Curriculum

Master City Developer

Leerdoelen

  • Vergroten van strategische impact op ontwikkelingsprojecten.
  • Kennis uit verschillende disciplines integreren (economie, bouwkunde, bestuurskunde en planologie).
  • Ontwikkeling van succesvolle gebiedsconcepten en ontwikkelstrategieën.
  • Leiding geven aan processen van visievorming, strategie ontwikkeling, coalitievorming en uitvoering.
  • Reflectie op eigen handelen.
  • Projecten en processen spiegelen aan relevante wetenschappelijke inzichten en (internationale) praktijkvoorbeelden.

De juiste studie gevonden?

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen