Concept cartoon

Vaak weet je als docent uit ervaring dat studenten onjuiste redeneringen gebruiken om tot hun antwoord te komen. Met de werkvorm concept cartoons leg je zowel de juiste als de de onjuiste redeneringen aan hen voor. Zo krijg je inzicht in hoe jouw studenten redeneren en weet je waar verdere uitleg nodig is.

Doel van de activiteit
Activeren voorkennis | Assess | Reflecteren
Wanneer
Tijdens het lesmoment | Na het lesmoment | Voorafgaand aan lesmoment
Waar
Hybride | Offline | Online
Tijdsduur
< 10 minuten| < 30 minuten
Groepsgrootte
Small | Medium | Large
Materialen

Mentimeter, Zoom

Stap 1

Bedenk een concept, stelling of vraag waarvan je wilt controleren of studenten de juiste redeneerlijn volgen. 

Stap 2

Bedenk verkeerde redeneringen die studenten vaak gebruiken en schrijf ze op. Schrijf ook de juiste redenering(en) op.

Stap 3

Maak een concept cartoon waarbij je het concept, de vraag of de stelling bovenaan zet en de foute en goede redenatielijnen eronder in een tekstwolkje. Zorg ervoor dat studenten makkelijk kunnen aangeven welke tekstwolk zij kiezen door kleurgebruik, namen, cijfers of letters toe te voegen. In de downloads hieronder vind je een voorbeeld plus een leeg powerpoint document met tekstwolkjes die je kunt vullen. 

Stap 4

Laat studenten met een polling tool de redenering kiezen die volgens hen correct is.  

Stap 5

Bespreek de opdracht met de studenten en gebruik hun antwoorden om het concept, de stelling of de vraag eventueel te verduidelijken. 

Variant

Laat je studenten zelf (in groepjes) concept cartoons maken met hierin een concept, stelling of vraag en zowel de juiste als onjuiste redeneerlijnen.

 

 

Je vindt hier suggesties voor tools en materialen die je kunt gebruiken bij deze werkvorm. Het is vaak mogelijk om andere tools te gebruiken. Wend je tot het Learning & Innovation team van je faculteit (EUR of Erasmus MC) over de beschikbaarheid en het toepassen van online en offline tools.

Offline

Laat studenten hun hand op steken om te stemmen op de redenatielijnen en schakel eventueel hulp in om stemmen te tellen. 

Online

Gebruik Mentimeter om studenten te laten stemmen, of de polling optie in Zoom

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen