prof.dr. (Erik) F.T. Schut

Full Professor Erasmus School of Health Policy & Management Health Systems and Insurance (HSI)
Location
Erasmus University Rotterdam
Room
J8-69
Telephone
+31 10 4088595
Email
schut@eshpm.eur.nl

Latest academic publication

F.T. Schut & M. Varkevisser (2017). Competition policy for health care provision in the Netherlands. Health Policy, 121 (2), 126-133. doi: https://doi.org/10.1016/j.healthpol.2016.11.002

More information

Back to overview

Frederik T. (Erik) Schut is a Professor of health economics and health policy at the Institute of Health Policy and Management (iBMG), Erasmus University of Rotterdam. In 1995, he received his Ph.D. degree in health economics (cum laude) for his thesis "Competition in the Dutch health care sector". He teaches courses in health economics, health policy and health system analysis. His research focuses on competition and regulation and the role of consumer behavior in health care, long-term care and health insurance markets. He is allied as academic partner to the Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis (CPB), and member of the editorial boards of Health, Economics, Policy and Law and BMC Health Services Research. He participated in several advisory committees to the government, e.g. on reforming the hospital sector, the financing of primary care, the private health insurance sector and the long-term care insurance scheme. He also served as a member of the Advisory board of the Dutch Healthcare Authority (NZa). Currently, he is advisory member of the Commission on Social Security and Health care of the Social and Economic Council (SER) that is preparing an advisory report to the government about Affordable care for future generations. In 2010-2012, he was a member of the Commission to evaluate the introduction of bundled payments for chronic diseases, and in 2011-2012 he was consultant at OECD to prepare the health chapter of the 2012 Economic Survey of the Netherlands.

   • M. Varkevisser & F.T. Schut (2017). Hospital merger control in the Netherlands: was the barn closed in time or has the horse already bolted? Antitrust Bulletin, July 2017, 56-59.
   • F. Eijkenaar & F.T. Schut (2015). Hoe uitkomstbekostiging in de zorg kan slagen. Economisch-Statistische Berichten, 100 (4710), 308-311.
   • F.T. Schut, E.M.H. Loozen & M. Varkevisser (2014). Consumentenwelvaart en de beoordeling van ziekenhuisfusies. Economisch-Statistische Berichten, 99, 40-45.
   • E.M.H. Loozen, M. Varkevisser & F.T. Schut (2014). Beoordeling ziekenhuisfusies door ACM: staat de consument wel echt centraal? Markt en Mededinging, 17 (1), 5-14. doi: 10.5553/MenM/138762362014017001002
   • E. Plomp, F.T. Schut & M. Varkevisser (2013). Wetsvoorstel winstuitkering behoeft verbetering. Zorgvisie Magazine.
   • E. Plomp, F.T. Schut & M. Varkevisser (2013). Winstuitkering bij ziekenhuiszorg. Economisch-Statistische Berichten, 98 (4667), 508-511.
   • P.L.H. Bakx, E.K.A. van Doorslaer & F.T. Schut (2013). Risicoverevening voor de ouderenzorg. Economisch-Statistische Berichten, 98 (4651), 20-23.
   • M. Varkevisser, E.M.H. Loozen & F.T. Schut (2012). NMa faalt bij toezicht op ziekenhuisfusies. ZorgVisie (Maarssen).
   • M. Varkevisser, E.M.H. Loozen & F.T. Schut (2012). Mening: Zet het kartelverbod niet buitenspel in de zorg. Economisch-Statistische Berichten, 97 (4649&4650), 765-765. doi: onbekend
   • F.T. Schut & W.P.M.M. van de Ven (2012). Plan zorgpremie gemiste kans. Economisch-Statistische Berichten, 97 (4648), 690-693. doi: niet bekend
   • F.T. Schut, J. Boone & R.C.M.H. Douven (2012). Een passende markt voor gepaste zorg. Economisch-Statistische Berichten, 97 (4644S), 18-23. doi: niet bekend
   • F.T. Schut, M. Varkevisser & E.M.H. Loozen (2012). Falend toezicht op ziekenhuisfusies brengt zorgstelsel in gevaar. Me Judice.
   • W.P.M.M. van de Ven & F.T. Schut (2011). Vergoeding van niet-gecontracteerde zorg. Economisch-Statistische Berichten, 96 (4624), 738-738.
   • L.H.H.M. Boonen, T. Laske & F.T. Schut (2011). Kiezen verzekerden voor kwalitatief betere zorgverzekeraars? TSG, 89 (7), 380-387.
   • F.T. Schut (2011). De houdbaarheid van stijgende zorguitgaven. Economisch-Statistische Berichten, 96, 4614-4615.
   • F.T. Schut & J.E. Wildt (2011). Risicoverevening: hoe zit het nu precies? De Eerstelijns, 4, 10-11.
   • F.T. Schut, M. Varkevisser & W.P.M.M. van de Ven (2011). Macrobudget ontkracht prijsconcurrentie ziekenhuizen. Economisch-Statistische Berichten, 4610 (96), 294-297.
   • E.M.H. Loozen, F.T. Schut & M. Varkevisser (2011). Zorgen over toezicht op fusies. VGE Bulletin.
   • W.P.M.M. van de Ven, F.T. Schut & M. Varkevisser (2011). Fusieverbod zorgaanbeiders en verzekeraars ongewenst. Economisch-Statistische Berichten, 96 (4606), 189-189.
   • M. Varkevisser & F.T. Schut (2011). Zorgspecifieke fusietoets is overbodig en ongewenst. Tijdschrift voor Toezicht, 2 (1), 33-41.
   • F.T. Schut (2010). Marktwerking in de zorg: waar gaat het eigenlijk over? Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 154 (B589).
   • F.T. Schut, W.P.M.M. van de Ven & M. Varkevisser (2010). Prijsconcurrentie gaat niet samen met macrobudget ziekenhuizen. Economisch-Statistische Berichten, 95 (4587), 374-376.
   • M. Varkevisser & F.T. Schut (2010). Fusietoetsing in de zorg. Economisch-Statistische Berichten, 95 (4576), 22-25.
   • F.T. Schut & W.P.M.M. van de Ven (2010). Uitvoering AWBZ door zorgverzekeraars onverstandig. Economisch-Statistische Berichten, 95 (4591), 486-489.
   • F.T. Schut & W.P.M.M. van de Ven (2010). Structuur Duitse zorgpremies efficienter dan Nederlandse. Economisch-Statistische Berichten, 95 (4596), 662-665.
   • W.P.M.M. van de Ven & F.T. Schut (2010). Fout van CPB bij berekening remgeldeffect eigen risico. TPEdigitaal, 4 (2), 153-157.
   • W.P.M.M. van de Ven & F.T. Schut (2010). Is de Zorgverzekeringswet een succes? TPEdigitaal, 4 (1), 1-24.
   • L.H.H.M. Boonen & F.T. Schut (2009). Zorgverzekeraars kampen met vertrouwensprobleem. Economisch-Statistische Berichten, 94 (4572), 678-681.
   • F.T. Schut (2009). Is de marktwerking in de zorg doorgeschoten? S&D Polemiek, 7 (8), 68-80.
   • A.F. Roos & F.T. Schut (2008). Risico's van koppeling basis- en aanvullende zorgverzekering. Economisch-Statistische Berichten, 93, 710-713.
   • M. Varkevisser & F.T. Schut (2008). Reactie op: Consumentenbelang gaat boven concurrentenbelang. Economisch-Statistische Berichten.
   • F.T. Schut & M. Varkevisser (2008). Garanties voor mededinging. Fusiedrang bedreigt ontluikende marktwerking. Zorgvisie Magazine, 11.
   • F.T. Schut (2008). Welke toekomst voor de AWBZ? Me Judice, 1, 1-2.
   • M. Varkevisser & F.T. Schut (2008). NMa moet strenger zijn bij toetsen ziekenhuisfusies. Economisch-Statistische Berichten, 93 (4532), 196-199.
   • B. van den Berg, P. van Dommelen, P.J.A. Stam, T. Laske & F.T. Schut (2008). Preferenties voor zorg en zorgverzekeraars. TSG, 86 (1), 39-46.
   • F.T. Schut (2007). Pas op de plaats nodig voor nieuwe stap voorwaarts. Christen Democratische Verkenningen, 28 (3), 128-137.
   • F.T. Schut (2007). Wordt de zorg een markt? M en O, 61 (2), 191-202.
   • M. Varkevisser, S.A. van der Geest, E. Maasland & F.T. Schut (2007). Opleiden medisch specialisten moet transparanter. Economisch-Statistische Berichten, 4511, 340-342.
   • F.T. Schut (2007). Collectieve zorgverzekeringen: opkomst, kenmerken en betekenis. Zorg & Financiering, 6, 10-21.
   • L.H.H.M. Boonen & F.T. Schut (2007). Effect van prikkels op keuze voor zorgaanbieders. Economisch-Statistische Berichten, 2, 651-653.
   • W.B.F. Brouwer, N.J.A. van Exel & F.T. Schut (2006). De markt is geen zorg! TSG, 84 (4), 193-194.
   • P.P.T. Jeurissen, T.E.D. van der Grinten & F.T. Schut (2006). Houdbare risicosolidariteit in de gezondheidszorg. Tijdschrift voor Openbare Financiën, 38 (4), 169-177.
   • F.T. Schut (2006). Marktwerking en keuzevrijheid in de zorg. Tijdschrift voor Geneeskunde en Ethiek, 16 (2), 37-40.
   • F.T. Schut (2006). Marktwerking in de zorg een jaar later. Economisch-Statistische Berichten, 91, 20-24.
   • F.T. Schut & M. Varkevisser (2006). Zorgautoriteit moet niet alleen blaffen, maar ook kunnen bijten. Economisch-Statistische Berichten, 91, 58-60.
   • L.H.H.M. Boonen & F.T. Schut (2006). Sturing op de apothekersmarkt. Economisch-Statistische Berichten, 226-228.
   • R.C.M.H. Douven & F.T. Schut (2006). Premieconcurrentie tussen zorgverzekeraars. Economisch-Statistische Berichten, 91, 272-275.
   • W.P.M.M. van de Ven, F.J. Prinsze, D. de Bruijn & F.T. Schut (2005). Nieuw zorgstelsel vereist betere risicoverevening. Economisch-Statistische Berichten, 5, 223-225.
   • F.T. Schut & W.B.F. Brouwer (2004). De preferente apotheker? Jazeker! Economisch-Statistische Berichten, 269.
   • M. Varkevisser, S.A. van der Geest & F.T. Schut (2004). Concurrentie tussen Nederlandse Ziekenhuizen:de deelmarkt voor reguliere klinische zorg. Economic Policy, 13-13.
   • F.T. Schut (2004). Rivaliserende sturingsconcepten in de gezondheidszorg. Beleid en Maatschappij, 31, 222-231.
   • M. Varkevisser, R.F.T. Aalbers, E. Dijkgraaf & F.T. Schut (2003). Deregulering zorgaanbod vereist maatwerkt. Tijdschrift voor Openbare Financiën, 35, 98-108.
   • B. van den Berg & F.T. Schut (2003). Het einde van gratis mantelzorg? Economisch-Statistische Berichten, 88, 420-422.
   • F.T. Schut (2001). Mededinging, horizontale en verticale integratie in de ziekhuissector. ZM Magazine, 5, 11-15.
   • W.B.F. Brouwer & F.T. Schut (2001). Ethische dilemma,s in het nieuwe zorgstelsel. Economisch-Statistische Berichten, 7, 1-1.
   • F.T. Schut (2001). Grote sprong voorwaarts. Economisch-Statistische Berichten, 16-18.
   • F.T. Schut (2001). Mededingingswet maakt regionale prijsafspraken onmogelijk. Tijdschrift voor Verloskundigen, 508-512.
   • F.T. Schut (2001). Prijsconcurrentie ziekenfondsen nog niet effectief. Economisch-Statistische Berichten, 172-175.
   • F.T. Schut (2001). Collectieve ziektekostenverzekeringen. Praktijkblad Arbeidsvoorwaarden, 5 (3), 4-6.
   • F.T. Schut & T. Aldershof (2001). Volledige nominale zorgpremies dienen geen doel. Economisch-Statistische Berichten, 86, 860-863.
   • F.T. Schut & W.B.F. Brouwer (2000). Arbeidsdeling. Economisch-Statistische Berichten, 85, 10-13.
   • F.T. Schut & W.P.M.M. van de Ven (2000). Einde aan de zorgkartels? Economisch-Statistische Berichten, 5, 408-411.
   • W.P.M.M. van de Ven & F.T. Schut (2000). Solidaritiet en mededinging in dezorgverzekering: staat Europa dat wel toe? Christen Democratische Verkenningen, 7/8/9, 162-169.
   • W.P.M.M. van de Ven & F.T. Schut (2000). Een particuliere basisverzekering? Economisch-Statistische Berichten, 85 (4264), 828-832.
   • F.T. Schut (2000). Zorgjargon: een vergelijkend warenonderzoek. Ouderenzorg, 3, 27-27.
   • F.T. Schut & W.P.M.M. van de Ven (2000). De uitdaging van mededinging. Medisch Contact, 55 (19), 688-692.
   • F.T. Schut (1999). Schipperen tussen plan en markt. Economisch-Statistische Berichten, 16-20.
   • W.P.M.M. van de Ven & F.T. Schut (1999). Heeft het ziekenfonds nog toekomst? Economisch-Statistische Berichten, 828-832.
   • F.T. Schut (1998). WTZ, van vangnet naar valkuil? Economisch-Statistische Berichten, 817-820.
   • W.B.F. Brouwer, F.T. Schut & F.F.H. Rutten (1997). Naschrift. Economisch-Statistische Berichten, 153-154.
   • F.T. Schut & M.T. Krijvenaar (1997). Keuzemogelijkheden voor patiënten in het verzekeringsstelsel: valt er iets te kiezen? Zorg & Verzekering, 641-651.
   • F.T. Schut (1997). Marktwerking in de zorgsector en de nieuwe mededingingswet: voorwaarden voor gereguleerde concurrentie geleidelijk aan gerealiseerd. Medisch Contact, 52 (23), 710-713.
   • F.T. Schut (1997). Mededinging in de zorgsector. Pacioli Journaal, 10 (2), 14-17.
   • F.T. Schut (1996). Financiële responsabilisering van ziekenfondsen: motieven en methoden. Openbare Uitgaven, 164-175.
   • F.T. Schut (1996). Managed care: een terreinverkenning. Health Management Forum, 5-6.
   • F.T. Schut (1995). Concurrentie op de markt voor particuliere ziektekostenverzekeringen: Een economisch-historische bedrijfstakanalyse. Verzekeringsarchief, 95-103.
   • W.P.M.M. van de Ven, E.M. van Barneveld, F.T. Schut & R.C.J.A. van Vliet (1995). Voorspelbare verliezen verevenen. Zorgverzekeraars Magazine, 1 (7/8), 16-17.
   • F.T. Schut (1995). Concurrentie in de zorg: een zorg voor de overheid. Zorg + Welzijn, 1 (12), 9-9.
   • T.E.D. van der Grinten & F.T. Schut (1995). Schipperen tussen overheid en markt: het gezondheidszorgbeleid van het kabinet-Kok. Openbare Uitgaven, 164-175.
   • P.A.G. van Bergeijk & F.T. Schut (1983). Alternatieve geneeswijzen in het ziekenfonds: geen kostenbesparing. Economisch-Statistische Berichten, 68 (3434), 1110-1116.
   • F.T. Schut & M. Varkevisser (2017). Competition policy for health care provision in the Netherlands. Health Policy, 121 (2), 126-133. doi: https://doi.org/10.1016/j.healthpol.2016.11.002
   • F.T. Schut, M. Varkevisser & S.A. van der Geest (2017). Vertrouwen in de toekomst van de zorg? TPEdigitaal, 11 (3), 21-25.
   • F.T. Schut & M. Varkevisser (2016). Hebben zorgverzekeraars teveel macht? Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 160 (D1133), 1-5.
   • E.M.H. Loozen, M. Varkevisser & F.T. Schut (2016). Goede zorginkoop vergt effectief toezicht op marktmacht. Economisch-Statistische Berichten, 101 (4737), 426-429.
   • D. Determann, M.S. Lambooij, E.W. de Bekker-Grob, A.P. Hayen, M. Varkevisser, F.T. Schut & G.A. Wit (2016). What health plans do people prefer? The trade-off between premium and provider choice. Social Science & Medicine, 165, 10-18. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.socscimed.2016.07.022[go to publisher's site]
   • P.L.H. Bakx, D. Chernichovsky, F. Paolucci, E. Schokkaert, M. Trottmann, J. Wasem & F.T. Schut (2015). Demand-side strategies to deal with moral hazard in public insurance for long-term care. Journal of Health Services Research & Policy, 20 (3), 170-176. doi: 10.1177/1355819615575080
   • P.L.H. Bakx, C.A.M. de Meijer, F.T. Schut & E.K.A. van Doorslaer (2015). Going formal or informal, who cares? The influence of public long-term care insurance. Health Economics, 24 (6), 631-643. doi: http://dx.doi.org/10.1002/hec.3050[go to publisher's site]
   • F.T. Schut, M. Varkevisser & W.P.M.M. van de Ven (2015). Vrije artsenkeuze is niet gratis. Economisch-Statistische Berichten, 100 (4701), 29-30.
   • F.T. Schut, E.K.A. van Doorslaer & H.A. Keuzenkamp (2015). Canon 11: Gezondheidseconomie. Economisch-Statistische Berichten, 100 (4707), 198-202.
   • L.H.H.M. Boonen, T. Laske-Aldershof & F.T. Schut (2015). Switching health insurers: the role of price, quality and consumer information search. European Journal of Health Economics (HEPAC), 17 (3), 339-353. doi: http://dx.doi.org/10.1007/s10198-015-0681-1[go to publisher's site]
   • P.L.H. Bakx, F.T. Schut & E.K.A. van Doorslaer (2015). Can universal access and competition in long-term care insurance be combined? International Journal of Health Care Finance and Economics, 15 (2), 185-213. doi: http://dx.doi.org/10.1007/s10754-015-9163-3[go to publisher's site]
   • F.T. Schut, R.C. van Kleef & W.P.M.M. van de Ven (2014). Zorgstelsel spoort nog onvoldoende aan tot goede kwaliteit. Economisch-Statistische Berichten, 99 (4686), 326-329.
   • E.M.H. Loozen, M. Varkevisser & F.T. Schut (2014). Dutch Authority for Consumers & Markets fails to meet standard of proof in recent hospital merger decisions. European Competition Law Review, 35 (1), 16-22.
   • W.P.M.M. van de Ven, K. Beck, F. Buchner, E. Schokkaert, F.T. Schut, A. Shmueli & J. Wasem (2013). Preconditions for efficiency and affordability in competitive healthcare markets: Are they fulfilled in Belgium, Germany, Israel, the Netherlands and Switzerland? Health Policy, 109, 226-245. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.healthpol.2013.01.002[go to publisher's site]
   • F.T. Schut & M. Varkevisser (2013). Tackling hospital waiting times: The impact of past and current policies in the Netherlands. Health Policy, 113, 127-133. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.healthpol.2013.05.003[go to publisher's site]
   • A.F. Roos & F.T. Schut (2012). Spillover effects of supplementary on basic health insurance: evidence from the Netherlands. European Journal of Health Economics (HEPAC), 13 (1), 51-62. doi: 10.1007/s202+9-010-0279-6
   • A.F. Roos & F.T. Schut (2012). Spillover effects of supplementary on basic health insurance: evidence from the Netherlands. European Journal of Health Economics (HEPAC), 13, 51-62. doi: http://dx.doi.org/10.1007/s10198-010-0279-6
   • M. Varkevisser & F.T. Schut (2012). The impact of geographic market definition on the stringency of hospital merger control in Germany and the Netherlands. Health Economics, Policy and Law, 7, 363-381. doi: http://dx.doi.org/10.1017/S1744133112000011
   • M. Varkevisser, S.A. van der Geest & F.T. Schut (2012). Do patients choose hospitals with high quality ratings? Empirical evidence from the market of angioplasty in the Netherlands. Journal of Health Economics, 371-378. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.jhealeco.2012.02.001
   • D.H. de Bakker, J.N. Struijs, C.B. Baan, J. Raams, J. de Wildt, H.J.M. Vrijhoef & F.T. Schut (2012). Early Results From Adoption Of Bundled Payment For Diabetes Care In The Netherlands Show Improvement In Care Coordination. Health Affairs, 31 (2), 426-433. doi: http://dx.doi.org/10.1377/hlthaff.2011.0912
   • L.H.H.M. Boonen, B. Donkers & F.T. Schut (2011). Channeling consumers to preferred providers and the impact of status-quo bias: does type of provider matter? Health Services Research, 46 (2), 510-530. doi: http://dx.doi.org/10.1111/j.1475-6773.2010.01196.x[go to publisher's site]
   • E.M.H. Loozen, F.T. Schut & M. Varkevisser (2011). Fusie zorgverzekeraars Achmea en De Friesland: hoezo functioneel concentratietoezicht? Markt en Mededinging, 14 (5), 169-177.
   • R.C.M.H. Douven & F.T. Schut (2011). Pricing behaviour of nonprofit insurers in a weakly competitive social health insurance market. Journal of Health Economics, 30, 439-449. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.jhealeco.2010.12.006
   • L.H.H.M. Boonen & F.T. Schut (2011). Preferred providers and the credible commitment problem in health insurance: first experiences with the implementation of managed competition in the Dutch health care system. Health Economics, Policy and Law, 6, 319-325. doi: http://dx.doi.org/10.1017/S1744133110000320
   • F.T. Schut & W.P.M.M. van de Ven (2011). Effects of purchaser competition in the Dutch health system: is the glass half full or half empty? Health Economics, Policy and Law, 6, 109-123. doi: http://dx.doi.org/10.1017/S1744133110000381
   • F.T. Schut & W.P.M.M. van de Ven (2011). Health care reform in the Netherlands: the fairest of all? Journal of Health Services Research & Policy, 16 (1), 3-4. doi: http://dx.doi.org/10.1258/jhsrp.2010.010158
   • E.M.H. Loozen, F.T. Schut & M. Varkevisser (2011). Verticale integratie tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Markt en Mededinging, 14 (1), 5-13.
   • F.T. Schut & W.P.M.M. van de Ven (2011). Managed competition in the Dutch health system: is there a realistic alternative? Health Economics, Policy and Law, 6, 135-137. doi: http://dx.doi.org/10.1017/S1744133110000393
   • F.T. Schut & B. van den Berg (2010). Sustainability of Comprehensive Universal Long-term Care Insurance in the Netherlands. Social Policy & Administration, 44 (4), 411-435. doi: http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-9515.2010.00721.x
   • F.T. Schut & B. van den Berg (2010). La sostenibilità del sistema di assicurazione universale per il long-term care nei Paesi Bassi. Politiche Sanitarie, 11 (2), 98-112.
   • M. Varkevisser, S.A. van der Geest & F.T. Schut (2010). Assessing hospital competition when prices don't matter to patients: the use of time-elasticities. International Journal of Health Care Finance and Economics, 10 (1), 43-60. doi: http://dx.doi.org/10.1007/s10754-009-9070-6
   • W.P.M.M. van de Ven & F.T. Schut (2009). Managed competition in the Netherlands: still work-in-progress. Health Economics, 18, 253-255. doi: http://dx.doi.org/10.1002/hec.1446
   • L.H.H.M. Boonen, F.T. Schut, B. Donkers & A.H.E. Koolman (2009). Which preferred providers are really preferred? Effectiveness of insurers' channeling incentives on pharmacy choice. International Journal of Health Care Finance and Economics, 9 (4), 347-366. doi: http://dx.doi.org/10.1007/s10754-009-9055-5[go to publisher's site]
   • J. Holland, N.J.A. van Exel, F.T. Schut & W.B.F. Brouwer (2009). Some pain, no gain: experiences with the no-claim rebate in the Dutch health care system. Health Economics, Policy and Law, 4, 405-424. doi: http://dx.doi.org/10.1017/S1744133109004861
   • W.H.J. Hassink & F.T. Schut (2008). Price competition in border and non-border areas: the case of the Dutch market of gasoline retailers. Applied Economics Quaterly, 54 (2), 95-122.
   • W.P.M.M. van de Ven & F.T. Schut (2008). Universal mandatory health insureance in The Netherlands: a model for The United States? Health Affairs, 27 (3), 771-781. doi: http://dx.doi.org/10.1377/hlthaff.27.3.771
   • B. van den Berg, P. van Dommelen, P.J.A. Stam, T. Laske, T. Buchmueller & F.T. Schut (2008). Preferences and choices for care and health insurance. Social Science & Medicine, 66, 2248-2459. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.socscimed.2008.02.021
   • M. van Dijk, M. Pomp, R.C.M.H. Douven, T. Laske, F.T. Schut, W. de Boer & A. de Boo (2008). Consumer price sensitivity in Dutch health insurance. International Journal of Health Care Finance and Economics, 8, 225-244. doi: http://dx.doi.org/10.1007/s10754-008-9038-y
   • M. Varkevisser, C.S. Capps & F.T. Schut (2008). Defining hospital markets for antitrust enforcement: new approaches and their applicability tot The Netherlands. Health Economics, Policy and Law, 3, 7-29. doi: http://dx.doi.org/10.1017/S1744133107004331
   • L.H.H.M. Boonen, F.T. Schut & A.H.E. Koolman (2008). Consumer channeling by health insurers: natural experiments with preferred providers in the dutch pharmacy market. Health Economics, 299-316. doi: http://dx.doi.org/10.1002/hec.1265
   • F. Paolucci, F.T. Schut, K. Beck, S. Gress, C. van de Voorde & I. Zmora (2007). Supplementary health insurance as a tool for risk-selection in mandatory basic health insurance markets. Health Economics, Policy and Law, 2, 173-192. doi: http://dx.doi.org/10.1017/S1744133107004124
   • J.K. Helderman, F.T. Schut, T.E.D. van der Grinten & W.P.M.M. van de Ven (2005). Market-oriented health care reforms and policy learning in the Netherlands. Journal of Health Politics, Policy and Law, 30 (1-2), 189-209. doi: http://dx.doi.org/10.1215/03616878-30-1-2-189
   • T. Laske, F.T. Schut, K. Beck, S. Gress, A. Shmueli & C. van de Voorde (2005). Consumer mobility in social health insurance markets: a life-country comparison. Applied Health Economics and Health Policy, 3 (4), 229-241. doi: http://dx.doi.org/10.2165/00148365-200403040-00006
   • F.T. Schut & W.P.M.M. van de Ven (2005). Rationing and competition in the Dutch health-care system. Health Economics, 14, S59-S74. doi: http://dx.doi.org/10.1002/hec.1036
   • F.T. Schut, S. Gress & J. Wasem (2003). Consumer price sensitivity and social health insurer choice in Germany and the Netherlands. International Journal of Health Care Finance and Economics, 3, 117-138.
   • S.A. van der Geest, F.T. Schut & M. Varkevisser (2003). Eerlijke prijzen in de zorg. Economisch-Statistische Berichten, 88 (4415), 470-472.
   • M. Varkevisser, R.F.T. Aalbers, E. Dijkgraaf, S.A. van der Geest & F.T. Schut (2003). Deregulering zorgaanbod vereist maatwerk. Tijdschrift voor Openbare Financiën, 35 (3), 98-108.
   • F.T. Schut & W.H.J. Hassink (2002). Managed competition and consumer price sensitivity in social health insurance. Journal of Health Economics, 21, 1009-1029. doi: http://dx.doi.org/10.1016/S0167-6296(02)00055-3
   • A.L. Bovenberg, F.T. Schut, M. Canoy, H. Keuzenkamp & C.N. Teulings (2002). Hervorming Zorgstelsel: Wat is de Slimste Weg naar Rome? Economisch-Statistische Berichten, 87 (4366), 464-467.
   • F.F.H. Rutten, H. Bleichrodt, W.B.F. Brouwer, M.A. Koopmanschap & F.T. Schut (2001). Book review Handbook of health economics. Journal of Health Economics, 20, 855-879.
   • E.K.A. van Doorslaer & F.T. Schut (2000). Belgium and the Netherlands revisited. Journal of Health Politics, Policy and Law, 25 (5), 876-887.
   • W.P.M.M. van de Ven, R.C.J.A. van Vliet, F.T. Schut & E.M. van Barneveld (2000). Access to coverage for high-risks in a competitive individual health insurance market: via premium rate restrictions or risk-adjusted premium subsidies? Journal of Health Economics, 19, 311-339. doi: http://dx.doi.org/10.1016/S0167-6296(99)00028-4
   • W.B.F. Brouwer & F.T. Schut (1999). Priority care for employees: a blessing in disguise? Health Economics, 65-73.
   • F.T. Schut & E.K.A. van Doorslaer (1999). Towards a reinforced agency roleof health insurers in Belgium and the Netherlands. Health Policy, 47-67. doi: http://dx.doi.org/10.1016/S0168-8510(99)00027-5
   • F.T. Schut & H.E.G.M. Hermans (1998). Managed Competition Reform in the Netherlands and Its Lessons for Canada. Dalhousie Law Journal, 437-469.
   • W.B.F. Brouwer, F.T. Schut & F.F.H. Rutten (1997). De opvattingen van Rawls. Economisch-Statistische Berichten, 82 (4094), 153-154.
   • R.C.J.A. van Vliet, W.P.M.M. van de Ven, F.T. Schut & E.M. van Barneveld (1997). Een risicovereveningssysteem voor particuliere ziektekostenverzekeringen: kwantitatieve analyse en uitvoeringaspecten. Verzekeringsarchief, 86-94.
   • F.T. Schut & W.P.M.M. van de Ven (1997). De toekomst van het zorgstelsel. Openbare Uitgaven, 29 (5/6), 239-251.
   • F.T. Schut & H.E.G.M. Hermans (1997). Managed competition reform in the Netherlands and its lessons for Canada. Dalhousie Law Journal, 20 (2), 437-469.
   • F.T. Schut (1997). Marktwerking in de gezondheidszorg. Sociale Wetenschappen, 40 (4), 37-59.
   • W.P.M.M. van de Ven, R.C.J.A. van Vliet, F.T. Schut & E.M. van Barneveld (1997). Vouchers maken kruissubsidies expliciet. Economisch-Statistische Berichten, 82 (4088), 32-33.
   • F.T. Schut (1996). Health care systems in transition: the Netherlands Part I: Health care reforms in the Netherlands: miracle or mirage? Journal of Public Health Medicine, 18 (3), 278-284.
   • H.E.G.M. Hermans, I. Tiems & F.T. Schut (1996). Zorgverzekeraars en uitvoeringsorganen sociale zekerheid: ondernemingen in het licht van het EG-recht? Sociaal Maandblad Arbeid, 51 (4), 227-238.
   • W.P.M.M. van de Ven, R.C.J.A. van Vliet, F.T. Schut & E.M. van Barneveld (1996). Vouchers voor particuliere ziektekostenverzekeringen. Economisch-Statistische Berichten, 948-952.
   • W.B.F. Brouwer, F.T. Schut & F.F.H. Rutten (1996). Bedrijvenpoli in het licht van Rawls en Pareto. Economisch-Statistische Berichten, 973-975.
   • F.T. Schut (1995). Kapitaaldekking en concurrentie tussen verzekeraars. Economisch-Statistische Berichten, 2 (8), 695-696.
   • F.T. Schut (1995). Health Care Reform in the Netherlands: Balancing Corporatism, Etatism, and Market Mechanisms. Journal of Health Politics, Policy and Law, 20 (3), 615-652.
   • F.T. Schut (1995). Bestaan er onrendabele spoorlijnen? Economisch-Statistische Berichten.
   • P.A.G. van Bergeijk & F.T. Schut (1986). International Price Discrimination: The Pharmaceutical Industry. World Development, 16 (9), 1141-1150.
   • E.M.H. Loozen, M. Varkevisser & F.T. Schut (2016). Huisartsen en ziekenhuizen staan sterker dan gedacht. Het Financieele Dagblad, 07-04-2016.
   • F.T. Schut & M. Varkevisser (2014). Economie van de gezondheidszorg. Amsterdam: Reed Business Education
   • F.T. Schut & M. Varkevisser (2012). Een economische gezonde gezondheidszorg. (Preadviezen van de Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde, 2012). Den Haag: Sdu uitgevers
   • F.T. Schut & F.F.H. Rutten (2009). Economie van de Gezondheidszorg (3e geheel herziene druk). Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg
   • S.A. van der Geest, F.T. Schut & M. Varkevisser (2006). Gezondheidszorg. Den Haag: sdu uitgevers
   • F. Eijkenaar & F.T. Schut (2014). Honorering van zorgaanbieders. In F.T. Schut & M. Varkevisser (Eds.), Economie van de gezondheidszorg. Reed Business
   • F.T. Schut & M. Varkevisser (2013). The Netherlands. In L. Siciliani, M. Borowitz & V. Moran (Eds.), Waiting time policies in the health sector (OECD Health Policy Studies) (pp. 183/10-199/10). Paris: OECD
   • W.P.M.M. van de Ven & F.T. Schut (2012). Gereguleerde concurrentie: de onvoltooide agenda. In F.T. Schut & M. Varkevisser (Eds.), Een economisch gezonde gezondheidszorg (pp. 131-152). Den Haag: Sdu uitgevers
   • F.T. Schut & C.A. de Kam (2010). Het budgettaire zorgenkind. In C.A. de Kam, J.H.M Donders & A.P. Ros (Eds.), Miljardendans in Den Haag (pp. 89-6). Den Haag: SDU Uitgevers
   • F.T. Schut & M. Varkevisser (2009). Marktordening in de gezondheidszorg. In F.T. Schut & F.F.H. Rutten (Eds.), Economie van de gezondheidszorg (pp. 247-288). Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg
   • F.T. Schut & W.P.M.M. van de Ven (2009). Maken en bewaken van markten. In Evaluatie Wet Marktordening Gezondheidszorg (pp. 25-2). Den Haag: ZonMw
   • F.T. Schut (2007). Concurreren in de GGZ: economisch verantwoord? In JN dr. Keeman, PW Prof.dr. Leeuw, JA dr. Mazel & FG Prof.dr. Zitman (Eds.), Het medisch jaar 2007. Houten: Bohn Stafleu van Loghum
   • W.P.M.M. van de Ven, F.J. Prinsze, D. de Bruijn & F.T. Schut (2006). Nieuw zorgstelsel vereist betere risicoverevening. In Jaarboek 2005-2006. Den Haag: SDU Uitgevers
   • F.T. Schut, J.K. Helderman, P.L. Meurs & K. Putters (2006). Marktordening met beleid. In Orkestratie van gezondheidszorgbeleid (pp. 4). Assen: Van Gorcum
   • T. Laske-Aldershof, F.T. Schut, K. Beck, A. Shmueli & C. van de Voorde (2006). Kassenwechsel im internationalen Vergleich. In Jahrbuch Risikostrukturausgleich 2006 (pp. 191-218). Sankt Augustin: Asgard-Verlag Dr. Werner Hippe GmbH
   • S.A. van der Geest, F.T. Schut & M. Varkevisser (2005). Gezondheidszorg. In CA de Kam & AP Ros (Eds.), Jaarboek overheidsfinancien 2005 (pp. 97-121). Den Haag: Sdu
   • F.T. Schut (2003). Gezondheidszorg. In C.A. de Kam & A.P. Ros (Eds.), Jaarboek Overheidsfinancien 2003 (pp. 105-131). Den Haag: Sdu Uitgevers bv
   • F.T. Schut (2002). De zorg een markt, de markt een zorg. In H. van Dalen & F. Kalshoven (Eds.), Meesters van de welvaart: Topeconomen (pp. 173-186). --: --
   • F.T. Schut (2000). Mededinging en de rol van de NMa in de gezondheidszorg: gevolgen voor regionale afspraken tussn huisartsen. In -- -- (Ed.), Handboek structuur en financiering gezondheidszorg (pp. 1-24). --: --
   • F.T. Schut (1999). De markt voor gezondheidszorg'. In R. Lapre, F. Rutten & E. Schut (Eds.), Algemene economie van de gezondheidszorg (pp. 147-200). Maarssen: ELSEVIER/ De Tijdstroom
   • F.T. Schut (1998). Ziektekostenverzekeringen en het Ramingsmodel Zorgsector. In F.T. Schut (Ed.), Ramingsmodel Zorgsector (pp. 1-22). Den Haag: Centraal Planbureau
   • F.T. Schut & W.P.M.M. van de Ven (1998). De toekomst van het zorgstelsel. In F.A.G. den Butter, E.E.C. van Damme, C.G. Koedijk, A. Nentjes, B.M.S. van Praag, F.W. Rutten & H. Visser (Eds.), Jaarboek 1997/1998 Koninklijke Vereniging voor de Staatshuishoudkunde (pp. 181-197). Rotterdam: ESB
   • F.T. Schut (1997). Marktwerking en mededingingsbeleid in de zorgsector. In ? ? (Ed.), Handboek Structuur en Financiering Gezondheidszorg (pp. 5.2-1-5.2-29). Utrecht: De Tijdstroom
   • Y.W. van Kemenade & F.T. Schut (1996). Inleiding. In Y.W. van Kemenade & K.C.N.M. Bakx (Eds.), Medisch specialisten gehonoreerd? (pp. 9-14) Dordrecht: De Tijdstroom BV
   • F.T. Schut (1996). Macrobudget. In Y.W. van Kemenade & K.C.N.M. Bakx (Eds.), Medisch specialisten gehonoreerd? (pp. 44-50) Dordrecht: De Tijdstroom BV
   • F.T. Schut & M. Varkevisser (2013). Gezondheidszorg. In Jaarboek Overheidsfinancien 2013. Den Haag: Wim Drees Stichting
   • F.T. Schut & B. van den Berg (2012). Long-term care insurance in the Netherlands. In J. Costa-Font & C. Courbage (Eds.), Financing long-term care in Europe - Institutions, markets and models (pp. 103/7-124/7). Houndmills, Basingstoke: Palgrave MacMillan
   • W.P.M.M. van de Ven & F.T. Schut (2011). Guaranteed access to affordable coverage in individual health insurance markets. In S. Glied & P. Smith (Eds.), The Oxford Handbook of Health Economics (pp. 380-17). Oxford: Oxford University Press
   • F.T. Schut (2011). Health care reform in Belgium: Going Dutch or waiting for Godot? In D. Crainich, J. de Maeseneer, M. de Spiegelaere, B. Dormont, J.C. Kips., F. Schroyen & F.T. Schut (Eds.), Belgium's Healthcare System. Should the communities/regions take it over? Or the sickness funds? (pp. 61) Re-Bel Initiative
   • F.T. Schut & B. van den Berg (2011). Sustainability of Comprehensive Universal Long-term Care Insurance in the Netherlands. In J. Costa-Font (Ed.), Reforming Long-term Care in Europe (pp. 53/4-77/4). Chichester: Wiley-Blackwell
   • L.H.H.M. Boonen, S.A. van der Geest, F.T. Schut & M. Varkevisser (2010). Pharmaceutical Policy in the Netherlands: from price regulation towards managed competition. In Pharmaceutical markets and Insurance Worldwide (Advances in Health Economics and Health Services Research, 22) (pp. 53). Bingley: Emerald Group Publishing Limited
   • E.K.A. van Doorslaer & F.T. Schut (1999). Vraag naar gezondheidszorg. In R. Lapre, F. Rutten & E. Schut (Eds.), Algemene economie van de gezondheidszorg (pp. 57-86). Maarssen: Elsevier/De Tijdstroom
   • F.T. Schut & L. Vandermeulen (1999). Productie van gezondheidszorg. In R. Lapre, F. Rutten & E. Schut (Eds.), Algemene economie van de gezondheidszorg (pp. 117-146). Maarssen: ELSEVIER/ De Tijdstroom
   • R.M. Lapre, F.F.H. Rutten & F.T. Schut (1999). De relevantie van de economie van de gezondheidszorg. In R. Lapre, F. Rutten & E. Schut (Eds.), Algemene economie van de gezondheidszorg (pp. 13-21). Maarssen: Elsevier/ De Tijdstroom,
   • F.T. Schut (1999). Marktordening in de gezondheidszorg. In R. Lapre, F. Rutten & E. Schut (Eds.), Algemene economie van de gezondheidszorg (pp. 201-227). Maarssen: Elsevier/ De Tijdstroom
   • F.T. Schut & E.K.A. van Doorslaer (1998). Cap un major paper de l'assegurament medic a Belgica i els Paisos Baixos. In R. Chico (Ed.), La contractacio de serveis santaris (pp. 113-132). Barcelona: Generalitat de Catalunya
   • F.T. Schut (1998). Zeker van zorg II (1941- 2000). In H.J. Neeleman, E.J. Fischer, A.F. Heerma van Voss, P.H.M. Kuys, J. Lucassen, J.J.M. Ooostenbrink, P.J. van Oosterhout & W. Terwisscha van Scheltinga (Eds.), Studies over ziekenhuisarrangementen (pp. 854-882). Amsterdam/ Den Haag: NEHA/ Verbond van Verzkeraars
   • F.T. Schut (1999). Zorgjargon: 'everything you always wanted to know, but were afraid to ask' [Bespreking van het boek Verklarend woordenboek economie en organisatie van gezondheidszorg en sociale zekerheid]. .
   • F.T. Schut (1997). Volksgezondheidszorg [Bespreking van het boek Rapporten aan de regering]. .
   • F. Eijkenaar & F.T. Schut (2014). Bekostigingsmethoden voor de fysiotherapie en een geïntegreerde eerstelijnszorg. Prikkels voor kwaliteit, kostenbeheersing, coördinatie en preventie. (Extern rapport). Rotterdam: iBMG, Erasmus Universiteit Rotterdam
   • F. Eijkenaar & F.T. Schut (2014). Vaststelling van shared savings in de farmaceutische zorg. Onderzoek ten behoeve van de stuurgroep van het programma ‘Verbonden in Zorg’ in de regio West-Brabant. (Extern rapport). Rotterdam: iBMG, Erasmus Universiteit Rotterdam
   • F.T. Schut & W.P.M.M. van de Ven (2010). Leidt uitvoering door concurrerende zorgverzekeraars tot een doelmatige en financieel houdbare AWBZ? (Extern rapport, NEA Papers, no 32). Tilburg: Netspar - Universiteit van Tilburg
   • M. Varkevisser & F.T. Schut (2010). Ziekenhuisfusies en concurrentie in het Nederlandse zorgstelsel. (Extern rapport, SMO Publicaties 2009, no 5/6). Den Haag: SMO - Stichting Maatschappij en Onderneming
   • M. Varkevisser, S.A. van der Geest & F.T. Schut (2009). Mededingingsvraagstukken bij de medisch specialistische vervolgopleidingen in Nederland. (Extern rapport). Rotterdam: iBMG
   • A.F. Roos & F.T. Schut (2009). Evaluatie aanvullende en collectieve ziektekostenverzekeringen 2009. (Intern rapport). Rotterdam: Erasmus MC
   • W.P.M.M. van de Ven, F.T. Schut, H.E.G.M. Hermans, J.D. de Jong, M. de Maat, R. Coppen, P.P. Groenewegen & R.D. Friele (2009). Evaluatie Zorgverzekeringswet en Wet op de Zorgtoeslag. (Extern rapport, Evaluatie Regelgeving, no 27). Zoetermeer: Schulten Reproservice
   • M. Pomp, W.B.F. Brouwer & F.T. Schut (2008). Bekostiging dure geneesmiddelen 2nd opinion NZa-voorstel bekostiging dure intramurale geneesmiddelen. (Intern rapport). onbekend: Health policy and management (BMG)
   • A.F. Roos & F.T. Schut (2008). Evaluatie aanvullende en collectieve verzekeringen 2008. (Intern rapport). onbekend: Health policy and management (BMG)
   • M. Varkevisser, S.A. van der Geest, E. Maasland & F.T. Schut (2007). Naar een meer transparante opleidingsmarkt Marktprikkels in het opleidingsfonds. (Intern rapport). Rotterdam: Erasmus MC
   • D. de Bruijn & F.T. Schut (2007). Evaluatie aanvullende verzekeringen 2007. (Intern rapport). Rotterdam: Erasmus MC
   • F.T. Schut & D. de Bruijn (2007). Collectieve zorgverzekeringen en risicoselectie Onderzoek uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie. (Intern rapport). Rotterdam: Erasmus MC
   • D. de Bruijn & F.T. Schut (2006). Evaluatie aanvullende verzekeringen 2006. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus mc iBMG
   • M. Varkevisser, J.B. Oostenbrink, F.T. Schut & F.F.H. Rutten (2006). Prioritering van doelmatigheidsonderzoek aangaande beslissingen over pakket- en DBC-onderhoud en aanbod, organisatie en inkoop van zorg. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus MC iBMG
   • F.T. Schut (2006). Indicatoren functioneren zorgmarkt. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus MC iBMG
   • F.T. Schut, T. Aldershof & D. de Bruijn (2004). Effecten van de aanvullende ziekenfondsverzekering op de hoofdverzekering: een theoretische en empirische analyse. (Intern rapport, no 48096). :
   • M. Varkevisser, S.A. van der Geest, F.T. Schut & E. Dijkgraaf (2003). Gereguleerde concurrentie in de curatieve zorg. (Intern rapport). :
   • A.P.W.P. van Montfort, L.F. van Muiswinkel, H.A. Keuzenkamp & F.T. Schut (2002). Commentaar op "Een scenario voor de zorguitgaven 2003-2006" van het CPB en SCP. (Extern rapport). --: --
   • M. Aaldijk, F.T. Schut & W.P.M.M. van de Ven (2001). Financiële -risicodeling tussen jzorgverzekeraars en huisartsen. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus Universiteit
   • F.T. Schut (2000). Collectieve ziektekostenverzekeringen voor werknemers. (Extern rapport). Rotterdam: Stichting FNV pers
   • F.T. Schut & W.P.M.M. van de Ven (2000). Economische analyse van mededingingsbeperkende onderdelen van regionale collectieve overeenkomsten in de zorgsector. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus universiteit
   • F.T. Schut (1997). Keuzevrijheid en keuzemogelijkheden voor patiënten in het zorgstelsel. (Intern rapport). :
   • W.P.M.M. van de Ven, R.C.J.A. van Vliet, F.T. Schut & E.M. van Barneveld (1996). Vouchers op een concurrerende zorgverzekeringsmarkt een alternatief voor een door regulering opgelegde premiebandbreedte. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus Universiteit
   • F. Eijkenaar & F.T. Schut (2015). Uitkomstbekostiging in de zorg: een (on)begaanbare weg? (Extern rapport). Rotterdam: iBMG Onderzoeksrapport 2015.02, Erasmus Universiteit Rotterdam[go to publisher's site]
   • R.C. van Kleef, F.T. Schut & W.P.M.M. van de Ven (2014). Evaluatie Zorgstelsel en Risicoverevening. Acht jaar na invoering Zorgverzekeringswet: succes verzekerd? (Extern rapport, no 2014.01). Rotterdam: iBMG, Erasmus Universiteit[go to publisher's site]
   • M. Varkevisser, S.A. van der Geest, E.M.H. Loozen, I. Mosca & F.T. Schut (2013). Instellingsoverstijgende maatschappen: Huidige ontwikkelingen, mogelijke gevolgen en de aanpak van eventuele mededingingsproblemen. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam iBMG
   • F.T. Schut, S. Sorbe & J. Høj (2013). Health care reform and long-term care in the Netherlands. (Preprints, Economics Department Working Paper, no 1010). Paris: OECD
   • F. Eijkenaar, W.P.M.M. van de Ven & F.T. Schut (2012). Uitkomstbekostiging in de zorg: internationale voorbeelden en relevantie voor Nederland. (Extern rapport, no 2012.5). Rotterdam: iBMG, Erasmus Universiteit Rotterdam
   • R.C.M.H. Douven & F.T. Schut (2006). Health plan pricing behaviour and managed competition. (Extern rapport, no 61). Den Haag: SDU Uitgeverij
   • M. van Dijk, M. Pomp, R.C.M.H. Douven, T. Lakse-Aldershof, F.T. Schut, W. de Boer & A. de Boo (2006). Consumer price sensitivity in health insurance. (Extern rapport, no 56). Den Haag: SDU
   • M. Varkevisser, S.A. van der Geest, F.T. Schut & E. Dijkgraaf (2003). Gereguleerde concurrentie in de curatieve zorg - De deelmarkten spoedeisende zorg en electieve zorg in dagbehandeling. (Extern rapport, OCFEB en iBMG, no 11). Hardinxveld-Giessendam: ISO Groep
   • R.F.T. Aalbers, E. Dijkgraaf, S.A. van der Geest, F.T. Schut & M. Varkevisser (2003). Zorgvuldig dereguleren - Een analysekader voor de curatieve zorg. (Extern rapport, OCFEB en iBMG, no 8). Hardinxveld-Giessendam: ISO-Groep
   • F.T. Schut (2002, juni 12). De weg naar een nieuw zorgstelsel. De Volkskrant, pp. 1-1.
   • W.B.F. Brouwer & F.T. Schut (0099, september 10). Per ziekte een maximale wachttijd. Trouw, pp. 0-0.
   • H.E.G.M. Hermans, F.T. Schut & A.H.E. Koolman (1998, oktober 9). Zorg in het buitenland: gevolgen voor patienten en zorgverzekeraars. Staatscourant, pp. 5-5.
   • F.T. Schut, M. Varkevisser & S.A. van der Geest (2017, oktober 31). Plannen van kabinet-Rutte III voor betaalbare zorg stellen niet gerust. Het Financieele Dagblad, pp. 9.
   • A.F. Roos, F.T. Schut & M. Varkevisser (2016, november 11). Openbare ziekenhuisprijzen dienen consumentenbelang niet. Zorgvisie
   • M. Varkevisser, W.P.M.M. van de Ven & F.T. Schut (2015, februari 27). Nieuw plan Schippers maakt zorgstelsel beter. Het Financieele Dagblad
   • E.M.H. Loozen, A.F. Roos, F.T. Schut & M. Varkevisser (2015, september 24). In ons aller belang is het beter te zwijgen over zorgkortingen. NRC Handelsblad
   • F.T. Schut, M. Varkevisser & W.P.M.M. van de Ven (2014, december 24). Schippers wil geen vrije markt en haar plan is goed. NRC Handelsblad
   • E.M.H. Loozen, F.T. Schut & M. Varkevisser (2011, oktober 24). In Friesland valt weinig te kiezen in de zorg. NRC Handelsblad
   • E.M.H. Loozen, F.T. Schut & M. Varkevisser (2011, november 5). Nadelen Friese zorgfusie onderbelicht. Leeuwarder Courant
 • Full Professor

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Health Policy & Management
  Department
  Health Systems and Insurance (HSI)
  Country
  The Netherlands
  Telephone
  +31 10 4088595
 • Bmc Health Services Research

  Role
  Associate Editor

  Health Economics, Policy and Law

  Role
  Editorial Advisor
 • academic partner Centraal Planbureau (CPB)

  Start Date
  Jan/2007
  End Date
  Is current
  Place
  DEN HAAG
  Specialty
  Gezondheidszorgbeleid en -economie

  associate editor BMC Health Services Research

  Start Date
  Jan/2010
  End Date
  Is current
  Place
  ONBEKEND
  Specialty
  Gezondheidszorgbeleid en -economie

  associate editor journal of Health Economics, P&L

  Start Date
  Jan/2016
  End Date
  Is current
  Place
  ONBEKEND
  Specialty
  Gezondheidszorgbeleid en -economie

  lid adviescommissie Landelijke Monitoring Pop.man.

  Start Date
  Sep/2013
  End Date
  Is current
  Place
  BILTHOVEN
  Description
  RIVM
  Specialty
  Gezondheidszorgbeleid en -economie

  lid commissie SZG ven de SER

  Start Date
  Nov/2011
  End Date
  Is current
  Place
  DEN HAAG
  Specialty
  Gezondheidszorgbeleid en -economie

  lid klankbordgrep SCP/CPB

  Start Date
  Feb/2016
  End Date
  Is current
  Place
  DEN HAAG
  Description
  "huishuidelijke hulp: markt en gebruik"
  Specialty
  Gezondheidszorgbeleid en -economie

  lid wetenschappelijke adviescommissie RIVM

  Start Date
  Mar/2016
  End Date
  Is current
  Place
  BILTHOVEN
  Description
  Monitoring Integrale Geboortezorg
  Specialty
  Gezondheidszorgbeleid en -economie

  lid Wetenschappelijke adviesgroep Zorgbalans 2010

  Start Date
  Jan/2010
  End Date
  Is current
  Place
  BILTHOVEN
  Specialty
  Gezondheidszorgbeleid en -economie
 • Commission on Social Security and Health care of the Social and Economic Council (SER)

  Additional Information
  SER is preparing an advisory report to the government about Affordable care for future generations (in 2013).
  Role
  advisory member
  Obtained Wage
  no

  CPB Netherland Bureau of Economic Policy Analysis

  Role
  Academic partner
  Obtained Wage
  no
  Start Date
  Jun/2007

  RIVM

  Role
  Member Scientific Advisory Committee Dutch Performance Report (Zorgbalans)
  Obtained Wage
  no
  Start Date
  Jan/2008

  ZonMW

  Role
  Begeleidingscommissie Onderzoek Meerwaarde Geintegreerde Eerstelijn
  Obtained Wage
  no
  Start Date
  Mar/2013

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam