FAME

Females in Academia Moving towards Equity (FAME) is een interdisciplinair, universiteitsbreed initiatief om de participatie, empowerment en prestaties van alle vrouwelijke medewerkers op faculteiten en bij professional services verder te brengen.

Gendergelijkheid? Hebben we dat niet al?

Het World Economic Forum’s 2022 Global Gender Gap Report kwam tot de conclusie dat het nog 132 jaar zal duren om tot gendergelijkheid te komen en dat de vooruitgang op weg naar gendergelijkheid stagneert. Uit de jaarlijkse monitoren van het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren blijkt dat de vertegenwoordiging van vrouwelijke academici afneemt bij elke stap in de academische loopbaan. Het percentage vrouwelijke hoogleraren aan Nederlandse universiteiten is in 2022 gestegen tot 26,7% maar het tempo van deze groei neemt ook af. Er is steeds meer bewijs dat vrouwen diverse barrieres tegenkomen in hun academische loopbaan (Lundberg, 2020), zoals lagere waardering voor gezamenlijk werk (Sarsons et al., 2021) en impliciete bias in onderwijsevaluaties, welke direct en indirect invloed hebben op kansen op promotie (Boring, 2017). Dit is dan ook niet het moment om te aarzelen, maar om te blijven werken aan de doelstellingen van gendergelijkheid en rechtvaardigheid binnen de EUR.

Missie

Het is onze missie om bij te dragen aan de visie op inclusie, diversiteit, rechtvaardigheid en toegankelijkheid van onze universiteit. Dit vereist aandacht voor werving, empowerment, ontwikkeling en promotie van vrouwelijk (academisch) personeel, en wel zo snel mogelijk. Wij geloven dat collectieve belangenbehartiging de sleutel is. Individueel zijn we een druppel, maar samen zijn we een oceaan!

Visie

FAME wil een netwerk zijn van vrouwelijke academici en medewerkers professional services dat:

 • Bijdraagt aan de uitbreiding van het inclusieve en gastvrije karakter van EUR.
 • Helpt beleid, procedures en praktijken vorm te geven die impliciete en expliciete belemmeringen voor vrouwelijke werknemers verminderen en zo bijdragen aan een grotere gendergelijkheid in de academische wereld.
 • Alle vrouwen in de academische wereld in staat stelt om deel te nemen aan het opstellen van de onderzoeks- en onderwijsagenda's van de EUR, en aan haar bestuursstructuren.
 • Wordt erkend als een netwerk dat vrouwen in de academische wereld inspireert om hun volledige potentieel te bereiken. Dit netwerk is een veilige omgeving waar individuen rolmodellen en mentoren kunnen vinden, en van elkaars ervaringen kunnen leren.
 • Wordt gezien als een geïnformeerde en vastberaden pleitbezorger voor inclusie, diversiteit, rechtvaardigheid en toegankelijkheid. We zijn een orgaan waarvan advies wordt gevraagd door andere vrouwelijke netwerken binnen de EUR en met connecties naar andere vrouwelijke netwerken in de Nederlandse academische wereld.

Waarden

FAME laat zich bij haar belangenbehartiging, gemeenschapsopbouwende activiteiten en als netwerk leiden door vijf kernwaarden:

Diversiteit

Wij geloven dat innovatie, inzicht, creativiteit en besluitvorming worden bevorderd wanneer diversiteit van perspectieven in overweging wordt genomen. Dit vereist een inclusieve omgeving die diversiteit in al haar verschijningsvormen waardeert. Bovendien, als het gebrek aan genderdiversiteit het gevolg is van barrières waar vrouwen tegenaan lopen, halen we niet het maximale uit het beschikbare talent. Om al deze redenen is diversiteit niet alleen een kwestie van gelijkheid, maar ook van kwaliteit.

Respect
Respect voor individuen en minderheidsgroepen is de sleutel tot het creëren van de omgeving die nodig is voor hen, en dus voor alle leden van onze gemeenschap, om zich te ontplooien en maximaal bij te dragen.

Inclusiviteit

Diversiteit is niet duurzaam zonder inclusiviteit. Daarom zetten we ons in om EUR te ondersteunen bij het creëren van een inclusieve omgeving. Alle individuen zijn, en zien zichzelf als, erkende, gewaardeerde en gelijk betrokken leden van de grotere gemeenschap. Wij geloven dat dit cruciaal is om ervoor te zorgen dat individuen niet alleen uitblinken, maar er ook voor kiezen om in onze gemeenschap te blijven. Alleen op deze manier kan de EUR het beste halen uit al het talent dat zij aantrekt.

Je stem laten horen

Als netwerk zijn we vocaal, individueel en collectief. We houden onszelf verantwoordelijk voor: het onder de aandacht brengen van discriminerende praktijken en gedragingen binnen de EUR; het pleiten voor verandering in beleid en praktijken die de vooruitgang van vrouwen en individuen die zich als zodanig identificeren, belemmeren. We houden onszelf ook verantwoordelijk voor het erkennen van vooruitgang.

Rechtvaardigheid

We streven naar rechtvaardigheid en gelijke kansen. We erkennen ook de bijdrage van de erfenis van discriminatie aan ongelijkheid van kansen. Dit betekent dat we niet alleen moeten kijken naar wat individuen hebben bereikt, maar ook naar de impact van belemmeringen in de loop der tijd. Adequate ondersteuning en kansen zijn nodig om al deze aspecten van ongelijkheid te verhelpen.

Activiteiten

FAME organiseert activiteiten en biedt diensten aan die specifiek zijn voor vrouwen in alle lagen van de academische wereld in de EUR. Deze omvatten:

 • het organiseren van vergaderingen en het uitwisselen van informatie;
 • belangenbehartiging;
 • het stimuleren van talent en het bevorderen van de doorstroming;
 • gemeenschapsvorming;
 • het bieden van loopbaanondersteuning;
 • gevraagd en ongevraagd advies aan het management;
 • mentorschap; 
 • het vieren van vrouwen die vrouwelijk talent stimuleren door het organiseren van de jaarlijkse Athena Awards

Check deze pagina regelmatig om op de hoogte te blijven!

Maria Carmen Punzi zit buiten met de stad op de achtergrond.
Maria Carmen Punzi

Inclusion through life stages

Hoe beïnvloeden onze veranderende biologische, fysieke en mentale gezondheidsbehoeften en -ervaringen ons werkende leven? Hoe kunnen organisaties ervoor zorgen dat iedereen zich gesteund voelt en het gevoel heeft erbij te horen? Wil je begrijpen hoe we ons complexe, gelaagde menselijke zelf beter kunnen overbrengen op de plekken waar we werken? Wil je graag meer inzicht krijgen in hoe vrouwen vrouwen laten zijn leidt tot significante kansen voor organisaties?

Praat dan mee met het Erasmus Centre for Women and Organisations (ECWO) tijdens een Masterclass in samenwerking met promovenda, consultant en activiste Maria Carmen Punzi op dinsdag 6 februari 2024 bij Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM). Onze gastspreker is Emma Russell, executive coach, gastspreker aan de Henley School of Business en facilitator van 'The Biology of Leadership'.

Korting voor EUR studenten en medewerkers

Wil je meedoen? EUR-studenten en -medewerkers kunnen korting krijgen. Met de code EURStudent krijgen studenten 20 euro korting (zij moeten zich registreren met hun studentenmail en hun studentenadres invullen). Met de code EURDiscount krijgen werknemers 10 euro korting.

Bekijk meer op de event-pagina
Corine van der Sande en Hanan el Marroun
Corine van der Sande en Hanan el Marroun
Alexander Santos Lima

FAME Athena Awards

Met de Athena Award wil FAME stafleden en studenten huldigen die vrouwelijk talent binnen de academische omgeving stimuleren en een echt voorbeeld zijn voor anderen.  

Lees meer over de Athena Awards

FAME Commissieleden

 • Dr Teresa Bago d'Uva is universitair hoofddocent Gezondheidseconomie aan de Erasmus School of Economics (ESE) en research fellow van het Tinbergen Instituut. Teresa doceert econometrie in bachelor- en masteropleidingen van ESE. Haar belangrijkste onderzoeksinteresses liggen op het gebied van gezondheidseconomie en micro-econometrie, met name (heterogeniteit in) nauwkeurigheid van zelfgerapporteerde gezondheidsmetingen en ongelijkheid in gezondheid en zorggebruik. Sinds 2017 is ze ook  faculty diversity officer bij ESE.

  Teresa Bago d’Uva
 • Dr Gabi Helfert is Executive Director MSc Programmes bij Rotterdam School of Management en verantwoordelijk voor het beheer van een portfolio van 15 masterprogramma's met ongeveer 3200 ingeschreven studenten. Ze behaalde haar PhD in Management aan het Karlsruhe Institute of Technology. Dr. Helfert is ook lid van de stuurgroep van het RSM-initiatief voor Inclusiveness, Diversity, Equity and Accessibility (IDEA) en leidt de werkgroep inclusief onderwijs bij RSM.

  Gabi Helfert
 • Dr Katarina Putnik is Senior HR-beleidsadviseur Inclusion, Diversity, Equity & Access (IDEA) aan de Erasmus Universiteit, ingebed in IDEA Center en de afdeling HR-strategie. Haar belangrijkste focus is het ondersteunen van structurele veranderingen om onze universiteit inclusiever te maken voor onze medewerkers (o.a. door het veranderen van processen, het ontwikkelen van instrumenten, trainingen, het geven van advies etc.) en tijdens het veranderen van het systeem, het ondersteunen van individuele medewerkers om door het systeem te navigeren. Ze is gepromoveerd in de sociale geneeskunde aan de Universiteit Maastricht en heeft 10 jaar onderzoekservaring op IDEA-gerelateerde onderwerpen.

  Katarina Putnik
 • Dr Federica Violi is universitair hoofddocent internationaal recht aan de Erasmus School of Law en doceerde eerder internationaal recht en EU-recht aan de Universiteit van Messina. Ze promoveerde aan de Universiteit van Milaan. Haar proefschrift gaat over de relatie tussen permanente soevereiniteit over natuurlijke hulpbronnen en het fenomeen landroof. Ze was visiting research fellow aan het Max Planck Institute for International and Comparative Public Law, Heidelberg in 2014 en 2016 en aan het Columbia Center on Sustainable Investment, Columbia Law School, New York in 2019. Haar onderzoeksinteresses omvatten due diligence, soevereiniteit en territorialiteit, geschillenbeslechting tussen investeerders en staten en investeringscontracten in natuurlijke hulpbronnen. Naast haar academische activiteiten heeft Federica gewerkt als advocaat en heeft ze stage gelopen bij de Permanente Missie van Italië bij de VN en andere IO's in Genève en bij de EU-Commissie (DG Devco) in Brussel.

  Federica Veoli

Sluit je aan

Ben je een vrouwelijke medewerker van de Erasmus Universiteit en heb je interesse om lid te worden van de commissie? Neem dan contact met ons op: fame@eur.nl

Neem contact met ons op

E-mailadres
fame@eur.nl
Adres
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA
Rotterdam

Heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen