FAME Athena Awards

Erkenning van vrouwelijk talent binnen de EUR-gemeenschap
Winnaar Fame Athena award 2023 Maria Carmen Punzi met kunstwerk op podium tijdens uitreiking.
Alexander Santos Lima

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) en Females in Academia Moving towards Equity (FAME) streven naar een gelijke vertegenwoordiging van vrouwelijk talent. Met de Athena Award wil FAME stafleden en studenten huldigen die vrouwelijk talent binnen de academische omgeving stimuleren en een echt voorbeeld zijn voor anderen.

De FAME Athena Award wordt elk jaar uitgereikt door de rector magnificus tijdens de dies natalis. De prijs bestaat uit een origineel schilderij van Sofja Wolsky en een door de rector magnificus en een commissielid van FAME ondertekende oorkonde als erkenning van hun buitengewone bijdragen.

Bij de beoordeling van het initiatief voor de FAME Athena Award worden de volgende criteria gehanteerd:

 • Zij leveren een substantiële bijdrage aan de empowerment van vrouwen binnen de EUR.
 • Zij treden op als ambassadeurs voor de erkenning van getalenteerde vrouwen. Daarmee vervullen zij een voorbeeldfunctie voor hun collega's.
 • Zij creëren een inclusieve cultuur waarin divers talent wordt gestimuleerd en gewaardeerd.

Alle initiatieven van studenten en medewerkers binnen de EUR kunnen worden genomineerd voor de FAME Athena Award. Nominaties kunnen van half juli tot half september worden ingediend. Je kunt je nominatie insturen via het webformulier op MyEUR.

Het college van bestuur en commissieleden van FAME kunnen niet voor deze prijs worden genomineerd.

De jury zal alle voordrachten zorgvuldig beoordelen en de winnaar van de prijs aanwijzen. De jury bestaat uit de volgende leden:

 • De rector magnificus
 • Een commissielid van FAME
 • Een decaan van Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Een student van Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Een van de alumni van de Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Een hoogleraar of decaan van het Erasmus MC

Het is de leden van de jury niet toegestaan de besluitvorming met derden te bespreken.

Bij een voordracht van een panellid vindt de selectieprocedure als volgt plaats: het betreffende panellid verlaat tijdelijk de vergadering tijdens de behandeling van zijn voordracht.

De rector magnificus zal tijdens de dies natalis van de EUR de winnaar van de Athena Award bekendmaken. De prijs bestaat uit een origineel schilderij van Sofja Wolsky en een oorkonde, ondertekend door de rector magnificus en een commissielid van FAME.

 • Dr. Teresa Bago d’Uva (Erasmus School of Economics)
 • Dr. Gabi Helfert (Rotterdam School of Management)
 • Dr. Katarina Putnik (HR Strategy and IDEA Center)
 • Dr. Federica Violi (Erasmus School of Law)

Winnaars FAME Athena Awards

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen