden worden.

ARIA tracht aan de ontwikkeling van (Afghaanse) studenten bij te dragen door het creëren van een centrale spreekbuis voor (Afghaanse) studenten met verschillende studierichtingen. ARIA bereikt dit door het organiseren van periodieke activiteiten . Daarnaast adviseren ze hun leden en andere geïnteresseerden bij hun opleiding en verdere carrière in de praktijk door het geven van voorlichtingen. ARIA Students is een goede combinatie van de eerst en tweede generatie studenten en ze ondersteunen de bevordering van integratie en participatie in de Nederlandse samenleving. De studentenvereniging is onafhankelijk en neutraal van aard.

 

ASAH (Association of Students of African Heritage) is de grootste internationale Afrika-georiënteerde studievereniging in Nederland die zich richt op het overbruggen van de kloof tussen studenten en het Afrikaanse continent. In overeenstemming met deze missie organiseert ASAH het hele jaar door verschillende evenementen.

Studentenvereniging Avicenna is een multiculturele vereniging voor alle studenten aan het Erasmus MC en de Erasmus Universiteit in Rotterdam. De vereniging bestaat sinds 1996 en is vernoemd naar de wetenschapper Ibn Sina, een Islamitische arts.

Zijn uitvindingen zijn cruciaal zijn geweest voor belangrijke ontwikkelingen in de geneeskunde. Binnen Avicenna wordt er dan ook continu gezocht naar raakvlakken tussen medische wetenschap, ethische kwesties en de islamitische visie daarop.

CSA-EUR staat voor de Chinese Studentenvereniging Erasmus Universiteit Rotterdam. CSA-EUR is de studentenvereniging die in wisselwerking staat met diegenen die dezelfde interesses hebben in de Chinese cultuur of het bedrijfsleven. De Chinese Studentenvereniging (CSA-EUR) fungeert als een venster tussen China en Nederland en brengt meerdere culturen en talenten samen.

<Text about Erasmus Multicultural Associations>

Het doel van HSFN is het vergroten van de samenhang onder Hindoe studenten in Nederland, het vertegenwoordigen van de Hindoe studenten en het organiseren van amuserende en informerende activiteiten. HSFN streeft naar het promoten van de Hindoe cultuur en identiteit. Dit wil HSFN naar voren brengen door middel van de activiteiten, nieuwsbrieven en de website. De vereniging heeft de afgelopen jaren een actievere houding aangenomen met betrekking tot studentenzaken en actuele maatschappelijke kwesties.

Website

Studentenvereniging IQRA maakt het verschil in het leven van jonge moslims. Samen werken ze voor een inclusieve samenleving waarin klasse, kleur, sekse en religie niet langer scheidingslijnen vormen waarop onderdrukt wordt. 

Studentenvereniging Mozaik, of beter bekend als SV Mozaik is een Turkse studentenvereniging gevestigd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. De studentenvereniging is in 1995 opgericht door Nederlandse studenten van Turkse komaf en daarmee de oudste Turkse studentenvereniging van Nederland. Door de jaren heen is SV Mozaik uitgegroeid tot een waar begrip op de campus van de EUR. SV Mozaik zet zich in om een platform te vormen voor haar leden. Dit doen we door onderlinge contacten tussen studenten te bevorderen middels activiteiten. De studieperiode hoort meer te zijn dan colleges volgen en tentamens halen. Zij organiseren jaarlijks een breed scala aan activiteiten waar studenten elkaar kunnen leren kennen zoals diners, borrels en studiereizen. Ook zetten zij zich in om een bijdrage te leveren aan de zelfontplooiing van studenten door educatieve activiteiten te organiseren.

PPI Rotterdam staat voor Perhimpunan Pelajar Indonesia Rotterdam, oftewel de Indonesische Studentenvereniging in Rotterdam.

PPI Rotterdam (of vaak afgekort tot PPI-R) is in 1985 opgericht door enkele studenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam en is bedoeld om het assimilatieproces van Indonesische studenten in Rotterdam te ondersteunen en activiteiten te organiseren die Indonesische studenten kunnen helpen zich thuis te voelen en de Indonesische cultuur te promoten in de internationale gemeenschap in Rotterdam.

PPI Rotterdam organiseert jaarlijks het evenement One Indonesia, dat bestaat uit een sportwedstrijd, educatief evenement en kunsttentoonstellingen.

De Rotterdamse Kamer van Verenigingen (R.K.v.V.) is het overkoepelende orgaan van de vijf studenten gezelligheids-verenigingen in Rotterdam. In totaal vertegenwoordigt de R.K.v.V. 3800 Rotterdamse studenten. De R.K.v.V. stelt zich ten doel om de onderlinge contacten tussen de lidverenigingen te bevorderen en waar nodig als bemiddelaar op te treden.

Website

De vereniging Surinamese Students Abroad (SSA) is opgericht in 2012. Met meer dan 2400 leden is SSA momenteel de grootste Surinaamse studentenvereniging in Nederland. SSA is een vereniging voor studenten die affiniteit hebben met Suriname en in het bijzonder degenen die Suriname (tijdelijk) verlaten voor hun vervolgstudie hier in Nederland.

Hun doel is om, door middel van het organiseren van diverse activiteiten die van directe en indirecte meerwaarde zijn voor de gehele Surinaamse studentengemeenschap in Nederland, een sterke bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van studenten naast zijn/haar studie.

 

EESA is een studentenorganisatie aan de Erasmus Universiteit die Oost-Europese tradities en cultuur promoot. Hun motto is 'Connecting the East in the West'. Het is het opbouwen en versterken van de Oost-Europese studentengemeenschap aan de Erasmus Universiteit en het integreren van de Oost-Europese studentengemeenschap in de Nederlandse samenleving.

 

AIESEC is een wereldwijd platform voor jongeren om leiderschap in zichzelf te ontwikkelen. Wij zijn een apolitieke, onafhankelijke, non-profit organisatie gerund door studenten en recent afgestudeerden. Onze leden zijn geïnteresseerd in wereldproblemen, leiderschap en management. AIESEC discrimineert niet op basis van etniciteit, geslacht, seksuele oriëntatie, religie of origine.

De Erasmus Debating Society is een open en informele vereniging, die voornamelijk bestaat uit studenten van de Erasmus Universiteit. We hebben veel internationale leden en onze wekelijkse debatavonden worden over het algemeen in het Engels gehouden. De vereniging organiseert ook veel workshops en sociale activiteiten voor haar leden.

Enactus is een internationale niet-gouvernementele organisatie die zich inzet voor het inspireren van studenten om de wereld te verbeteren door middel van ondernemerschap. Ze bieden een platform voor teams van uitstekende universiteitsstudenten om gemeenschapsontwikkelingsprojecten op te zetten die het eigen genialiteit en talent van mensen centraal stellen bij het verbeteren van hun levensonderhoud.

Begeleid door docenten en ondersteund door bedrijfsleiders, kiezen onze studenten voor een ondernemende aanpak die mensen in staat stelt om deel uit te maken van hun eigen succes. Hun werk transformeert zowel het leven van de mensen die wij dienen, als het leven van onze studenten, die zich ontwikkelen tot meer effectieve, waardegedreven leiders.

Het Erasmus Studenten Netwerk (ESN) is de grootste internationale studentenorganisatie van Rotterdam. Het doel is om de ervaringen van alle internationaal georiënteerde studenten in Rotterdam te versterken door een sterke internationale gemeenschap op te bouwen.

Jaarlijks komen duizenden studenten naar onze evenementen. Deze evenementen omvatten stedentrips, wekelijkse en maandelijkse feesten, sporttoernooien, open podiumavonden, introductiedagen, diners, filmavonden, actieve ledenevenementen en nog veel meer. Daarnaast biedt ESN-Rotterdam het EUR-buddy programma aan alle nieuwe studenten aan. Iedere student, internationaal of Nederlands, is welkom om zich aan te sluiten bij hun gemeenschap en organisatie. 

C.S.V. Ichthus Rotterdam is een interkerkelijke, christelijke studentenvereniging in Rotterdam. Naast de Verenigingsavonden, met sprekers en borrels, zijn Bijbelkring en leuke activiteiten belangrijke avonden binnen Ichthus Rotterdam.

International Students Rotterdam organiseert evenementen die elk aspect van het studentenleven raken, zoals academische en sociale evenementen. Door internationale studenten van alle Rotterdamse hogescholen en universiteiten uit te nodigen hopen ze een uniek platform te bieden, waar je mensen kunt ontmoeten die je anders niet had kunnen ontmoeten.

Hun non-profit werken streven ernaar om je je op je gemak te stellen. ISR werkt met een start-up karakter, zodat ze zich voortdurend ontwikkelen en verbeteren, en werkt onvermoeibaar om je te informeren over alles wat je moet weten. Het doel van ISR is ervoor te zorgen dat elke internationale student zich op zijn gemak voelt.

Stichting STOLA heeft als doel een bijdrage te leveren ten behoeve van medische hulp in ontwikkelingslanden. Stichting STOLA wil dit doen door medische studenten te interesseren voor en te betrekken bij gezondheidszorg en de daaraan gerelateerde problemen in ontwikkelingslanden. 

Al sinds 1950 maakt de Vereniging van Gereformeerde Studenten te Rotterdam deel uit van het studentenleven in deze bruisende stad. Voornamelijk gevestigd in het Westen van Rotterdam is ze een groep betrokken Christelijke studenten, op zoek om meer uit hun studentenleven te halen. De VGSR is er voor zowel wo- als hbo-studenten, voor iedereen die Gods woord onderschrijft.

Erasmus Pride is het netwerk voor studenten en medewerkers van de Erasmus Universiteit Rotterdam gericht op LHBTQ+ vraagstukken. Het doel van Erasmus Pride is het verbinden en voorlichten van iedereen op de Erasmus Universiteit Rotterdam door lezingen en borrels te organiseren.

Facebook

GreenEUR zorgt via de Erasmus Universiteit Rotterdam voor een link tussen studenten en duurzame bedrijven. Hun visie is om studenten te inspireren om duurzaam denken en business modellen te integreren in hun toekomstige bedrijfsvoering. Hun missie is bij te dragen aan meer educatie en bewustwording over milieuduurzaamheid voor studenten en bedrijven. GreenEUR is van plan hun doel te bereiken door het organiseren van activiteiten, waaronder studiereizen, inhouse-dagen, duurzame initiatieven rondom de campus en meer.

De Civitas Studiosorum in Fundamento Reformato is een christelijke studentenvereniging met een gereformeerde grondslag. Ichthus is een christelijke studentenvereniging in Rotterdam en een dispuut van de C.S.F.R.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen