dr. KKECT Swinnen

Assistant Professor Erasmus School of Law Civil Law
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
-
Email
swinnen@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

   • K.K.E.C.T. Swinnen (2018). De inpassing van digitale producten in het Belgisch privaatrecht. Tijdschrift voor Privaatrecht, 2018 (3), 1021-1100.
   • K.K.E.C.T. Swinnen (2015). Het nutsvereiste bij erfdienstbaarheden: one of a kind? Tijdschrift voor Privaatrecht, 52 (3-4), 1157-1234.
   • K.K.E.C.T. Swinnen (2014). Accessoriteit in het vermogensrecht. Rechtskundig weekblad, 1043-1052.
   • K.K.E.C.T. Swinnen (2014). De afdwingbaarheid van erfdienstbaarheden na overdracht van het heersend en het lijdend erf: harmonieus samenspel van accessoriteit, het volgrecht en hypothecaire overschrijving. Tijdschrift voor Belgisch Burgerlijk Recht.
   • K.K.E.C.T. Swinnen (2014). Accessoriteit in het privaatrecht: drie stellingen. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR).
   • K.K.E.C.T. Swinnen & S. Wynant (2018). Actiemogelijkheden inzake privaatrechtelijke erfdienstbaarheden (Bouw- en vastgoedcahiers). Gent: Larcier
   • K.K.E.C.T. Swinnen & V. Sagaert (2018). Squatters in the low countries. In G. Muller, R. Brits, B. Slade & J. Van Wyk (Eds.), Festschrift Prof. A.J. Van der Walt (Juta's Property Law Library) (pp. 219-242). Cape Town: JUTA
   • K.K.E.C.T. Swinnen (2018). Pledge and attachment of digital data under Belgian law. In V. Mak, E. Tjong Tjin Tai & A. Berlee (Eds.), Research Handbook in Data Science and Law (pp. 108-132). Cheltenham: Edward Elgar
   • K.K.E.C.T. Swinnen (2017). De inpassing van digitale producten in het Belgisch privaatrecht. In Preadviezen 2017 (pp. 247-309). Den Haag: Boom Juridische UItgevers
   • K.K.E.C.T. Swinnen (2017). Recht van overgang en recht van uitweg: actuele knelpunten. In V. Sagaert (Ed.), De betekenis van erfdienstbaarheden bij vastgoedtransacties (Property Law Series, volume 6) (pp. 179-210). Antwerpen: Intersentia
   • K.K.E.C.T. Swinnen (2016). Mogelijkheden en beperkingen van erfdienstbaarheden. In M. Muylle & K. Swinnen (Eds.), Erfdienstbaarheden (Studies Privaatrecht) (pp. 1-30). Brugge: die Keure
   • K.K.E.C.T. Swinnen & S. Wynant (2015). Erfdienstbaarheden in de notariële praktijk: enkele (zijdelingse) clausules toegelicht. In R. Barbaix & N. Carette (Eds.), Tendensen Vermogensrecht 2015 (pp. 271-293). Antwerpen: Intersentia
   • K.K.E.C.T. Swinnen (2014). Artikelen 637, 638, 639, 686, 687, 697, 701, 702 en 710 bis BW. In Wet en duiding erfdienstbaarheden. Larcier
   • K.K.E.C.T. Swinnen, H.N. Schelhaas & A.I. Schreuder (Ed.). (2017). Nieuwe technologieën, nieuw privaatrecht? (Jonge Meesters). Den Haag: Boom Juridische UItgevers
   • K.K.E.C.T. Swinnen & M. Muylle (Ed.). (2016). Erfdienstbaarheden (Studies Privaatrecht). Brugge: die Keure
   • K.K.E.C.T. Swinnen (2017). Presentation of report 'Fitting Digital Assests into Belgian Private Law'. Annual meeting of the Association for the Comparative Study of Belgian and French Law: KU Leuven Law Faculty, Leuven (2017, november 24).
   • K.K.E.C.T. Swinnen (2018). Wisselleerstoel Zuid-Afrika Tijdschrift voor Privaatrecht. Overig.
 • Goederen- en insolventierecht

  Title
  Goederen- en insolventierecht
  Year
  2018
  Year level
  (bachelor 2) (bachelor 2)

  Financiering en zekerheden

  Title
  Financiering en zekerheden
  Year
  2018

  Goederen- en insolventierecht

  Title
  Goederen- en insolventierecht
  Year
  2018
  Year level
  (bachelor 2) (bachelor 2)

  Scriptie master Privaatrecht

  Title
  Scriptie master Privaatrecht
  Year
  2018

  Goederen- en insolventierecht

  Title
  Goederen- en insolventierecht
  Year
  2018
 • Assistant Professor

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Law
  Department
  Civil Law
  Country
  The Netherlands
 • Belgian Royal Military Academy

  Role
  Lecturer Law of Obligations
  Start date approval
  Sep/2015

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam