Rollen en verantwoordelijkheden

De verschillende initiatieven worden ontwikkeld, bepleit, ge├»mplementeerd en/of uitgevoerd door de Chief Diversity Officer, de manager IDEA Center en door verschillende projectleiders.

Binnen de faculteiten heeft de Faculty Diversity Officer, naast de decaan, een belangrijke rol om verandering te bewerkstelligen. IDEA Center werkt nauw samen met HR en Marketing & Communicatie.

Het College van Bestuur ontvangt jaarlijks een rapport. In de periodieke bilaterale bijeenkomsten tussen het College van Bestuur en IDEA Center (BILO) wordt de voortgang (inhoudelijk en financieel) besproken.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen