prof.mr. F.G.M. Smeele

Full Professor Erasmus School of Law Handelsrecht
Location
Erasmus University Rotterdam
Room
T19-47
Telephone
+31 10 4088727
Email
smeele@law.eur.nl

Latest academic publication

F.G.M. Smeele & F.L. Stevens (2016). FINANCIAL RISKS FOR PORTS OF REFUGE Report on the compensation of losses sustained by a port of refuge as a result of granting access to a ship in distress. (Extern rapport). : ESPO

More information

Back to overview
   • F.G.M. Smeele (2016). De expediteur in Boek 8 BW. Tijdschrift Vervoer & Recht, 2016 (4), 106-115.
   • F.G.M. Smeele (2015). LEGAL CONCEPTUALISATIONS OF THE FREIGHT FORWARDER Some comparative reflections on the disunified law of forwarding. The Journal of International Maritime Law, 21 (4), 445-459.
   • F.G.M. Smeele (2015). Harmonising the Fragmented Law of Transport through Soft Law? European Journal of Commercial Contract Law, 2015 (1-2), 62-66. doi: DOI 10.7590/187714615X14328875962708
   • F.G.M. Smeele (2010). The Maritime Performing Party in the Rotterdam Rules 2009. European Journal of Commercial Contract Law, 2010 (1), 72-86.
   • F.G.M. Smeele (2009). Rome I en vervoersovereenkomsten. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 2009 (6824, Themanummer Rome I), 1015-1016.
   • F.G.M. Smeele (2008). Scheepvaartongevallen en transportschade. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (NTBR), 2007 (10), 468-473.
   • F.G.M. Smeele (2006). Recognition of foreign limitation proceedings under the European Judgments and Jurisdiction Convention. IPRax. Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts, 2006, 229-233.
   • F.G.M. Smeele (2006). Regres binnen de kring van tot beperking gerechtigden. Tijdschrift Vervoer & Recht, 2006, 9-13.
   • F.G.M. Smeele (2005). Avarij-grosse: de nieuwe York-Antwerp Rules 2004. Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht, 2005, 18-22.
   • F.G.M. Smeele & S.M. Oude Alink (2005). Rechtsmacht in verzekeringszaken. Aansprakelijkheid Verzekering en Schade (AV&S), 2005, 180-185.
   • F.G.M. Smeele (2000). Dutch case law on art. 29 CMR. European Transport Law, 2000, 329-341.
   • F.G.M. Smeele (2001). Dutch case law on art. 29 CMR revisited. European Transport Law, 2001, 37-40.
   • F.G.M. Smeele (2001). Dutch case law on art. 29 revisited. ETL, 2001 (1), 37-40.
   • F.L. Koot & F.G.M. Smeele (1999). Literatuuroverzicht vervoerrecht. Tijdschrift Vervoer & Recht, 4 (1), 17-20.
   • F.G.M. Smeele (1999). Aansprakelijkheid van de afzender voor gevaarlijke stoffen onder de Hague-Visby Rules, The Giannis NK. Tijdschrift Vervoer & Recht, 1999 (1), 24-26.
   • F.G.M. Smeele & F.L. Koot (1999). Literatuuroverzicht vervoerrecht. Tijdschrift Vervoer & Recht, 4 (4), 119-120.
   • F.G.M. Smeele & F.L. Koot (1998). Literatuuroverzicht vervoerrecht. Tijdschrift Vervoer & Recht, 3 (4), 83-85.
   • F.G.M. Smeele (1997). De toekomst van het CMI; meer dan een internationale sociëteit voor natte juristen? Nederlands Juristenblad (NJB), 72 (41), 1889-1890.
   • F.G.M. Smeele (1997). Literatuuroverzicht vervoerrecht voorjaar 1997. Tijdschrift Vervoer & Recht, 2 (4), 17-19.
   • F.G.M. Smeele (1996). De rechtsmacht van de Nederlandse rechter bij inkomend zeevervoer. Het nieuwe art.629 Rv en de (on)geldigheid van forumkeuzebedingen in cognossementen. Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging, 4 (3), 41-43.
   • F.G.M. Smeele (1994). Queen's Bench Division (Commercial Court). Lloyd's law reports, 1994 (2), 171-182.
   • F.G.M. Smeele (1994). Een onnauwkeurigheid in lid 2 van art. 8:461 BW. Juridisch Up to Date (EUR), 5 (3), 13-15.
   • F.G.M. Smeele & S. Niessen (2013). The port of Rotterdam and its Hinterland connections, some legal aspects. In B. Kuipers & R. Zuidwijk (Eds.), Smart Port Perspectives, Essays in honour of Hans Smits (pp. 95-107). Rotterdam: Erasmus Smart Port Rotterdam
   • F.G.M. Smeele (2013). Towards Universal Recognition of ForeignJudicial Sales of Ships? A critical analysis of the Draft CMI Instrument from the perspective of EU Regulation 44/2011 ('Brussels-I') on the recognition of judgments. In CMI Yearbook 2011-2012 Beijing II (pp. 328-339). Antwerp: Comite Maritime International (CMI) Headquarter
   • F.G.M. Smeele (2012). De ramp met de s.s. 'Willem III' (1871) en de brandexceptie naar Nederlands recht. In M.H. Claringbould, M.A.I.H. Hoeks, M.J. Kroeze, F.G.M. Smeele & L. Timmerman (Eds.), Verbindend recht, Opstellen aangeboden aan prof.mr. K.F. Haak ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar in het burgerlijk recht, handelsrecht en burgerlijk procesrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (pp. 459-478). Deventer: Kluwer
   • F.G.M. Smeele (2011). Recognition of the legal effects of foerign judicial sales of ships. In CMI Yearbook 2010 (pp. 225-234). Antwerp: Comite Maritime International
   • F.G.M. Smeele (2010). Implicaties Rome II voor het zee- en vervoerrecht. In F.G.M. Smeele (Ed.), Conflictenrecht in ontwikkeling (NTHR-reeks, nr. 10) (pp. 29-48-hoofdstuk 2). Zutphen: Paris
   • F.G.M. Smeele (2010). Opgelegde bescherming in het zeerecht: de beperkte aansprakelijkheid van de scheepseigenaar. In F.G.M. Smeele & M.A. Verbrugh (Eds.), 'Opgelegde bescherming' in het bedrijfsrecht. Ratio, methodiek en dynamiek van dwingendrechtelijke bescherming van kwetsbare belangen in het bedrijfsrecht (pp. 291-299). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
   • F.G.M. Smeele (2009). Bill of Lading Contracts under European National Laws: Civil Law Approaches to Explaining the Legal Position of the Consignee under Bills of Lading. In D. Rhidian Thomas (Ed.), The Evolving Law and Practice of Voyage Charterparties (pp. 251-280). Londen: Informa
   • F.G.M. Smeele (2009). International Civil Litigation and the Pollution of the Marine Environment. In J. Basedow, U. Magnus & R. Wolfrum (Eds.), The Hamburg Lectures on Maritime Affairs 2007 & 2008 (pp. 77-118). Berlin: Springer-Verlag
   • F.G.M. Smeele (2007). Samenlopende internationale regelingen bij personenvervoer over zee en binnenwateren. In K.F. Haak & S.D. Lindenbergh (Eds.), Personenschade van de reiziger in Europees perspectief (Rotterdam Institute of Private Law, 2) (pp. 15-36). Den Haag: Boom Juridische uitgevers
   • F.G.M. Smeele (2007). Liability for wrongful arrest of ships from a civil law perspective. In D. Rhidian Thomas (Ed.), Liability regimes in contemporary maritime law (Essential maritime and transport law series) (pp. 261-276). London: Informa
   • F.G.M. Smeele (2006). Eenvormig zeerecht: doelstellingen en verwezenlijking. In F. de Ly, .K.F. Haak & W.H. Boom (Eds.), Eenvormig Bedrijfsrecht: realiteit of utopie? (pp. 225-250) Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
   • F.G.M. Smeele (1997). De 'principal place of business of the carrier' clausule. In K.F. Haak, D. Dokter & R. Zwitser (Eds.), Recht in bedrijf (SI-EUR-reeks, 16) (pp. 157-176). Deventer: Gouda Quint
   • F.G.M. Smeele (1996). Part IV International Carriage. In M. Koppenol-Laforce, D. Dokter, G.J. Meijer & F.G.M. Smeele (Eds.), International Contracts (pp. 213-238). London: Sweet & Maxwell
   • F.G.M. Smeele (1996). Who is the carrier? Logistic chains and overseas trade; the legal and commercial implication of the organisational complexity of sea-transport. In F.G.M. Smeele (Ed.), Proceedings 2nd TRAIL PhD Congress 1996 "Defence or attack" (pp. 1-19). Delft: Trail Research school
   • F.G.M. Smeele (2013). Handels- en Ondernemingsrecht aan de EUR en haar voorgangers. In L. Winkel & L. Rogier (Eds.), Erasmus School of Law en haar voorgangers, 50 jaar juridisch onderwijs en onderzoek aan de Nederlandse Economische Hogeschool en de Erasmus Universiteit te Rotterdam (pp. 81-103). The hague: Boom Juridische Uitgevers
   • K.F. Haak, A. Blom, D. Dokter, F.G.M. Smeele, G.J. van der Ziel & R. Zwitser (Ed.). (1998). Uitspraak & Uitleg. Rechtspraak zee- en vervoerrecht. Deventer: Kluwer
   • M.E. Laforce, D. Dokter, G.J. Meijer & F.G.M. Smeele (Ed.). (1996). International Contracts. Aspects of Jurisdiction, Arbitration and Private International Law. London: Sweet & Maxwell
   • W. Verheyen, F.G.M. Smeele & M.A.I.H. Hoeks (Ed.). (2015). Common Core, PECL and DCFR: could they change shipping and transport law? (Ius Commune Europaeum: European and Comparative Law Series). Cambridge: Intersentia Publishing Ltd.
   • M.H. Claringbould, M.A.I.H. Hoeks, M.J. Kroeze, F.G.M. Smeele & L. Timmerman (Ed.). (2012). Verbindend recht, Opstellen aangeboden aan Krijn Haak ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar in het burgerlijk recht, handelsrecht en burgerlijk procesrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Deventer: Kluwer
   • F.G.M. Smeele & M.A. Verbrugh (Ed.). (2010). 'Opgelegde bescherming' in het bedrijfsrecht. Ratio, methodiek en dynamiek van dwingendrechtelijke bescherming van kwetsbare belangen in het bedrijfsrecht (RIPL, 3). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
   • F.G.M. Smeele (Ed.). (2010). Conflictenrecht in ontwikkeling (NTHR-reeks, nr. 10). Zupthen: Paris
   • F.G.M. Smeele & F.L. Stevens (2016). FINANCIAL RISKS FOR PORTS OF REFUGE Report on the compensation of losses sustained by a port of refuge as a result of granting access to a ship in distress. (Extern rapport). : ESPO
   • F.G.M. Smeele, A. Arcuri & N. van Tiggele-van der Velde (2016). Financial instrument to facilitate safe and sound ship recycling Draft Final Report. (Extern rapport). Brussels: European Commission
   • F.G.M. Smeele (2006). 'Zwartepieten' in het Zeerecht, omslag en regres tussen hoofdelijke schuldenaren bij de exploitatie van het schip. Benoeming tot bijzonder hoogleraar (2006, juni 2). Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam
   • C.J. Loonstra, B. Hoogendijk, W.A. Zondag, J. Heinsius, M.Y.H.G. Erkens, K.F. Haak, F.J.M. De Ly, D. Dokter, F.G.M. Smeele, A.S.J. Groeneveld, R.W. Holzhauer, S. Perrick, R. Zwitser, H. Beckman & P. IJdo (1997). Recht in bedrijf (SI-EUR-reeks, 16). Rotterdam: Gouda Quint
   • F.G.M. Smeele (2004). Noot bij: Rb. Rotterdam. (2003, juni 4), JBPr 2004-76, (Coral).
   • F.G.M. Smeele (2003). Noot bij: HR. (2003, februari 14), JBPr 2003-52, (Copiapo).
   • F.G.M. Smeele (1998, maart 26). Passieve legitimatie uit cognossement. EUR (361 pag.) (Deventer: Kluwer) Prom./coprom.: prof.mr. K.F. Haak.
 • Full Professor

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Law
  Department
  Handelsrecht
  Country
  The Netherlands
  Telephone
  +31 10 4088727

  Advocate

  University
  Van Traa Advocaten
  Country
  The Netherlands
  Telephone
  +31104137000
 • Gerechtshof

  Start Date
  Apr/2017
  End Date
  Mar/2020
  Place
  DEN HAAG
  Description
  Raadsheer-Plaatsvervanger
  Specialty
  Commercial Law

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam