Missie

Positieve maatschappelijke impact creëren
Medewerkers op de campus lopen buiten.

Onze missie is een positieve maatschappelijke impact creëren. We streven ernaar om hedendaagse, complexe maatschappelijke uitdagingen te leren begrijpen en met ons onderwijs en onderzoek een bijdrage te leveren aan de oplossing ervan. Dit doen we in nauwe samenwerking met onze externe partners op zowel lokaal niveau als wereldwijd.

Onze missie fungeert als ons kompas: het helpt om onze aandacht te focussen, inspireert ons in onze dagelijkse activiteiten en geeft richting wanneer wij voor strategische keuzes staan – als universiteit, als afzonderlijke faculteit of instituut, als afdeling.

Wij hebben zeven prioriteiten gedefinieerd die tot 2024 de uitvoering van onze missie richting zullen geven:

  1. Ontwikkelen van onze maatschappelijke impact identiteit
  2. Toekomstgericht onderwijs
  3. Uitstekend wetenschappelijk onderzoek, verankerd in de samenleving
  4. Verantwoordelijkheid nemen voor duurzame ontwikkeling
  5. Investeren in onze mensen, voor de toekomst
  6. Versterken van professional services
  7. Ons interdisciplinaire potentieel optimaal benutten

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen